De CIA beweert dat Poetin is tussengekomen in de Amerikaanse verkiezingen door mails van het hoofkwartier van de Democraten te hacken en die via Wikileaks te verspreiden. Door de vuile Democratische was uit te hangen, zou dit een ongunstig licht werpen op de kandidatuur van Hillary Clinton en dus Trump, de vriend van Poetin, bevoordelen. De Russen braken dus in de Amerikaanse verkiezingen in en dit moet als een zeer vijandige daad worden beschouwd.

Het is nog helemaal niet bewezen dat de Russische regering achter de hackers zat. De FBI en anderen geloven dit niet. President Obama heeft een grondig onderzoek bevolen waarvan de conclusies voor het einde van zijn presidentschap moeten bekend zijn. Waar getuigen het wel over eens zijn, is dat Poetin en zijn entourage tot het allerlaatste moment er zeker van waren dat Clinton de verkiezingen zou winnen. Ze hadden zich al voorbereid op onderhandelingen met haar om de moeizame betrekkingen met de Verenigde Staten te verbeteren. Trump viel dus ook voor hen uit de lucht.

“Euromaidam Press. News Views from Ukraine”

Onder de vele instanties die ons momenteel willen waarschuwen voor een dreigend Russisch gevaar en de sfeer van de Koude Oorlog terug oproepen, speelt de CIA de voornaamste rol. In de door hen gesubsidieerde webstek ”Euromaidam Press. News Views from Ukraine” van 12 december 2016 schuwt Paul A. Globe de hysterie niet. Hij titelt “Putin wants to do more than to install Trump as US president: he wants to destroy the West.”

“De CIA mikt op blijvende spanning en vijandschap met Rusland.”

Waarom moet het Westen vernietigd worden? Zeker omdat de kwaadwillige Poetin en zijn trawanten dat willen. We staan hier dicht bij “The evil empire” van president Reagan, maar ze gaan nog verder. In het nummer van 13 december beweerde dezelfde auteur dat Rusland en IS dezelfde strijd voeren tegen het Westen. Eerder werd gesteld dat in de van de Russen afhankelijke en van Oekraïne afgescheiden minirepublieken Grad-P raketlanceerders voor IS worden geproduceerd.

Rusland en IS delen dezelfde waarden

Waarom de Russen dit doen, is volgens de Russische commentator Igor Eidman uitgelegd en door Paul A. Globe verspreid: Russen en IS zouden gemeenschappelijke waarden hebben. Ze zijn tegen democratie, mensenrechten, verdraagzaamheid en vrijheid. Ze zijn voor traditionalisme en agressief anti-Westers, xenofoob, tegen homofilie en natuurlijk ook seksistisch. Dus bestaat er een geheim de facto bondgenootschap tussen beide partijen en zullen de Russen IS geen zware slagen toebrengen.

Het lijkt erop dat de CIA Trump in diskrediet wil brengen. Nu er nog geen nieuwe directeur aangesteld is, en het dus nog kan, kan men de spanning met Rusland aanwakkeren tot een niveau dat Trump niet meer in staat zal zijn af te koelen. Dit kan Poetin in zijn overtuiging versterken dat de VS wenst dat hij van het politiek toneel verdwijnt en Rusland tot een machteloze staat gereduceerd wordt. Dit betekent blijvende spanning en vijandschap en dat is mogelijk wat de CIA wil.