Arrestaties in DC: activisten of journalisten?

0
1467

Minstens zes personen die in verschillende mediahoedanigheid verslag uitbrachten over de inauguratie van Amerikaans president Donald Trump, werden gearresteerd op aanklachten van ‘Felony Riot’ (crimineel protest). Dit werd onthaald op luid protest uit alle hoeken. Toch is het niet zeker of het gaat om willekeurige arrestaties zonder grond.

De arrestaties vonden plaats toen de politie een grote groep van gewelddadige betogers omcirkelde en arresteerden. Reden was, volgens de politie, dat die groep geweld pleegde of aanspoorde tot geweld. Verschillende andere journalisten, waaronder drie personen van een plaatselijk NBC-nieuwsstation en een andere onafhankelijke journalist, mochten de omsingelde groep verlaten. De journalisten van NCB kregen te horen dat hun baas gebeld had met de politie en dat hun namen waren doorgegeven.

Journalist-activist?

Heel wat mensen van de groep die gearresteerd werd, waren verantwoordelijk voor onder andere ingeslagen ruiten, brandstichting in een limousine, geweldpleging en dergelijke meer. Nathasha Lennard schreef een populair artikel voor The Nation. Daarin vertelt ze hoe ze actief deelnam in het ‘Black Block’, een groep zwartgeklede en gemaskerde mensen die als doel geweld plegen hebben. Ze schreef “Wanneer we fascisme herkennen in de opgang van Trump, moet ons antwoord antifascistisch van aard zijn. De geschiedenis van antifascistische actie is er geen van vriendelijk protest, noch van gefaalde oproepen tot redelijk debat met racisten, maar rechtstreekse, agressieve confrontatie.” Ze maakt geen onderscheid tussen de leden van het “antikapitalistisch, antifascistisch blok” en haarzelf, en spreekt over “wij”. Op zijn minst een verregaande vorm van betrokken journalistiek.

Minstens twee van de journalisten, Shay Horse en Aaron Cantu, staan ook bekend als activisten. Anthony Fisher schreef voor Reason.com: “En hoewel men zowel journalist en tegelijk activist kan zijn – kan men kan niet eisen dat persvrijheid hen zou beschermen tegen arrestie indien men actief deelnam aan het begaan van overtredingen.”

Ooggetuigenverslag

Tim Pool (de andere journalist die werd vrijgelaten), sprak in een vlog op zijn YouTube-kanaal ‘Timcast’ over zijn ervaring. Uit verschillende hoeken had men hem beschuldigd een politie-informant te zijn. Waarom zou hij anders zijn vrijgelaten?

Hij legde uit dat kalm en respectvol gedrag naar de politie toe heel belangrijk was. Een van de advocaten die eveneens samen met de groep gearresteerd was, schreeuwde tegen de politie. Dergelijk gedrag ten aanzien van de politie, die reeds onder spanning stond omwille van de rellen, werkte contraproductief, vertelde Pool. Pool gaf een ooggetuigenverslag over agressief gedrag naar de politie toe.

Het Commitee to Protect Journalists riep de overheid op om de aanklacht tegen die journalisten te seponeren. De belangengroep waarschuwde dat deze aanklachten een ijzingwekkende boodschap zijn aan journalisten die verslag zouden uitbrengen van toekomstige evenementen.

Het is afwachten of men gevolg gaat geven aan de aanklachten tegen de journalisten. Als er aanwijzingen en bewijs bestaan dat deze journalisten actief deelnamen aan het protest, zouden ze hun beschermde status als journalist kunnen verliezen. De maximumstraffen op het misdrijf zijn tien jaar gevangenisstraf en 25.000 dollar boete.