De terreurverdachte met Brusselse achtergrond, Salah Abdeslam, zou in zijn gevangenis in Frankrijk liefdesbrieven krijgen. Abdeslam, die er in voorhechtenis zit voor de aanslagen in Parijs en Brussel/Zaventem, krijgt fanmail waarin hij wordt beschreven als een ‘ster’ en een ‘idool’. Zelf is hij schijnbaar niet opgezet met deze brieven, omdat hij vindt “dat enkel Allah zulke bewondering zou verdienen”. Wel zegt de terrorist niet beschaamd te zijn over wat hij is.

Abdeslam zou zeer veel brieven krijgen, maar heeft tot nog toe met enkel één schrijver, een vrouw, gecorrespondeerd. De Franse krant La Libération heeft nu een deel van de inhoud van die brieven gepubliceerd. De man wordt 24 op 24 gefilmd, maar is wel toegestaan om schriftelijk te corresponderen. De identiteit van zijn correspondente is tot op heden niet achterhaald.

De terreurverdachte is thans niet zo spraakzaam in zijn ondervragingen voor de tenlasteleggingen. Hij weigert ook na zijn derde ondervraging door de onderzoeksrechter elke vorm van commentaar en heeft nu ook zijn raadsman de laan uit gestuurd. De rechter die de zaak behandelt, ziet de inhoud van de brieven als “een inzicht in de wijze waarop Abdeslam de wereld bekijkt”. De brief, die al dateert van in oktober 2016, werd alvast aan het strafdossier toegevoegd.

Diverse brievenschrijvers

De brieven die Abdeslam krijgt, zouden vanuit alle mogelijke hoeken komen. Zo zouden er katholieken zijn die hem vragen naar zijn beweegredenen, vrouwen die hem aanbidden en een heleboel advocaten die hopen hem te kunnen verdedigen. Hij kreeg ook al meerdere verzoeken voor interviews.

Of het een verstandige tactiek is om de inhoud van de brieven te publiceren, zal moeten blijken. De Franse pers heeft het al vaker aan de stok gehad met Justitie door vroegtijdig informatie naar buiten te brengen. Dit omdat ze het onderzoek zouden beschadigen of mensen in gevaar zouden brengen tijdens politieoperaties. De slachtoffers van de gijzeling in een Franse supermarkt begin 2015 door Amedy Coulibaly deden de Franse pers zelfs een proces aan. Dit omdat de live verslaggeving toen de levens van de gijzelaars in gevaar zou gebracht hebben. Media-advocaat Christophe Bigot verklaarde hierover toen “dat er wettelijk gezien geen verplichting is voor journalisten om veiligheid of voorzichtigheid in acht te nemen”. Of Abdeslam weet dat zijn brieven worden gelezen is onduidelijk, maar hij anticipeerde hier alleszins op:

“Eerst en vooral heb ik geen schrik om iets te laten vallen want ik ben niet beschaamd over wat ik ben. Wat kan erger gezegd worden dan reeds gezegd is?”