Dyab Abou Jahjah, de Libanees-Belgische columnist bij De Standaard is ontslagen op maandag 9 januari. Dit gebeurde daags na een controversiële tweet van Jahjah die de recente aanslag in Israël verdedigde. Volgens De Standaard was dit een brug te ver. In de tweet stelt Jahjah dat “soldaten aanvallen in bezet gebied geen terrorisme is maar een verzetsdaad“. Volgens De Standaard is dit een oproep tot geweld.

Jahjah zorgde wel vaker voor controverse in het Nederlandstalige (media)landschap. Zo zorgde zijn uitgesproken profiel voor heel wat heisa vorig jaar bij zijn aanwerving bij de Nederlandse uitgeverij De Bezige Bij. NRC publiceerde in dat zelfde jaar een spotprent over hem als wolf in schapenvacht/varksensvel (maar trok deze later terug).

Jahjah’s activisme kent een lang afgelopen pad. Zo richtte hij de extremistische AEL (Arabisch Europese Liga) op dat met een islamitisch/etnisch gekleurd en stevig links programma naar de kiezer trok samen met de communistische PVDA onder de naam RESIST.

Jahjah is bekend als een voorvechter van Palestijnse onafhankelijkheid tegenover Israël en kreeg daarbij al verschillende malen het verwijt een antisemiet te zijn van Joodse en andere organisaties. Naar eigen zeggen heeft hij ook militaire training ontvangen van Hezbollah in Libanon. Dat is een paramilitaire organisatie in Libanon die ageert tegen de staat van Israël. Heel wat landen in het Westen classificeren die groep als terroristisch. Er circuleert ook geregeld een foto van Jahjah die poseert met een Kalasjnikovwapen (dat in het Midden-Oosten veel gebruikt wordt).

Jahjah ontving zijn Belgisch staatsburgerschap na een kort huwelijk met een Belgische. Zijn ex-vrouw heeft later nog een rechtszaak ingediend (die onsuccesvol bleef) tegen de Belgisch-Arabische activist. Ze stelde dat hij haar had opgelicht om aan papieren te komen.

Het is afwachten of de omstreden tweet Jahjah ook repercussies bij De Bezige Bij zal opleveren.

24 REACTIES

 1. Dhr. Karel Verhoeven is een lafaard. Dit is iemand die beweert dat “De kiezer die op Donald Trump of op Marine Le Pen stemt, gewoon “ongerust is” en dat het populisme (wat in wezen anti-politiek is) “wel degelijk een project” heeft. Zie http://www.standaard.be/cnt/dmf20161227_02647528
  Dus een dergelijk destructief project krijgt een schouderklopje van Dhr Verhoeven. Maar wanneer de Palestijnen een project hebben – namelijk om een stukje van hun eigen land terug te krijgen van een bezetter, die voortdurend nog meer en meer afknaagt van hun land en zich aan geen enkele formele afspraak houdt, dan treft dhr Verhoeven in een uitspraak van Jahjah eindelijk de langgezochte aanleiding om van die tegenstem af te geraken. En zo iemand is dan hoofdredacteur van De Standaard. Bah.

  De Standaard nam hier alleen maar een typisch rechts-nationalistische beslissing. Met rechtvaardigheid heeft dit helemaal niets te maken. De durf om een tegenstem te laten weerklinken is gewoon afgesleten onder de druk van het oprukkende identiteits-nationalisme. Meer valt daar m.i. niet over te zeggen.

  • Het Heilig Land behoort minstens in even grote mate aan de Joden als aan de Palestijnen. Joden wonen al duizenden jaren in die regio waardoor het heel problematisch is ze als “bezetters” te gaan betitelen. Bovendien zijn het steeds de Palestijnen geweest die, vanuit een religieus superioriteitsgevoel, zich verzet hebben tegen de multiculture verrijking van hun cultuur door het Jodendom. Zodanig zelfs dat ze massaal voor een terroristische organisatie als Hamas hebben gekozen. Daarmee vergeleken vind ik Israel een oase van democratie, een verademing in een fanatiek en autoritair Midden-Oosten.

   • Komaan man. Israel is ontstaan door het schuldgevoel van het Westen na de ‘zuiveringen’ in de tweede wereldoorlog. Kan u me zeggen hoeveel Joden in die regio woonden in, pakweg 1850? Waren het er meer dan honderd? Ik dacht het niet. Dat Joden daar gaan wonen, geen probleem. dat ze hun gebied uitbreiden op basis van het Oude Testament? Vindt u zelf niet dat dat er een beetje over gaat?

   • Het is ook een mooie illustratie van hoe het midden-oosten de laatste eeuw systematisch zijn religieuze minderheden verloren heeft. De Joden naar Israel, en de Christenen naar Europa (de weinige achterblijvers worden het slachtoffer van genadeloze islamitische vervolging, en heus niet alleen in Syrië). Overigens, als Vlaams-Nationalist vind ik dat historische aanspraken op grondgebied wel degelijk rechtsgeldig zijn. Die linkse “de wereld is van iedereen”-mentaliteit daar doe ik niet aan mee.

   • Gek eigenlijk. Ik ben eerder orangist. Ik vind echter niet dat aanspraken op grondgebied mogen gebaseerd zijn op de bijbel (in deze eigenlijk het oude testament). Neemt niet weg dat ik de islam niet als godsdienst maar als verwerpelijk politiek instrument beschouw, dat is dan weer iets anders.

   • “een mooie illustratie van hoe het midden-oosten de laatste eeuw systematisch zijn religieuze minderheden verloren heeft” — Een typische uitspraak van iemand die alleen Joden en Christenen echt “religieus” vindt. Alsof het lokale volgsgeloof eender waar ter wereld (maar in het bijzonder in het Palestina van voor de Zionistische bezetting) voor a-religieus moet doorgaan.

    “Genadeloze islamitische vervolging” — over welke eeuw ben je hier bezig? Zeker niet de tijd van de Kruistochten. En al helemaal niet het Palestina van voor de Zionistische inval in het land, om het tot het hunne te maken.

    “als Vlaams-Nationalist vind ik dat historische aanspraken op grondgebied wel degelijk rechtsgeldig zijn” — De mening van een Vlaams-Nationalist heeft in die hoedanigheid geen enkele legitimiteit. Laat dat maar aan de historici over. Trouwens er zijn ook nationalisten die vinden dat Israel zou moeten erkennen dat ze een imperialistische macht zijn, dat zou al een mooi begin zijn in termen van de waarheid eerlijker onder ogen te zien in plaats van aan de hypocriete mythe van “dit was een leeg land” vast te houden.

    “Die linkse ‘de wereld is van iedereen’-mentaliteit daar doe ik niet aan mee”. — Je hebt het hier over linksen van het emotionele type zonder een duidelijk plan. Misschien mag ik er u op wijzen dat linksen zoals Noam Chomsky enerzijds aan de rechtvaardige eis vasthouden om Palestijnen een land-uit-één-stuk terug te geven dat op zijn minst bestuurbaar, zonder daarbij het recht van Joden op een land te ontkennen. Het gaat niet aan om 3 verspreide, onbestuurbare lappen grond voor de neus van de Palestijnen te houden, waarvan hele stukken ondertussen almaar verder werden afgeknaagd door de voortgaande ‘settlements’. Israel behoorde zich te houden aan de Geneva accoorden, de Taba akkoorden enz. maar zei weigeren simpelweg om datgene te doen waar de hele wereld op zit te wachten: de Palestijnen zoals afgesproken een stuk van hun eigen land terug te geven, OF (alternatief) Palestijnen (die wezenlijk hetzelfde volk zijn) te aanvaarden als burgers van Israel en dus ophouden een apartheids-staat te wezen.

    Niets in dit alles is simpel na alles wat er gebeurd is, maar het gekwelde rechtvaardigheidsgevoel van de Palestijnen zal nooit verdwijnen – zo werkt de wereld immers niet. Die laatste zin (over die linkse ‘de wereld is van iedereen’-mentaliteit) is tamelijk hypocriet. Het is goedkoop om eventjes langs je nationalistische neus weg te zeggen “daar doe ik niet aan mee”, maar in wezen heb je daar ook helemaal niets over te zeggen – zeker niet in naam van de mensen die de grond van hun vaderen hebben weten ontnemen door de bezetter. Voor hen geldt, dat hun zwaar onrecht werd aangedaan. Dat gebeurde uiteraard al met vele volken – bijv. de Indianen in Amerika. Dat laatste was echter eeuwen geleden. Israel was een zeer recente daad van ultiem imperialisme, opgezet door “studeerkamergeleerden” uit het Westen (America, Europa) die nu niet meer in staat blijken het onrecht weer goed te maken – en dus houden nationalisten gemakshalve maar vast aan de mythe dat de Joden een soort van uitverkoren volk zijn dat het “recht” had om die ‘Palestijnen’ te verdrijven – sterker nog: die Palestijnen bestonden niet eens (de mythe van het lege land). Prachtig toch, dat nationalisme. En dan maar de draak steken met “links”, alsof alle linkse denken slechts bestaat uit romantisch gebazel.

   • De islamitisch vervolging waarover ik het heb is de genocide op Jezidi’s, Joden en Christenen die zich op dit eigenste moment plaatsvind in de hele islamitische wereld. Niet iets uit een ver verleden zoals de Kruistochten (laat díe maar aan historici over), maar iets wat zich nu onder onze neus afspeelt terwijl de hele wereld liever wegkijkt. Mijn mening, legitiem of niet, is dat ieder volk aanspraak kan maken op het grondgebied waar hun voorvaderen woonden, en dat geldt evenzeer voor het Joodse volk. Er is een ononderbroken continuë Joodse aanwezigheid in dat gebied sinds de bijbelse tijd, en hoewel ik me bewust ben dat slechts een minderheid van de Israeli’s van Arabische afkomst is verandert dat ten gronde niets aan de zaak. Ik vind het dan ook problematisch om Israel als een imperialistische macht te bestempelen.

   • Je bent fout geinformeerd en dus niet realistisch. Ieder normaal geinformeerd mens weet dat de grootste moslimbevolgingen zich bevinden in Indonesia and India. Nochtans zijn dat democratieen en leven die gigantische moslimbevolkingen overwegend in vrede met niet-moslims, heel anders dan in de typische ‘olie-landen’ onder bewind van Moslim-dictators die in stand werden en worden gehouden door het westen omwille van de olie – daar vinden we de echte ‘outbreaks’ van geweld. Toch heb jij het zonder blikken of blozen over een genocide die plaatsvindt “in de hele islamitische wereld”. Uw getuigenis hierover is derhalve duidelijk vertekend en onbetrouwbaar. Ik heb zelf niets uitstaans met Islamitisch geloof, toch zie ik een heel ander beeld dan wat jij schetst.

    Verder hebben Pew and Gallup opiniepeilingen aangetoond dat ongeveer 7 procent van ‘s werelds 1.3 à 1.4 miljard Moslims een zekere sympathy vertonen voor de Jihad. Dat gaat dus over ongeveer 100 miljoen Moslims. En van deze 100 miljoen blijkt in de praktijk tot dusverre dat slechts een paar duizend daadwerkelijk overgaan tot geweld. Laten we in extremis zelfs stellen dat pakweg 40 of 50.000 misschien willen overgaan tot geweld. Of zelfs 100.000. De “hele Islamitische wereld” die jij als genocidaal aanwijst, dat gaat over ongeveer 1.300.000.000 Moslims. Dat is wel heel iets anders. Nogmaals, je doet alsof je de feiten opsomt. Maar er bestaat niet zoiets als het recht om uw feiten fout te hebben. Uw analyse (of wat daarvoor door moet gaan) is pertinent onjuist.

   • Ik heb de feiten fout? Feit 1: 44% van de moslims is fundamentalistisch. Bron: onderzoek van prof. Ruud Koopmans van het Duitse WZB. Feit 2: 20,4% van onze eigen moslims heeft sympathie voor IS. Bron: “Humo’s grote islam-enquete” van 11 oktober 2016. Dat maar een beperkt percentage daarvan bereid is om geweld te gebruiken stelt mij allesbehalve gerust. De meeste Duitsers die in de jaren 30 op oom snorremans stemden waren ook brave huisvaders die geen kat kwaad deden. Als we het dan toch over genocide hebben: de stichter van de Islam was een genocidair (o.a. de uitroeiing van de Joodse Banu-Qhoraizastam in 627) en zijn sprookjesboek staat vol genocidaire uitspraken tov Joden en Christenen (8:12, 9:5 + nog tientallen andere). Zolang de 1300000000 Moslims op deze planeet daar niet uitdrukkelijk afstand van nemen blijf ik ze wantrouwen. In Indonesië zijn verscheidene gewelddadige islamitische terreurgroepen actief en wat het vredelievende India betreft, betwijfel ik of de 250000 hindoes die door moslims in 1990 uit Kasjmir verjaagd werden uw mening zouden delen. Om maar één feit te vernoemen. Op de vervolging van Christenen wil ik hier en nu niet verder ingaan, daar is een overdaad aan bewijs voor te vinden. Als u op dat vlak negationist wil zijn is dat uw zaak.

   • Humo is geen referentie, een gezaghebbende spreker of instituut eventueel wel. Zoals Ruud Koopmans – maar iedereen met anti-moslim sentimenten lijkt deze dagen wel Koopmans te citeren, dit ondanks het feit dat zijn conclusies openlijk (met open vizier) aangevochten zijn. Het belangrijkste bezwaar is dat zijn vragen tendentieus waren, m.a.w. een negatieve conclusie zit al voorgebakken in de enquete. Bijvoorbeeld, de vraag of moslims “de Koran belangrijker vinden dan de nationale wet” is tendentieus omdat een soortgelijke vraag, gericht aan Christenen (t.o.v. de Bijbel in dat geval) eenzelfde soort resultaat zou opleveren, en in beide gevallen zegt dit niets over de veel prangender vraag of Moslims c.q. Christenen ook bereid zijn om de wetten van het land ook te schenden omwille van de Koran resp. de Bijbel. En dat laatste levert veel lagere cijfers op.

    Opnieuw is mijn punt vooral dat hier een keuze wordt gemaakt in wie men citeert. In de wetenschap bestaat er zoiets als een continuiteit van peer review rond beweringen en conclusies. In de journalistieke wereld waar populaire filosofen of profs aan het woord komen is dat niet zo, zeker niet op een georganiseerde manier – en “fans” moeten dan op internet rondzoeken om te weten of de studie betrouwbaar is (wat de meesten vermoedelijk niet doen).

    Overigens, ik vergat bijna dat Ruud Koopmans ook de persoon is die jaren geleden ook al conclusies trok rond een vraagstelling in een zogenaamd onderzoek naar antisemitisme. De eindconclusie was dat er onder Moslims in vergelijking met Christenen veel meer antisemitisme bestaat. Wat daar achteraf opviel is dat Koopmans één soort van analyse gebruikt om conclusies te trekken die de grens overschrijden van wat nu feitelijk onderzocht wordt, met – opnieuw – een tendentieuze negatieve houding naar Moslims toe. Immers, antisemitisme is weid verspreid maar ook zeer factor-afhankelijk. 2 factoren met name werden in de conclusie naar Moslims toe gemakshalve even “vergeten”: (a) Ten eerste leven Moslims ook in het Westen gewoonlijk sterk gescheiden van Joden, en we weten dat antisemitisme gewoonlijk sterker is daar waar de minsten joden aanwezig zijn. (b) Ten tweede wordt totaal niet in rekening gebracht het feit dat het Joodse Zionisme in feite een door Christenen gesteunde imperialistische actie was ten nadele van Moslims (de 1 miljoen verdreven Palestijnen). De conclusie dat er bij Moslims meer antisemitisme is dan bij Christenen is dan ook (zoals ieder denkend mens allang beseft) geen conclusie die men kan aankaarten zonder de achtergrond van het fenomeen erbij te betrekken.

    Dit en andere kwesties rond Dhr. Ruud Koopmans nopen mij en anderen ertoe om uw (populaire) steunen op diens conclusies met een flinke zak zout te nemen.

    Over uw argument dat “de meeste Duitsers … in de jaren 30 … ook brave huisvaders die geen kat kwaad deden” is al niet beter. Hetzelfde geldt vandaag voor het almaar sterker wordende identiteits-nationalisme van Westerlingen jegens Moslims (en uw soort argumentatie tegen Moslims draagt daar alleen maar aan bei). Er al door diverse denkers op gewezen dat we vandaag met het nogal hypocriete verschijnsel te maken hebben, dat Christenen eerst het Zionisme steunden dat de Moslimwerld op stelten zetten, daarna de boze Moslims beschuldigen van antisemitisme, en tenslotte bereid zullen zijn om het antisemitisme tegen Moslims (die immers ook Semieten zijn) oogluikend te verdragen omwille van hun “antisemitisme”… Dit is eigenlijk te gek voor woorden, maar het is wel precies wat we zien gebeuren. En Christenen willen gewoon niet geweten hebben dat men hier ongelooflijk in cirkels aan het draaien is. Mensen zoals Ruud Koopmans dragen daar ook aan bij.

    Uw opmerking over genocidaire Moslims 1400 jaar geleden is in wezen niet het bespreken waard. Elk serieus boek over de geschiedenis van de Islam kan ons hier wegwijs maken. Iemand als Jesus was nooit een revolutionair (Rome was sowieso geen partij voor het kleine Judea) maar Mohammed was van meet af aan noodzakelijkerwijze een politiek leider omdat men het tegen de elite in Mekka moest opnemen, die het leven van de nomadische stammen wou overheersen. Die politieke beweging werd tegengegaan door Joodse stammen en daaruit is een stammenoorlog ontstaan. Het aantal slachtoffers (waarbij elk slachtoffer er altijd een teveel is) valt nochtans in het niet vergeleken bij de slachtoffers gemaakt door de Kruisvaarders, of – veel later – door de Russen bijvoorbeeld (220 pogroms tegen de Joden), om nog te zwijgen van de miljoenen slachtoffers die een wereldmacht als Amerika heeft gemaakt op plaatsen waar Amerika in wezen niets te zoeken had (Vietnam enz) – en daar waar Amerika wel iets te zoeken had (America), daar is de geschiedenis van de Amerikaanse Indianen ook bepaald niet van dien aard dat de Christenen het woord “genocide” lichtvoetig in de richting van anderen kunnen slingeren. Een klein beetje menswaardige eerlijkheid zou u in dezen best wel sieren.

    Ten slotte, uw stelling “Zolang de 1300000000 Moslims op deze planeet daar niet uitdrukkelijk afstand van nemen” is, opnieuw, uitermate tendentieus, en het neigt naar racisme. Laten we even aannemen dat het maximale geschatte cijfer van de Qurayza slachtoffers klopt (900 mensen – een cijfer aangevochten onder experts, maar laten we dat hier even negeren). Dus, terwijl de overgrote meerderheid van de Westerse wereld weigert om uitdrukkelijk afstand te doen van het gegeven, dat het Westen zijn Jodenprobleem heeft geexporteerd naar het Midden-Oosten, en nog steeds inval steunt in een land weer ongeveer 1 miljoen Palestijnen van het land van hun vaderen werden verdreven, eis jij eventjes dat alle 1300000000 Moslims wereldwijd “uitdrukkelijk afstand nemen” van een genocide van 900 mensen ergens in de loop van de 7e eeuw, waarvan de exacte toedracht tot op heden niet finaal kan worden beslecht.

    M.i. zegt dit voldoende over uw kijk op de wereld – en met name op de Moslimwereld.

   • U lijkt me anders zelf ook selectief in uw bronnenkeuze. Het onderzoek van Pew en Gallup dat u aanhaalt is – heel toevallig – een van de onderzoeken waar moslims het best uitkomen. Humo is geen referentie zegt u? Je kan hen nochtans van veel beschuldigen maar niet dat het een rechts propagandablad is. En zelfs als het werkelijke cijfer een paar procent lager zou liggen, of zelfs maar de helft ervan zou bedragen, dan ligt het nog onrustbarend hoog. Als Vlaams Belang 10% van de stemmen behaalt in 2018 zal de goegemeente weer massaal over een Zwarte Zondag staan janken, maar dat een veel groter percentage van onze moslims sympathiseert met een terreurgroep die zich bezighoudt met het doden van homo’s, slavernij en wrede massa-executies moeten we blijkbaar maar normaal vinden. Verder zal op elk onderzoek van welke organisatie dan ook wel iets aan te merken zijn, daarover kunnen we eindeloos blijven bekvechten.

    U laat het uitschijnen alsof de stichting van Israel de oorzaak is van antisemitisme bij moslims. Onzin natuurlijk. Je hoeft maar een koran open te slaan of de geschiedenis van de islam te bestuderen om te zien dat antisemitisme en christianofobie inherent deel uitmaken van die religie. Nu ja, vergeleken met heidenen en hindoe’s, die enkel goed waren om als slaven te dienen, hadden joden en christenen nog het geluk dat ze gedoogd werden mits ze het dhimmistatuut aanvaardden en de daarbij horende belastingen betaalden. Anders was het midden-oosten al eeuwen geleden homogeen moslim geweest.

    Het punt dat ik al heel de tijd probeer te maken is dat de stichting van een Joodse staat helemaal geen “imperialistische daad” was. Joden waren al duizenden jaren lang ononderbroken aanwezig in die regio, waarom zouden ze dan geen recht hebben op een eigen staat? Waarom zou dat “politiek onrecht” zijn? Waarom zou dat “een zware verstoring van het rechtvaardigheidsgevoel in de islamitische wereld” moeten veroorzaken? Eigenlijk geeft u nu zelf toe dat dit islamitische onverdraagzaamheid is: de loutere aanwezigheid van een niet-islamitische staat op Arabische bodem is voor hen problematisch. Op dezelfde manier dat kerststalletjes dat zijn bij ons.

    Dat ik de Banu-Qhoraizastam erbij sleur is omdat alles wat de profeet (die in tegenstelling tot wat u suggereert geen heroische vrijheidsstrijder was die het tegen onderdrukkers opnam, maar een ordinaire boef die Mekkaanse karavanen overviel en daardoor in een reeks oorlogen verwikkeld raakte) deed in de ogen van moslims precedentwaarde heeft. Of het nu gaat over het houden van slaven, het huwen met zesjarige jongedames, het verkrachten van ongelovige vrouwen of het doden van ongelovigen gaat: de profeet van God deed het dus mag het. Ben ik nu echt een racist omdat ik verlang dat moslims daar afstand van nemen? Vreemde redenering.

   • 1. Pew en Gallup zijn internationaal erkende onderzoeks organisaties, dus wat je ook probeert te insinueren (“toevalling” ondersteunen ze mijn opinie) het zijn zeker geen random gekozen bronnen.

    2. Humo is geen primaire bron, in die zin geen referentie. Met “beschuldiging” van Humo heeft dat niets te maken.

    3. Het werkelijke cijfer ligt duidelijk niet “een paar procent lager” maar significant lager.

    4. Uw insinuatie dat “een veel groter percentage van onze moslims sympathiseert met een terreurgroep die zich bezighoudt met het doden van homo’s” is meer van hetzelfde en werd reeds ontmanteld als zijnde een veralgemeniserende retoriek. Het is net hetzelfde als te stellen dat de pakweg 35 tot 45 of meer procent Belgen die sympathien koesteren voor rechts nationalisme in wezen sympathiseert met de Neonazis. Dit zijn geen argumenten, het is het bekladden van hele groepen mensen op basis van een afkeer die al bestaat voordat het argument geuit wordt. Dit is dus sowieso een deadlock waarmee we niet verder geraken.

    5. De bewering “U laat het uitschijnen alsof de stichting van Israel de oorzaak is van antisemitisme bij moslims” is een bewering van Ruud Koopmans, niet van mij. Mijn bewering was veeleer dat wij een Westerse vorm van antisemitisme projecteren op de Semitische volken, terwijl de echte problematiek voor Moslims politiek is, namelijk Israel als bezettende militaire supermacht.

    Overigens was de Holocaust van een andere (veel brutaler) orde dan (zelfs) de bezetting van Palestina door Israel. En dat is precies waarom de legitimatie van de bezetting op basis van de Holocaust niet kan kloppen: Kennelijk is datgene wat Israel doet tegenover de Palestijnen een dermate ernstig vergrijp dat Israel de toevlucht moet nemen tot de oneindige veel grotere gruwel van de Holocaust als rechtvaardiging van deze bezetting. Meerdere kenners van de situatie (en van sociologie) hebben er al op gewezen dat Israel eigenlijk gewoon zou moeten erkennen dat ze de plaatselijke, bezettende supermacht zijn – wat een veel rechtvaardiger positie zou zijn dan een supermacht die zich op de Holocaust (een Westerse gruwel!) te beroepen tegenover de Palestijnen. De ernst van de Holocaust moet zeker niet miskend worden, maar ook het recht van de Palestijnen om hun land (of een deel ervan) terug te krijgen dat hen werd afgenomen ondanks dat zij niet de Holocaust hebben bedacht, kan en mag niet miskend worden.

    Deze argumentatie tegen mijn verhaal sloeg dus nergens op.

    6. Uw argument “Joden waren al duizenden jaren lang ononderbroken aanwezig in die regio” werd ook reeds geadresseerd. Historische bronnen kennen geen onderscheid tussen de Semieten in die regio, de Palestijnen en de Israelieten zijn sterk verwant, en hoogstwaarschijnlijk hetzelfde volk. De Joden die destijds naar de bergen trokken om zich los te rukken van de plaatselijke onderdrukkende heersers (zie eerder) creeerden hun eigen religie enz. – en daardoor onderscheiden ze zich ongetwijfeld, maar dat maakt het op geen enkele manier legitiem om de Palestijnen te beschouwen als mensen die daar geen plaats hebben. Hier kunnen de religieuze verhalen beslist geen recht behalen op de realiteit.

    7. Vervolgens geeft u opnieuw blijk van onbegrip als u beweert: “Eigenlijk geeft u nu zelf toe dat dit islamitische onverdraagzaamheid is: de loutere aanwezigheid van een niet-islamitische staat op Arabische bodem is voor hen problematisch.” — Neen, wat ik stel is dat een door het Westen naar voren geschoven (of gesteunde) bezettingsmacht op Arabische bodem sowieso problematisch is – net zoals het problematisch zou zijn indien Israel de provence in Frankrijk zou zijn binnengevallen en daar een staat gesticht zou hebben zonder de goedkeuring van de Fransen. Het onrecht zit hem niet in het Joods zijn van de bezetter, noch in het Arbisch zijn van de bezetten, maar in het bezetter zijn in andermans gebied. Indien dit werkelijk zo moeilijk te begrijpen valt voor u, stel ik voor dat u zich niet tot mij richt met dit soort vragen – maar spreek veeeleer een of andere Franse (of Hongaarse, Nederlandse, Turkse etc) minister aan met de vraag of ze het “een zware verstoring van het rechtvaardigheidsgevoel in de Franse wereld” zouden beschouwen indien eender welke macht zich een stuk van hun gebied zou toeeigenen. Vergeet er niet bij te vermelden dat ze er hypothetisch van moeten uitgaan dat Israel een roeping had van god om dat land als het hunne te beschouwen. Vraag hen om dit als een hypothetisch vast gegeven te beschouwen – en op basis daarvan hun eerlijk antwoord te geven. Ik vermoed dat het ook in dat geval niet het antwoord zal zijn dat u wil horen.

    8. Als u Mohammed “een ordinaire boef” noemt die Mekkaanse karavanen overviel dan beschikt u beslist over andere bronnen dan deze die ik ken. Om te beginnen is de figuur van Mohammed op zich net zo omstreden als die van Jezus: vermoedelijk hebben geen van beide “bestaan” in de vorm waarin ze worden voorgesteld – de manier waarop religies en krachtige volkstradities ontstaan is steevast gefundeerd in mythes. Mohammed was bijv. hoogstwaarschijnlijk alleen maar een weeskind omdat er veel weeskinderen waren in die tijd – dus Mohammed moet er ook wel een geweest zijn (en dit gegeven fungeert als bemoediging voor een bevolking die veel weeskinderen heeft), enz. enz. Dus die “ordinaire boef” waar jij het over hebt die bestond ongetwijfeld in vele vormen en op diverse plaatsen – net zoals dit soort boeven overal (alsook in de Westerse wereld vandaag) bestaan en bestonden. Opnieuw: dit soort taal is geen onderwerp van discussie, het is een zwaar geladen uiting van uw innerlijke gevoelens omtrent de Islamitische en/of Arabische wereld. Ikzelf denk zeker zo niet over Arabieren of Moslims – maar evenmin over Europeanen, Amerikanen, Israelieten enz. – dit soort innuendo’s houd wat mij betreft geen steek.

    9. Hetzelfde moet uiteraard gezegd over uw insinuatie “het huwen met zesjarige jongedames” enz. Aisha was volgens bronnen vermoedelijk eerder 12 tot 14 jaar oud, misschien 17. Bovendien kennen velen die de toevlucht zoeken tot oppervlakkige schimp-opmerkingen kennelijk niet het onderscheid tussen huwelijk en consommatie van een huwelijk – iets wat nochtans vrij bekend is.

    Maar nog elementairder is het feit dat Aisha zo’n grote rol speelde in de vraag rond opvolging van Mohammed. In die contekst geldt duidelijk “jonger is beter” en het betekent dat een element zoals de maagdelijkheid (en jonhheid) van Aisha nu juist belangrijk was in de mythevorming, met het oog op die opvolging. Wanneer men Aisha als het misbruikte kind van een pedofiele profeet afschildert dan geeft dat in wezen vooral blijk van totale onkunde over waar het nu werkelijk om ging.

    Iets soortgelijks zien we evengoed wanneer ‘moderne’ critici Jezus afschilderen als een buitenechtelijk kind van Maria “omdat er niet zoiets bestaat als een maagd die een kind baart”… alsof het verhaal van de maagdelijke geboorte erop wijst dat een buitenechtelijk kind werd geboren – terwijl iedere historicus ons kan vertellen dat mythen een “functionele waarde” verschaffen en niet zozeer op letterlijke feiten wijzen. Jij begaat precies dezelfde fout – en de oorzaak van dit soort innerlijke tegenstrijdigheden ligt in uw oordeel over Moslims, dat ontegensprekelijk reeds vastlag lang voordat je argumenten begon te verzinnen tegen diezelfde Moslims.

    10. “Ben ik nu echt een racist omdat ik verlang dat moslims daar afstand van nemen? Vreemde redenering”. — Neen, de reden waarom je (en de meeste “identiteits-nationalisten”) een taalgebruik hanteren dat heel vaak riekt naar racisme ligt in de kennelijke onmogelijkheid om te denken en redeneren buiten het enge kader van deze identiteits-behoefte om. We noemen dat ook wel vijanddenken of conflict-denken (conflict-based arguments), of ook een “binair denken” waarbij alles in zwart-wit wordt gezien. Kortom: men verkiest de realiteit te vereenvoudigen tot op het punt waar de zaken “duidelijk” zijn (want zwart-wit) – in plaats van de moeilijkere beslissing te nemen om de hele complexiteit van de realiteit onder ogen te zien.

    Het is welbekend dat de meeste mensen die racistische uitspraken doen (en dat zijn er tegenwoordig heel veel in het Westen) doorgaans toch brave huisvaders zijn. Niettemin blijft de racistisch-identitaire neiging een gevaar voor de vrede. Iedereen blijft op zijn standpunten staan. Ook in het midden-oosten: de Arabische heersers wijten hun nationale problemen al te graag aan “het Israel probleem”. Palestijnen denken nog steeds te gemakkelijk dat de Arabische landen hun problemen gaan oplossen (wat ze niet gaan doen – ze verbergen hun problemen juist door zich achter Israel te schuilen). Israel verdedigt zijn Zionisme en apartheids-staat nog steeds met het gevaarlijke en onwaarachtige argument van de Holocaust (die door het Westen werd veroorzaakt). Christenen, zelfs Christenen die antisemitisch zijn, spreken nog steeds pro-Israel, grotendeels niet omdat ze geloven in de roeping van Israel maar omdat ze Israel als een barriere beschouwen die hen gedeeltelijk afschermt van de Islamitische wereld waar ze bang van zijn. Allemaal oneigenlijke standpunten die het verdienen doorprikt te worden.

    Gegroet.

   • Bon, ik ben niet van plan hier verder nog dieper op in te gaan, we zullen het toch nooit eens worden en ik betwijfel of nog veel mensen deze discussie lezen. Een paar korte commentaarpunten, en dan laat ik dit topic definitief rusten:

    “Het is net hetzelfde als te stellen dat de pakweg 35 tot 45 of meer procent Belgen die sympathien koesteren voor rechts nationalisme in wezen sympathiseert met de Neonazis.” Appelen en Peren. de Vlamingen die sympathien koesteren voor rechts nationalisme zijn simpelweg geen Nazi’s. Ze geloven niet in een duizendjarig rijk of über- en unterrassen en baseren zich niet op Mein Kampf. Moslims daarentegen beroepen zich daarentegen wel degelijk op de Koran met alle onheil die er in staat.

    Dat Mohammed met Aisha trouwde op zes- of zevenjarige leeftijd en er op negenjarige leeftijd de liefde mee bedreef staat in de hadith en is door de moslims zelf nooit in twijfel getrokken. Onverdachte bron: https://wikiislam.net/wiki/Qur%27an,_Hadith_and_Scholars:Aisha#Aisha.27s_Age_at_Consummation_and_Marriage Sowieso bestaan er bij mijn weten geen bronnen over Mohammed buiten Koran en Hadith, daar moeten we het mee doen, en of het allemaal correct is wat er in staat zullen we nooit weten. tenzij je er van uitgaat dat het inderdaad door Allah geopenbaarde teksten zijn.

    Ik ontken niet dat Palestijnen recht hebben op een eigen staat, die er trouwens al is, ik vind alleen van Joden hetzelfde recht hebben, historische aanspraken op Israel kunnen maken en bijgevolg geen “imperialistische bezetter” zijn. We zullen het er maar op houden dat we op dit punt van mening verschillen.

    Ook betreur ik het (typisch linkse?) gemak waarmee u het begrip “racisme” rondsmijt. Kritiek op godsdienst of het gedrag van bepaalde sociologische strata zijn geen racisme. En bovendien zijn moslims geen ras dus dat slaat hier als een tang op een varken.

   • Het eens worden zullen we zeer zeker niet – daarvoor kijken we kennelijk teveel met totaal andere ogen naar de wereld.

    Uw vergelijking van Mein Kampf met de Koran moet ik uiteraard verwerpen als zijnde – alweer – extreme onzin vanuit iemand die nu eenmaal besloten heeft dat dit soort associaties legitiem is. U hebt eigen “feiten” gecreeerd en niemand zal u kunnen overtuigen. Voor mij is het duidelijk dat uw redenering (de “Koran met alle onheil die er in staat”) evengoed kan worden toegepast op een boek dat beschrijft hoe het joodse volk in naam van God een hele bevolking uitroeit en kinderen in de buik van de moeder doodt (boek Jozua) en dat soort zaken. Ik hoor u natuurlijk al repliek geven dat dit “het oude testament was” enz. enz. maar de Koran heeft ook zijn eigen historische evolutie – die is alleen minder bekend omdat de Sura’s op lengte zijn gesorteerd in plaats van historisch. Hoe dan ook, ik heb verder ook geen zin in een dergelijke welles/nietes discussie.

    De hadith en is door de moslims zelf nooit in twijfel getrokken en dan heb je het over een “Onverdachte bron: wikiislam.net …” – Hoezo onverwacht? Het kostte mij exact 1 minuut om uit te vinden dat die site door Ali Sina werd gecreeerd – een atheist. Ik heb overigens volstrekt niets tegen atheisme, integendeel – maar als je anti-theisten als Dawkins & S.Harris vergelijkt met atheisten als Peter Singer of Scott Atran dan weet je dat de laatsten spreken vanuit een veel breder begrip van religies, daar waar de eerstgenoemden dat soort inzicht missen – zij vergalopperen zich door hun vooringenomen negatieve visie om het Christendom. Bijvoorbeeld: ik haal de Jozua-tijd alleen maar aan tegenover mensen die de Islam met de vinger wijzen maar weigeren hetzelfde te doen met de Bijbel. In wezen kan en zal ik zo nodig die horror ZOWEL in de Bijbel als in de Koran verklaren als typische wreedheden die nu eenmaal gebeurden in een wereld die 2000 jaar geleden ALGEMEEN gewoon veel ruwer en wreder was dan vandaag – ik concludeer dus niet echt dat deze zaken veel zeggen over het Christendom of over de Islam. Maar gasten als Sam Harris doen wel aan “simplistische analyses” over religies, omdat ze nu eenmaal hun atheisme zien als de oplossing voor alles (wat m.i. onzin is). Jij doet in wezen hetzelfde – maar je doet het alleen ten aanzien van de Islam, omdat je jezelf veilig wil stellen als “Westerling” met een (hogere) blanke cultuur enz. enz. bla bla. Dat is het enige verschil dat ik kan zien tussen hoe jij redeneert en hoe een Sam Harris dat doet. Mij lijkt dat veelzeggend over uw methodiek en positie.

    Hoe dan ook, Atheist Ali Sina is dus beslist niet de autoriteit die hij volgens jij is, over wat “de moslims” volgens jou geloven over deze hadith rond Aisha, of eender welke andere hadith. Je meet voortdurend met 2 maten en gewichten, en het heeft inderdaad geen enkele zin om zo verder te discussieren.

    Over “historische aanspraken op Israel” hebben we het al uitvoerig gehad – Joden vormden een bepaalde stam uit dat kleine volkje van Palestijnen die zich destijds heeft teruggetrokken in de bergen, en historici zijn hierin formeel. Uiteraard zijn daar de mythes (of “openbaringen” van God) rond een land dat door God is gegeven enz. enz. maar dat is niet gezaghebbend over de realiteit van vandaag, en ook de Holocaust kan nooit een legitiem argument zijn om de invasie in dat land goed te praten. Kortom Israel is wel degelijk een supermacht die ca. 1 miljoen Palestijnen grotendeels onteigende en nu de macht heeft om al dan niet wat brokjes overschot nog te gunnen aan degenen (of hun nakomelingen) die er destijds woonden. Hierover verder discussieren heeft inderdaad weinig zin want er is geen enkele overeenstemming in visie over wat nu de realiteit van de zaak is.

    “Kritiek op godsdienst [is] geen racisme… En bovendien zijn moslims geen ras” – Ik denk dat jij niet begrijpt wat racisme is. Het is evengoed racisme om betuttelend te spreken over de Palestijnen als mensen die minder recht hebben op hun land dan de Joden die daar (volgens de mythes die jij onderschrijft) er wel recht op hebben. Uiteraard is dit soort racisme eerder gekleurd door het (vage) sociale identiteits-begrip en minder door een (valse) genetische interpretatie (ref. de Nazis) – dat neemt niet weg dat het om racisme gaat. Uw “Kritiek op godsdienst” richt zich helemaal niet op “godsdienst” algemeen, maar uitdrukkelijk op 1 bepaalde godsdienst die voor jou “de ander” vertegenwoordigt – tegenover wie je je volstrekt ongemakkelijk voelt. Dit is een “geprojecteerd” racisme omdat de Joden op zich niet anders dan de Palestijnen – maar die projectie fungeert wel degelijk als een Westers identitair-racisme. Alle pogingen om dit te verbloemen zouden onmiddellijk falen tijdens een “studiereisje” naar het Midden-Oosten, in de confrontatie met de Jood en Palestijn van de straat: bijna niemand in het Westen zou in realiteit een hedendaags Palestijn duidelijk kunnen onderscheiden van een Israelier. Artiesten (zoals de fotograaf JR) hebben dat ook al vaak aangetoond, enz.

    Maar “what’s in a name”. Als jij het racisme label verwerpt omdat je het te grof van stof vind, zal dat heus niet zoveel veranderen aan datgene wat daar in werkelijk onder schuil gaat. Het behandelen van een volk als minderwaardig aan zijn bezetter blijft even erg, hoe je het ook benoemt.

    Gegroet.

   • Jan Hammerbacher schreef: “Joden wonen al duizenden jaren in die regio” — Pardon? De Joden zijn hetzelfde volk als de Palestijnen, als je tenminste niet klakkeloos-letterlijk het Mozes-verhaal voor lief neemt. In diverse overkoepelende archeologische studies is duidelijk gebleken dat daar geen ‘grond voor is’ (pardon the pun) – het meest bekende werk is allicht dat van Israel Finkelstein & Neil Asher: “The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origins of Its Sacred Texts”. Die verhalen waren overigens niet eens bedoeld om letterlijk te worden genomen. Overal ter wereld wordt een culturele identiteit gevormd op basis van oude verhalen die herwerkt worden en een epische inhoud krijgen. Dat is geen schande, zo werkt cultuur nu eenmaal. Een schande is, wanneer men dat niet geweten wil hebben. Mistens een deel van de Israeliers waren native Kanaanieten, wellicht werden ze vervoegd door migranten uit het Zuiden maar hoe dan ook spreken we hier over sterk verwante volken, wat overigens ook blijkt tot op vandaag, er is helemaal niet zoveel verschil tussen Palestijnen en ‘Israelieten’. Het grote verschil is eerder tussen mensen die uit het Midden-Oosten stammen en Zionisten die met hun imperialistische insteek (en gesteund door Christenen die maar al te graag de Joden naar Israel zien wegtrekken – we noemen dit verkapt antisemitisme) inderdaad vaak sterk afwijken qua mentaliteit ten opzichte van de typisch Midden-Oosterse mentaliteit die we zowel bij inheemse ‘Israelieten’ als bij Palestijnen treffen.

    De Palestijnen die destijds de bergen introkken om zich te onttrekken aan de onderdrukkende heersers/pachters van het laagland hebben hun eigen religie ontwikkeld enz. maar daarmee zijn ze absoluut geen “nieuw volk” geworden, laat staan een volk dat daar al “duizenden jaren” leefde voordat “de Palestijnen” (sic) daar aankwamen. Deze mythologie heeft geen historische grondslag in de archeologische vondsten en moet bijgevolg als achterhaald worden beschouwd. Palestijnen zijn absoluut geen minderwaardig volk, en de imperialistisch-Zionistische inval in het land was in wezen een misdaad tegen eigen mensen.

 2. De Standaard is in deze duidelijk
  hypocriet. Toen ze Abou Jahjah aantrokken als columnist, wisten ze heel
  goed welk vlees ze in de kuip hadden. Wat er nu gebeurt is slechts een
  kwestie van tijd. Ik vond het nooit een probleem dat De Standaard
  columns plaatste van Abou Jahjah (vrijheid van meningsuiting voor
  iedereen, ook voor Abou Jahjah), het probleem ligt voor mij eerder in
  het feit dat de krant geen columns of opiniestukken plaatst van bvb
  Vlaams Belangers. Voor mij moet men bij het plaatsen van een
  column/opiniestuk niet kijken naar wie het schrijft, maar wel wat erin
  staat (het mag niet strijdig zijn met de wet bvb). Daarom, beste
  Standaard, wel columns/opiniestukken van Abou Jahjah en daarnaast ook
  columns/opinistukken van rechtse, conservatieve politici; ook Vlaams
  Belangers. Geen cordon mediatique, voor niemand!!!

 3. Ook extreme gedachten moeten kunnen. Maar oproepen tot geweld en oorlog, wat Abu Jahjah doet, kan echt niet. Als Bart De Wever een feitelijke vaststelling doet van de beslotenheid van een bepaalde groep, is het kot te klein. Oproepen tot oorlog mag blijkbaar wel. Naïef links heeft het Noorden verloren. Er is een professor die de uitspraken van Jahjah verdedigt. Wel, hij kan ook de spreekbuis van Wilders worden, dat is van hetzelfde niveau.

 4. Jahjah is een vreemde figuur. Hij werp zich op als voorvechter van de Maghrebijnse gemeenschap, maar is zelf een Levantijn. Bijna alle moslims in West-Europa zijn soennieten en toch wordt deze atheïstische sji’iet als hun vertegenwoordiger beschouwd door de msm. Hij is met een smoes het land binnengekomen, maar wordt niet buitengezet. Er zijn heel wat andere geweest. Het verschil tussen de taalkwaliteit in zijn columns versus die op zijn website en zijn gesproken Nederlands is bijzonder frappant. De man maakt Vlamingen uit voor alles wat slecht is en schuwt geen leugens maar wordt nooit tegengesproken door establishmentsjournalisten. Hij deed één keer mee aan verkiezingen, maar dat werd een regelrechte flop. Toch beschouwen the powers that be als iemand met een achterban. Ra ra ra.

 5. Krant “De Standaard” , vroeger een kwaliteitskrant, pro Vlaams en katholiek met AVVK als embleem, nu in de handen van linkse anti Vlaams en pro moslim fanatici ! Quasi metamorfose, dat kan nogal tellen. Zou je je kunnen voorstellen dat ‘t Pallieterke’ veranderde in het weekblad van de PVDA? Wel zo drastische ommezwaai is met de krant “De Standaard” gebeurd…