De Tweede Kamer in Nederland heeft met een Kamermeerderheid voor een strengere controle van de asielzoekersstroom gekozen. In december bleek na een onderzoek dat de huidige procedure niet “terrorismedicht” is.

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft geconcludeerd dat de identificatie en registratie van asielzoekers op zich goed verloopt. Wel merkt ze op dat op het moment dat een medewerker van een van de instanties de asielzoeker voor zich niet vertrouwt, er te weinig tijd of middelen zijn om deze persoon verder te onderzoeken. Problemen als gewiste foto’s of vervalste paspoorten kunnen zodoende uit tijdsdruk en gebrek aan apparatuur niet verder onderzocht worden. Datzelfde geldt voor telefoons en andere gegevensdragers. Medewerkers kunnen ook niet altijd alles ‘duiden’ of voldoende nagaan, bijvoorbeeld wanneer de identiteitsdragers Arabische teksten bevatten.

Er kan een aanvraag voor een vervolgonderzoek ingediend worden, maar de regels hiervoor zijn niet altijd eenduidig. Verantwoordelijk minister Ard Van der Steur (VVD) leek zich toentertijd weinig zorgen te maken. Hij benadrukte dat de controle in eerste instantie misschien niet volledig is, maar later in het onderzoek wel. Dit leidde tot een storm van kritiek van de partijen. Vragen waren er vooral rond de aanslag in Berlijn: de dader was een Tunesiër die al meermaals uitgezet was, maar kon toch onbelemmerd vrij reizen door Europa.

Controle

De partijen willen zo snel mogelijk verbetering van de controle. Suggesties zijn onder andere het betrekken van AIVD (Nederlandse veiligheidsdienst), meer mankracht en een scherpere internationale controle en samenwerking. De PVV van Geert Wilders trekt het iets verder: zij willen asielzoekerscentra van de rest van de wereld afsluiten. Ook in België bestaan er al langere tijd vragen over de werking van de inspecties. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), schreef vorig jaar maart al een opiniestuk op Knack.be, waarin zij vergelijkbare aanbevelingen doet. Deze namiddag, 17 januari, wordt in Nederland verder gedebatteerd over de toekomst van de screening van asielzoekers.