De zaak Francken vs Syrische familie: een politiek proces?

0
7856

In de complexe zaak rond het al dan niet toekennen van een humanitair visum aan een Syrische familie is een nieuw hoofdstuk geopend. Woensdag oordeelde het Hof van Beroep dat de eerdere beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) wel degelijk onmiddellijk uitvoerbaar is. Prompt kondigde staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) aan dat hij deze beslissing zou negeren en naar het Hof van Cassatie zou trekken.

Welke rechtszaak?

De voorbije maanden is de zaak in kwestie al meerdere keren in het nieuws geweest. Doordat er meerdere rechtbanken beslissingen hebben geveld, is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Er zijn echter twee procedures bezig: één administratieve en één burgerlijke. De administratieve procedure gaat over de vraag of België verplicht is om een visum uit te reiken aan de Syrische familie uit Aleppo. Het was de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die de hele visumrel in gang zette. De Belgische staat ging echter in beroep bij de Raad van State, het hoogste administratieve rechtscollege, omdat ze het niet eens was met de uitspraak. Hierin is nog geen oordeel geveld.

De burgerlijke procedure gaat over de vraag of de dwangsom van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onmiddellijk moet worden uitgevoerd. In eerste aanleg oordeelde de rechter in het voordeel van de Belgische staat. Het Hof van Beroep besliste gisteren anders.

Geen stap terug!

Reeds van bij het begin ging Francken met de voeten vooruit in de aanval tegen de beslissing door RvV. In het hele dossier heeft hij echter nog maar weinig binnengehaald. De burgerlijke procedure heeft hij verloren en bij zijn uitleg over de reikwijdte van het precedent dat zou geschapen zijn, worden grote vragen gesteld. Dat de RvV tot drie maal toe besliste dat de afwijzing van de visumaanvraag onvoldoende gemotiveerd was, doet ook vragen rijzen over de inhoudelijke kwaliteit van het dossier dat de Belgische staat aanbracht.

Francken keert echter niet op zijn schreden terug. Gisteren werd de hele partij gemobiliseerd om de aanval in te zetten tegen “wereldvreemde rechters” met de hashtag #iksteuntheo. Hij zei ook naar het Hof van Cassatie te zullen trekken. Op de ministerraad werd vandaag beslist om de €4.000 per dag te betalen in afwachting van de beslissing van het Hof van Cassatie.

Een politiek geladen zaak

Het argument dat de N-VA aanhaalt is dat de rechter van de RvV zich zou bezondigen aan juridisch activisme. De interpretatie van de wet zou heel ruim worden genomen. Zo kan de rechterlijke macht zélf de wet veranderen door het geschapen precedent. Wie vrijwel zeker aan juridisch activisme doet, is Progress Lawyers Network, dit is een progressieve advocatengroep die “aan verzet in en buiten de rechtbank” doet. Mieke Van den Broeck, die het Syrisch gezin vertegenwoordigt, is advocate bij de groep en trok eerder naar de rechter samen met de PVDA tegen de Turteltaks. Ook Ivo Flachet, persoonlijke medewerker van PVDA-voorzitter Peter Mertens, werkt voor de groep.

De andere Vlaamse meerderheidspartijen leveren alvast kritiek op de N-VA. Justitieminister Koen Geens (CD&V) liet verstaan dat hij het niet eens is met de weigering van Francken om het arrest van het Hof van Beroep uit te voeren. Ook vanuit Open Vld kwam bij monde van Patrick Dewael kritiek op de karakteristiek van rechters als “wereldvreemd”.

Bart De Wever, voorzitter van N-VA, liet aan de VRT-redactie weten dat de kritiek van zijn partij niet gericht is op rechters in het algemeen, maar op de rechter van de RvV die de initiële beslissing had genomen. Bovendien kadert hij de zaak op een blog binnen een groter probleem. Dat van ruime interpretatie van wetgeving. In het bijzonder door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.