Uit een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) blijkt dat er een forse toename is van agressie en vandalisme op het openbaar vervoer van De Lijn. De stijging is het sterkst merkbaar in Antwerpen. In 2014 en 2015 was er nog een algemene daling waar te nemen.

De diensten van De Lijn kunnen in sommige gevallen zelf processen-verbaal uitschrijven voor vandalisme en kleine vergrijpen. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 stelt dat lijncontroleurs administratieve geldboetes kunnen opleggen en vervoerbewijzen of verminderingskaarten in beslag kunnen nemen. Sinds 1 april 2007 kan De Lijn ook administratieve geldboetes opleggen aan personen die overlast veroorzaken. Het gaat dan wel enkel om die gevallen waarbij de vaststelling op heterdaad gebeurt. Daarbij is een tussenkomst van de politie niet noodzakelijk. Op die manier werden er in 2016 maar liefst 548 pv’s opgemaakt, een stijging met 12 procent tegenover het jaar voordien. De helft van de pv’s, 275 van de 548, werd opgesteld voor het bevuilen van voertuigen.

Gebrekkige opvolging dossiers

De gerechtelijk opvolging van die feiten laat echter vaak te wensen over. In 2016 vorderde De Lijn voor 141.968 euro schadevergoedingen, maar werd er slechts 8.562 euro betaald. Een bedroevende 6 procent met andere woorden. De geleden schade in 2016 is twaalf procent hoger dan het jaar voordien.

Het aantal geregistreerde gevallen van fysieke agressie tussen reizigers onderling steeg in 2016 met 41 procent tegenover het jaar voordien. In Antwerpen viel er zelfs een toename van 60 procent op te tekenen. Het aantal gevallen van verbale agressie daalde licht. Het aantal gevallen van agressie tegen de bestuurder steeg dan weer.

“Vooral ouderen en vrouwen zijn het slachtoffer van feiten van agressie op het openbaar vervoer”

Anke Van dermeersch: “Deze cijfers zijn echt alarmerend, zeker voor Antwerpen. Niet alleen stijgt de agressie fors, er grijpt ook duidelijk een verruwing van de incidenten plaats […]. Het garanderen van de veiligheid op het openbaar vervoer is een fundamentele voorwaarde om het gevoel van onveiligheid bij de burgers weg te nemen. Vooral ouderen en vrouwen zijn het slachtoffer van feiten van agressie op het openbaar vervoer. Het Vlaams Belang pleit voor het oprichten van een BTT-brigade (Bus-Tram-Trein-brigade) bij de federale politie die de veiligheid moet verzekeren op het openbaar vervoer. De spectaculaire toename van agressie bij De Lijn brengt de kwaliteit van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto ernstig in het gedrang.”