Sp.a wil van Belfius een staatsbank maken

4
1614

De regering overweegt een verkoop van haar aandeel in de Franse bank BNP Paribas, zo schrijven onder andere De Tijd en De Standaard. Vandaag reageert de sp.a: “ga door met die verkoop en maak van Belfius een staatsbank.”

Fortis en een Franse grootbank

Toen de Belgische bank Fortis op de rand van de afgrond hing in 2008 besloot de Belgische regering om de groep te redden. Dit door een kapitaalinjectie te doen van 4,7 miljard euro. Daarbij verwierf ze 49,9 procent van de aandelen van de overkoepelende holding. Een week later blijkt dit onvoldoende om de bank te redden. Nederland kondigt aan dat ze de Nederlandse tak, met o.a. het voormalige ABN Amro, zal overnemen. De Belgische regering injecteert nogmaals 4,7 miljard euro. Na een nachtelijke onderhandeling met de Franse bank BNP Paribas verkoopt ze 75 procent van haar aandelen aan die laatste. De Belgische regering wordt grootaandeelhouder (11 procent) van BNP Paribas.

Vandaag zit het aandeel van BNP Paribas in de lift en klimt ze voor het eerst boven de waardering uit die ze had op het moment van de overname van Fortis. Voor de regering dus een opportuniteit om te verkopen met winst. Een eventuele verkoop kan de nationale schuldgraad met bijna 2 procent laten dalen, wat het begrotingsparcours van de regering wat kan compenseren. In regeringskringen zelf wordt ontkend dat een verkoop nakende is. “Alle opties worden opengehouden”.

Staatsbank Belfius?

In een persmededeling laat de sp.a weten voorstander te zijn van een verkoop van het BNP Paribas-aandeel, vooral om de schuldgraad te kunnen verlichten. Tegelijkertijd pleit ze voor een versterking van Belfius als volwaardige staatsbank. “Meer dan ooit hebben we nood aan een stabiele staatsbank die de mensen in ons land dient: waar spaargeld oplevert en bankverrichtingen goedkoop zijn.”, aldus voorzitter John Crombez. Het is niet de eerste keer dat ze pleit voor het gedeeltelijk nationaliseren van de financiële sector.

We vroegen telefonisch bij Crombez om toelichting bij dit voorstel. Hij ziet dit voorstel in de eerste plaats als een tegengewicht van de overmacht van de grootbanken. De belangrijkste banken in ons land zijn in buitenlandse handen en hun beleid zou gericht zijn op het wegsluizen van in België verwezenlijkte winst naar hun aandeelhouders zonder hun verantwoordelijkheid als economische facilitator na te komen. Bijvoorbeeld door 7 miljard euro dividend uit te keren en vervolgens 4.500 banen te schrappen zoals ING, of de kost van de omzetting van hypothecaire leningen te verdubbelen zoals BNP Paribas Fortis deed. Door de financiële lobby is het beleid t.o.v. de bankensector ook nagenoeg ongewijzigd, waardoor het systeem structureel even instabiel is als voor 2008.

De sp.a-voorzitter erkent dat veel kleinere banken dichter staan bij wat hij noemt “de kern van het bankieren”. Hij spreekt over een “transitie”, waarin die staatsbank dus een centrale rol moet bekleden.

Ook de regering krijgt een veeg uit de pan: “de verdamping van het spaargeld heeft niets te maken met de lage rente maar met de inflatie, die veroorzaakt wordt door de energieprijs en dus de regering.”

De voorstellen blijven vaag over de concrete implementatie van zowel regulering als het beheer van de “staatsbank”. Toch is het een onderscheidend element voor de sp.a, en een teken van een op sommige vlakken uitgesproken linksere koers.

4 REACTIES