In Venezuela, het land met de grootste oliereserves ter wereld, gaat de situatie van kwaad naar erger. Sinds het zakken van de olieprijs slaagt de overheid er met haar geleide markt niet meer in om de bevolking te voorzien van basisproducten als wc-papier, tampons, voedsel en in vele gevallen zelfs elektriciteit. Voor veel vissers is de wanhoop zo groot dat ze naar piraterij en smokkel grijpen, met tientallen doden tot gevolg.

In het recente verleden werd het Venezolaanse regime nog opgehemeld door Jeremy Corbyn, leider van het Britse Labour, die het land prees omwille van de sociale verworvenheden. Het gaat echter al langer dan vandaag bergaf met het Zuid-Amerikaanse land, dat wordt geleid door een orthodox-socialistische overheid.

De laatste maanden ging de situatie voor de vele arme vissersdorpen die Venezuela telt van kwaad naar erger. Vele families overleven slechts door het eten van ‘hondensoep’, een bouillon gemaakt van zeewater en kleine visjes die normaal gezien terug in zee worden gegooid. Daar waar ooit de vierde grootste tonijnvloot huisde, hebben vissers door de honger en de uitzichtloze situatie de hoop nu opgegeven.

Velen onder hen schakelen hun boten niet langer in voor de visserij omdat die door de zware economische crisis niets meer opbrengt. “Mensen kunnen hun familie niet meer onderhouden met vissen en gebruiken hun boten daarom om op een illegale manier aan een inkomen te geraken: smokkelen en piraterij”, zegt vakbondsleider Jose Antonio Garcia. Het gevolg hiervan is bendevorming en dodelijke vetes tussen piraten en de overgebleven vissers. Tientallen arme vissers werden nodeloos geëxecuteerd door piraten, waarna de motoren van hun boten werden gestolen.

Van private visserijbedrijven moet Venezuela het ook niet meer hebben. De meesten onder hen verlieten Venezuela voor andere landen omdat de overheid hen oplegde de helft van hun vangst te verkopen voor Venezolaanse bolivars, die door de hyperinflatie praktisch waardeloos zijn.

Advocaat Luis Morales reageert op het nieuws over piraterij in zijn regio: ‘Wanneer je piraterij hoort, denk je aan mannen die containerschepen overvallen in Afrika. In Venezuela gaat het echter over arme vissers die andere arme vissers beroven.’ Morales gelooft dat de drastische methodes waar de mensen uit de arme vissersregio’s naar grijpen binnenkort ook zullen opduiken in Venezuela’s meer landelijke regio’s.