Het blijft obstakels regenen voor het nieuwe Eurostadion. Dat is het geplande voetbalstadion van stad Brussel waar onder meer de Rode Duivels en Anderlecht zouden in gaan spelen. Projectontwikkelaar Ghelamco zou dat gaan bouwen op Parking C te Grimbergen. Maar de Grimbergse gemeenteraad steekt nu nog een stok in de wielen: een (volgens tegenstanders weinig gebruikte) buurtweg die moet geschrapt worden voor de bouw, wil de gemeenteraad in Grimbergen nu toch behouden. Een streep door de rekening van Ghelamco en stad Brussel.

Nadat eerder al Vilvoorde en Wemmel een bezwaarschrift indienden tegen de bouwaanvraag van het geplande stadion, heeft het nieuwe stadion er weer een kopzorg bij. De gemeenteraad van Grimbergen stemde 16 tegen 16, nadat de meerderheidspartij Groen in Grimbergen tegen de wensen van coalitiepartners CD&V en Open Vld inging. Groen beargumenteerde dat de buurtweg een nut voor fietsers en voetgangers zou kunnen hebben in het geval van een alternatief project.

Groen voegde er nog aan toe dat de rest van de meerderheid buigt voor het grote geld. Ook één raadslid van de Franstalige UF (Union des Francophones) onthield zich, in tegenstelling tot de partijgenoten die wel voor het schrappen van de weg stemden. Het gebrek aan meerderheid betekent dat de gemeenteraad een advies heeft gestuurd naar de provincie om de weg te behouden. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant hakt dan uiteindelijk de knoop door.

Deadline nadert voor EK

In 2016 had Ghelamco nog een rechtszaak gestart bij de vrederechter om het nodige afschaffen van het pad te bekomen. De vrederechter van Grimbergen had daarbij beslist dat van verjaring van de buurtweg geen sprake is. Dat wil zeggen dat de weg niet (lang genoeg) in onbruik is om uit te doven. De vrederechter sprak een vonnis (dat nog niet betekend is) uit ten aanzien van Grimbergen om een verzoek te sturen richting provincie tot afschaffing van de weg. Maar Grimbergen gaat nu net het tegenovergestelde doen.

Maar de nodige bouwvergunningen vergen de afschaf van de weg. Nu zullen bijkomende stappen moeten ondernomen worden om het stadion te bouwen en die kosten tijd. Ghelamco wil het voetbalpaleis af hebben tegen 2020, het jaar waarin het EK voetbal wordt gespeeld. Het lijkt er meer en meer op dat dit niet tijdig zal lukken. Er is de procedureslag omtrent de weg, de nodige vergunningen moeten bekomen worden, er is de bouw zelf… Er zijn inmiddels 662 bewaarschriften ingediend tegen de bouwvergunning en 427 tegen de milieuvergunning.

Barsten in de Grimbergse coalitie?

Ook lokale oppositiepartij Vernieuwing stemde tegen de afschaffing van de buurtweg. Fractieleider Bart Laeremans zegt dat het project gewoonweg onwettig is. De limieten die de Vlaamse regering heeft opgesteld, schrijven voor dat er maximum 20.000 vierkante meter kantoorruimte toegelaten is. Daarvan zal een negenvoud gebouwd worden, een duidelijke overtreding, aldus Laeremans. Laeremans hoopt dat met dit nieuwe obstakel het hele dossier zal begraven worden, omdat de provinciale deputatie hoort te luisteren naar de wettelijke bezwaren en het gezond verstand.

Ook benadrukt Laeremans dat de betreffende weg nog steeds gebruikt wordt door fietsers en automobilisten omdat deze op de hoofdas ligt van Parking C. Net als Groen stelt Laeremans dat bij de aanvang van een alternatief project met een ondergrondse ringafrit en parking, de buurtweg terug in volle capaciteit kan gebruikt worden. Deze kan dan een zachte verbinding zijn tussen Bever en Wemmel.

Laeremans drukt ten slotte nog zijn enthousiasme uit over het standpunt van Groen, dat eerder nog voor de afschaffing was van de weg. Open Vld had daarbij gezegd dat bij afwijkend stemmen van Groen, de coalitie zou springen. Het is nog afwachten of het zo’n vaart zal lopen.