Commissie Van Biesen-rel: geen racisme- maar alcoholprobleem

16
4190

Zopas lekte een advies uit van de Federale Deontologische Commissie dat werd geformuleerd naar aanleiding van de zogenaamde racismerel vorig najaar met Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) in de hoofdrol.

In september vorig jaar kwam het liberale Kamerlid Luk Van Biesen in opspraak toen hij tijdens een parlementair debat rond de sluiting van Caterpillar tegen zijn collega Meryame Kitir (sp.a) zei “dat ze beter terugkeert naar Marokko.” Na publiekelijk door het stof gekropen te zijn leek de zaak gesloten. Maar in een interview met De Morgen kwam hij terug op de zaak: “Er was geen vleugje racisme mee gemoeid”. Daarop reageerde Kitir dat de excuses van Van Biesen blijkbaar niet oprecht waren. Ook bij zijn eigen partij viel de uitspraak niet in goede aarde. Voorzitter Gwendolyn Rutten was woest.

Van Biesen moest voor de tuchtcommissie van Open VLD verschijnen. Het oordeel was dat hij in de fout ging “door herhaaldelijk onvoorzichtige en ondoordachte uitspraken te doen waarvan sommige indruisen tegen de grondbeginselen van Open VLD”. Hij kon een “ernstige, effectieve sanctie” vermijden door schriftelijk te verklaren dat hij nooit enige racistische bedoeling had.

Federale Deontologische Commissie

In oktober besliste de Kamer een verzoek voor te leggen aan de Federale Deontologische Commissie om mogelijke sancties te voorzien als reactie tegen “misplaatste, respectloze, onhoffelijke of indecente uitspraken” tijdens parlementaire debatten. SCEPTR kon vandaag de hand leggen op het advies van de Commissie.

Persoonlijke beledigingen kunnen aanleiding geven tot tuchtmaatregelen. Maar de Commissie ziet geen reden om nog meer sancties toe te voegen aan de bestaande tuchtmaatregelen waaronder: de terechtwijzing, de verwittiging, de intrekking van het spreekrecht, de tijdelijke uitsluiting van de zitting, het aanbieden van verontschuldigingen en in bepaalde gevallen geldelijke sancties zoals een tijdelijke vermindering van de bezoldiging van het betrokken parlementslid.

De Commissie houdt echter wel de deur open om te bekijken of de antiracismewet, de antidiscriminatiewet en de antiseksismewet “misschien” van toepassing zijn “als de betwiste verklaringen racistische, xenofobe en/of seksistische uitlatingen of beledigingen vormen.” In dat geval volgt de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid. De Commissie wijst er echter meteen ook op dat “het uiten van een mening door een parlementslid in een parlementair debat, in een rechtstaat met scheiding van machten, slechts zeer uitzonderlijk tot strafvervolging aanleiding kan geven, zelf wanneer de inhoud van de verkondigde mening een strafbaar feit zou inhouden (zoals ontkenning van de genocide of eerroof).”

Wat voor de ene onaanvaardbaar is, wordt door de andere als een fundamenteel recht gezien. Terughoudendheid is hier dan ook zijn plaats, luidt het advies. De Commissie rekent op de publieke opinie en de pers om dergelijke uitspraken “politiek te sanctioneren”.

Wettelijk versus werkelijk land

Op de laatste pagina komt de commissie tot de kern van de zaak: “Een volksvertegenwoordiger kan echter ook de controle over zijn uitspraken tijdelijk verliezen, ten gevolge van blinde woede, of het gebruik van alcoholische of andere roesmiddelen”. Daarom moet worden voorkomen “dat volksvertegenwoordigers in een dergelijke toestand van tijdelijke ontoerekeningsvatbaar in de Kamer verschijnen en aan de debatten deelnemen.” De Commissie dringt er ten zeerste op aan, “met het oog op de handhaving van de deontologische principes”, dat er striktere regels zouden gelden voor de deelname aan de parlementaire debatten door leden die onder invloed zijn van alcohol of andere roesmiddelen.

Er dient, aldus het advies, “een procedure te worden vastgesteld om een dergelijke toestand vast te stellen”, zodat Kamerleden die te diep in het glas hebben gekeken kunnen worden uitgesloten van de debatten. Bovendien is het “volstrekt onaanvaardbaar dat de roes binnen de gebouwen van de Kamer zelf zou ontstaan”. De Commissie herinnert eraan dat in het ‘werkelijke land’ op heel wat werkplekken “het gebruik van alcohol volstrekt verboden is of althans echt binnen de perken gehouden wordt”.

De Commissie pepert de parlementsleden in: “Indien die regels al belangrijk worden geacht voor een correcte uitvoering van gewone taken, dan is dat zeker het geval voor de uitoefening van een van de hoogste taken in de Natie, te weten de controle op de uitvoerende macht en de totstandkoming van wetgeving.”

Daarmee lijkt de racismerel te zijn herleid tot… toogpraat in het parlement. Volgen er alcoholcontroles in het Paleis der Natie?

16 REACTIES

 1. Hier heeft Meryame Kitir een opportuniteit gemist om haar sterkte te tonen. Een schouderophalen en verwijzen naar een gefrustreerde man hadden veel meer respect afgedwongen. Nu speelt ze mee met degenen die racisme relatief maken. Liesbeth Homans heeft gelijk. De term racisme wordt te pas en te onpas bovengehaald. Het probleem op zichzelf is ernstig genoeg opdat men dat woord niet lichtzinnig zou gebruiken. Naïef links heeft dat niet door.

  • Racisme is wat het is. Bewust extreem rechts doet pogingen om dit lichtzinnig te laten klinken, inclusief Homans, en blijkbaar zijn er vele naïevelingen die hier intrappen. Moeten slachtoffers van verkrachtingen maar de schouders ophalen en verwijzen naar een seksueel gefrustreerde man? Moeten slachtoffers van diefstal maar de schouders ophalen en verwijzen naar een scheefgegroeide maatschappij? Of beweer jij nu dat zij die termen ook te pas en te onpas bovenhalen?

   • U bent het die appelen met limoenen vergelijkt beste Paul. Zulks een uitspraak is denigrerend en tast wel de psychische integriteit aan. Tegen iemand met buitenlandse roots, maar volledig hier geïntegreerd is, zeggen dat zij terug naar haar land moet is racisme, of jij het nu wil of niet, het is de definitie van racisme. Dus ben jij het die het een verschillende uitleg geeft aan de term. Of probeert ze lichtzinnig voor te stellen. Aub, wees een beetje eerlijk ipv napraten van enkele politici…

   • Bovendien is jouw reactie juist mijn punt, een ondoordachte uitspraak is niet hetzelfde als het aantasten van de fysieke en materiële integriteit van iemand. Op de uitspraak van Van Biesen racisme plakken is een devaluatie van het begrip racisme dat veel ernstiger feiten dekt,

   • Jan Van den Saffele, ENKEL een Rechter kan middels een vonnis/arrest bepalen of er “racisme” zou betrokken zijn. Vermits u dat niet ter hand hebt, zou Van Biesen u kunnen laten dagvaarden voor “Laster & Eerroof”. Politiek-correct gehersenpoeld zijn geldt evenwel niet als ontlastend excuus !

 2. Dus: éérst wordt Van Biesen (nadat Calvo en Kitir, gesteund door de VRT, een kinderachtige show opvoerden in Villa Politica) publiek gekruisigd in het Parlement door voorzitster Rutten? En nadien wordt hij door de Deontologische Commissie van de partij nog eens aan de schandpaal genageld als alcoholist? Gevolg: zelfs in het Parlement wordt (vanaf nu nog meer dan vroeger) het door sommige politici en media beoogde doel gerealiseerd: ga nooit in discussie over/met allochtonen of moslims, want elk woord dat je uitspreekt kan het einde van je carrière betekenen. Die boodschap (nl.: verzwijg de problemen) is nu wel héél duidelijk geworden.

  • Anka, als er al iemand een kinderachtige show opvoerde was het wel Van Biesen zelf. Eerst een beetje stoer doen (voor de camera’s?), dan huichelachtig ontkennen dat hij dit gezegd zou hebben voor de camera’s, dan had hij weer iets anders gezegd volgens hemzelf voor de camera’s, om uiteindelijk te moeten toegeven achter gesloten deuren dat hij het wel degelijk gezegd had. Huichelachtigheid, populisme en hypocrisie, dat vinden we zo al genoeg terug in de politiek. En jij Anka, smijt dan alles op één hoop. De deontologische commisie heeft nergens beweerd dat hij alcoholist is. Dat maak jij erop uit. Hun taak was om maatregelen voor te stellen om zulk huichelachtig gedrag in de toekomst tegen te gaan. Zij stellen dus 1 effectieve maatregel voor, die trouwens ook nog eens kostenbesparend zou zijn, en jij sleurt er allochtonen en moslims bij. De boodschap die jij geeft is: verzin en schrijf maar wat, als het maar tegen moslims en allochtonen is en ik, Anka, keurt het goed. Het is daarbij wel héél duidelijk dat ook u naar extremistische zijde overhelt.

   • IK sleur er geen allochtonen en moslims bij, mijnheer VDS, dat is gewoon de kern van het hele probleem. Als 2 autochtone politici ruzie maken of elkaar de huid volschelden in het parlement, dronken of niet dronken, is dat de gewoonste zaak van de wereld en kraait er geen haan naar. Vervang ‘Kitir’ door ‘Vanvelthoven’ of ‘Tobback’ en de hele rel was nooit in de pers geraakt; er zijn immers geen speciale wetten gemaakt of speciale gedragsregels voorgeschreven om autochtone westerlingen (christenen of vrijzinnigen, maakt niet uit) te beschermen, of wel?

   • Mevrouw Coppens, als 2 autochtone politici ruzie maken of elkaar de huid volschelden in het parlement is dit ook op tv te zien. Blijkbaar wil jij enkel selectief voorbeelden aandragen (of zien op tv). Elke wet en gedragsregels is voorgeschreven om autochtone westerlingen EN allochtonen te beschermen. Westerling of oosterling, wat maakt dat uit? Vind jij jezelf (je eigen “ras”) zoveel beter misschien? Waartoe dat leid hebben velen in de jaren ’30 lijfelijk ondervonden!

   • Er zijn speciale wetten in dit land die énkel de immigranten uit de derde wereld beschermen. En is het de systematische achterstelling van de eigen bevolking t.o.v. de migranten uit andere culturen niet net de oorzaak van vrijwel alle problemen waarmee West-Europa thans wordt geconfronteerd (economische en culturele achteruitgang, failliet welvaartsstaat, onveiligheid, terreur, slecht onderwijs, etc.)?

   • Het feit dat de Overheid WEL een “Minderhedenforum” maar GEEN “Meerderhedenforum” subsidieert is een FLAGRANT geval van AUTOCHTONOFOBE DISCRIMINATIE, van overheidswege dan nog wel. Temeer omdat bij de autochtonen door hun numerieke meerderheid, het hoogste debiet aan allerlei belastingen wordt afgetroggeld en afgeperst. Kennelijk om autochtonofoob discriminatoir achteruitgestoken te worden. “Politiek-correcte stank als autochtone dank” !