Als u op de lotto speelt, weet dan dat een deel van uw inzet naar UNIA (het vroegere Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding of CGKR) gaat. In 2016 ging op die manier maar liefst 3,3 miljoen euro rechtstreeks van de Nationale Loterij naar deze instelling. Vorig jaar zelfs meer dan 4 miljoen euro. [1]

Wie een blik werpt op de balans en de resultatenrekening over 2015 van Unia [2], het Interfederaal Gelijkekansencentrum, merkt dat de toelagen aan de instelling veel te ruim zijn. In 2015 [3] werd een positief resultaat geboekt van ruim 1,2 miljoen euro. In dergelijke gevallen is het logisch dat een instelling break-even zou draaien: dit is winst noch verlies. Dat betekent concreet dat de financiering van het centrum voldoende is om de werking ervan te garanderen. Ook in 2014 werd een positief resultaat behaald van ruim een half miljoen euro.

Cashpositie van meer dan 6 miljoen euro

Het gevolg van deze positieve resultaten is dat de liquide middelen (cash) van Unia eind december 2015 meer dan 6 miljoen euro bedroegen. De toelagen vanuit de federale overheid en de lagere overheden (gewesten en gemeenschappen) kunnen dus probleemloos verminderd worden zonder de werking van het centrum in het gedrang te brengen.

1,2 MILJOEN EURO WINST IN 2015

In 2015 werden 6,2 miljoen euro federale toelagen toegekend aan UNIA (waarvan dus ruim 4 miljoen via de loterij). De toelagen van de gewesten en gemeenschappen bedroegen dat jaar ruim 1,6 miljoen euro. In totaal werd dat jaar dus ruim 7,8 miljoen euro gegeven aan Unia. Aangezien dat jaar 2015 afgesloten werd met een positief resultaat van 1,2 miljoen euro, werd minstens een miljoen euro te veel gegeven.

Voor de zekerheid gingen we toch eens snuisteren in het jaarverslag 2013 van de instelling. Toen werd een negatief resultaat (verlies) van een half miljoen euro opgetekend. Het impliceert dus dat de toelagen enkel de laatste jaren (2014 en 2015) te ruim waren. Op de resultaten voor 2016 is het wachten tot midden volgend jaar. Het betekent ook dat er opnieuw nagedacht zal moeten worden over de hoogte van de toelagen en welk niveau (federaal of lager) de vermindering mag doorvoeren.

Toelagen bijstellen

Niet iedereen heeft evenveel sympathie voor een instelling als UNIA, maar daar gaat het in dit geval niet over. Een dergelijke instelling mag toelagen krijgen die de werking financieren. Als deze instelling echter overschotten boekt, dan moet de hoogte van de toelagen bijgesteld worden. Het is niet de bedoeling dat UNIA – zeker in tijden van besparingen – deze overschotten oppot.

[1] Koninklijk besluit tot bepaling van het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2015 en 2016
[2] In het jaarverslag 2015 van Unia, p.73
[3] In het document van Unia staat verkeerdelijk 2014

10 REACTIES

  • Tuurlijk, maar op basis van welke critria maakt de NL haar keuze, en op basis van welke criteria bepaalt ze de hoogte van het bedrag. Moeten NGO’s gedetailleerde projecten voorleggen met een budget erbij? Is er nacalculatie door de NL obv de boekhouding?

   Of een NGO al meer of genoeg geld heeft is blijkbaar géén criterium voor de Nationale Loterij… Of vergis ik me?

   Is de Nationale Loterij in de praktijk een rokerig achterkamertje gevuld met poenscheppers van politieke partijen die bedisselt, eventueel als pasmunt, welke partij/zuil hoe veel mag krijgen?
   Een subsidiëringsmechanisme onttrokken aan democratische controle dus? Om een schare politieke vzw te sponsoren om de oppositie levend te houden?