Het is geen geheim dat de Vlaamse overheid de riem aantrekt. Toch lijdt niet iedereen of elke organisatie een financiële aderlating onder de regering van Geert Bourgeois. Onder meer heel wat links-progressieve VZW’s die erkend zijn door het ministerie van Sven Gatz (Open Vld) zagen hun toelages sterk stijgen.

Uit een document van de overheid op csjm.be (departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media) kunnen we afleiden dat heel wat progressieve organisaties, zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vrede vzw of Kif Kif, dit jaar flink opslag kregen in hun subsidies.

178.000 euro voor Kif Kif

De Liga voor Mensenrechten kreeg dit jaar 130.115,34 euro. Dat is 15 procent meer dan in 2015. De wortels van de liga gaan helemaal terug tot de Dreyfusaffaire van rond 1900. Het doel van de organisatie is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens af te dwingen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen kreeg in 2016 van Vlaanderen 159.623,80 euro. Dat is 7 procent meer dan in 2015. Vluchtelingenwerk Vlaanderen voert campagnes om de publieke opinie te beïnvloeden ten voordele van een soepeler migratiebeleid en organiseert ook eigen vluchtelingenopvang.

Het is echter Hand in Hand vzw dat met de grootste groei in toelage aan de haal ging in 2016. Het ontving een surplus van maar liefst 45 procent meer geld van Vlaanderen. De subsidie sprong van 86.635,35 euro in 2015 naar 125.469,64 euro dit jaar. Hand in hand tegen racisme is een vereniging die streeft naar een multiculturele Vlaamse samenleving. Ze heeft haar wortels in de vredesbewegingen en antirakettenbetogingen in de jaren ’80, tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. In 2014 organiseerde de organisatie nog een grootschalige campagne tegen wat zij ziet als een wijdverspreid probleem: discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Ook Kif Kif kreeg meer geld van de Vlaamse regering. Kif Kif is een Vlaamse VZW, die de strijd tegen ongelijkheid en racisme ter harte neemt. De uitdrukking ‘kif kif’ betekent “het is gelijk” in het Arabisch. In 2015 kreeg de organisatie 166.525,05 euro. Dit jaar was dat met 178.209,53 euro ruim 7 procent meer.

Vrede vzw kreeg in 2016 ruim 7 procent meer. In 2016 bedroeg de subsidie al 167.057,17 euro. Vrede vzw is een pacifistische organisatie die o.a. protest organiseert tegen kernwapens en de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Het Forum voor Vredesaktie, ook een pacifistische vzw, kreeg van de Vlaamse overheid met 169.998,05 euro net geen 170.000 euro in 2015. In 2016 kwam daar opnieuw een pak geld bij. Ook dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van 2015.

Tenslotte kreeg ook Oxfam-wereldwinkels, die eerlijke producten uit het Zuiden verkopen, grotere toelages van de Vlaamse overheid. Zij mochten zich in 2016 evenwel het minst gelukkig prijzen. Hun subsidies bleven min of meer stabiel met een stijging van 0,66 procent.

Foto: bewerkt uit Shutterstock. Progressieve NGO's strijken meer subsidies op.
Foto: bewerkt uit Shutterstock. Progressieve NGO’s streken meer subsidies op in 2016 t.o.v. 2015.

Woordvoerder van de Vlaamse overheidskoepel CJSM, Gert Van Tittelboom, zegt dat de groei van toelages aan een aantal zaken ligt. “Als de organisaties in kwestie meer subsidies vragen, wordt dit in beschouwing genomen. De subsidies zijn toegekend voor een nieuwe beleidsperiode, op basis van de ingediende dossiers. Deze dossiers zijn beoordeeld door een commissie en het departement heeft op basis daarvan een advies geformuleerd aan de minister.  Er is dit jaar ook een indexsprong toegekend voor de personeelskost in deze subsidies. Maar we maken ook een inhoudelijke toetsing. Kunstzinnige organisaties bijvoorbeeld die onder ons ressorteren, worden geëvalueerd met behulp van een aantal artistieke criteria. Zo gaan we na of erkende organisaties hun activiteiten overeenstemmen met de kwaliteitseisen van de overheid.”

4 REACTIES

  1. Dit zal wel allemaal terug te vinden zijn (die cijfers), maar kan dat echter niet gewoon simpel in een lijst jaarlijks worden gepubliceerd? Zijn daar zaken die geheim zijn? Ik denk dat hier miljoenen te besparen zijn. Ik wist trouwens niet dat Kif Kif mede met mijn belastinggeld gesubsidieerd wordt. Vind ik wel erg…