Net voor het parlementair verlof deze zomer wou de Vlaamse regering dat kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 meer geld mogen uitgeven. Ook gingen telefooncampagnes, reclameborden, grote affiches, radio- en televisiespots toegelaten worden in de sperperiode.

Oorlogskas

In 2004 behaalde N-VA met Geert Bourgeois slechts één verkozene. De partij stond niet alleen politiek, maar ook financieel op de rand van het failliet. Ondertussen is N-VA met voorsprong de grootste partij en met grotere voorsprong ook de rijkste partij. In 2014 voorspelde politicoloog Bart Maddens dat de N-VA aan een oorlogskas bouwde van 43 miljoen euro tegen de verkiezingen van 2019. N-VA-woordvoerder Pohlman reageerde verbaasd: “Volgens onze boekhouding zouden we tegen 2019 uitkomen op de helft. (…) Het zou ons verbazen dat ons vermogen zo snel zou stijgen, want door onze groei nemen ook onze kosten toe.” Twee jaar later blijkt N-VA al over een balanstotaal van 42,8 miljoen euro te beschikken waarvan 22,5 miljoen euro liquiditeiten en beleggingen. Daarmee liet de N-VA haar oorlogskas op 1 jaar tijd aangroeien met 6,3 miljoen euro. Een groei die gelijk is aan deze van alle andere partijen samen. Professor Maddens bleek gelijk te hebben.

Middelen voor welk doel?

Is het een kwestie van zuinigheid of strategie bij de N-VA? Met amper verkozenen was N-VA politiek en financieel dood in 2004. De alliantie met CD&V had ook een belangrijke financiële reden. Een les die onthouden werd. Partijen winnen en verliezen verkiezingen. Dat heeft invloed op de partijfinanciering. Om als partij onafhankelijk te kunnen handelen, heb je middelen nodig. Het tempo waaraan N-VA financiële reserves opbouwt is dan ook geen toeval, maar een doelbewuste strategie. Zo schept de N-VA de financiële voorwaarden voor haar politieke toekomst. Immers, de N-VA zal haar apparaat in stand kunnen houden ongeacht mogelijke electorale verliezen.

Maar er is meer

N-VA investeerde in de verkiezingen van 2014 meer dan 300.000 euro in online marketing. Denk aan Facebook, YouTube, Twitter, etc. Dat lijkt veel, maar is ruwweg maar zo’n 6 procent van het totale campagnebudget. Nochtans was N-VA hier veruit koploper mee. Ook buiten verkiezingsperiodes investeert N-VA in campagnes. Via advertenties op sociale media wordt het regeringsbeleid verkocht. De rel met Theo Francken leverde hem duizenden volgers op Facebook op. N-VA bouwt hiermee digitale communicatieplatformen uit die van strategisch belang zijn. Zo bouwt de partij instrumenten die tijdens de campagnes van 2018 en 2019 zullen kunnen gebruikt worden.

Digitale toekomst: sociale media

Op Facebook hebben niet-traditionele partijen als N-VA (69.000)Vlaams Belang (58.000) en Groen (55.000) tienduizenden volgers. De klassieke partijen CD&V (9.000), Open Vld (13.000) en sp.a (34.000) hinken echter ver achterop. N-VA wil een strategische kloof slaan met de concurrentie. De uitbouw van de financiële reserves legt de basis. Via online marketing bouwt N-VA aan eigen communicatiekanalen. Door het wijzigen van de wetgeving op de verkiezingsuitgaven zal N-VA haar financiële dominantie ook kunnen inzetten, o.a. via die eigen communicatiekanalen. Zo wil N-VA haar politieke positie behouden en zichzelf ‘incontournable’ maken. Bij de recentste Amerikaanse presidentsverkiezingen gaf Democratische kandidate Hillary Clinton meer dan een miljard dollar uit. De Republikeinse kandidaat Donald Trump zowat de helft. Clinton koos voor traditionelere media, Trump voor nieuwe media. Clinton verloor. De politieke consument koopt nog altijd het in zijn ogen beste product. Maar hij zal dat wel online doen.

4 REACTIES

  1. Trado partij pur sang. Alles waar zij 10 jaar geleden voor stonden hebben zij overboord gesmeten. Om te overleven zich maar vastklinken aan een andere partij. Eens niet meer nodig, die partij verketteren. Waartegen zij hard ageren zolang zij aan de zijlijn staan, zo hard omarmen zij datzelfde eens zelf de macht. En (mis-)ge-bruiken zij dit om die macht te kunnen bestendigen. 10 jaar geleden had ik nog sympathie voor deze partij. Die sympathie is reeds enkele jaren weg. Ik heb mij mijn hele leven lang vlaming gevoeld en genoemd. Dat is ook weg door hun…

    • Mr Jan VDS pure onzin wat u vertelt, zich Vlaming voelen heeft helemaal niets te maken met deze of gene partij. Ik ben een Vlaming en dat zal zo zijn mijn hele leven, daar wordt je mee geboren. Wat macht betreft, geen enkele partij kan invloed en verandering brengen zonder de factor macht of denkt u dat SP-A of Groen vies zijn van macht.

  2. Het lijkt me dat de NVA, net zoals Trump, gezien de vooringenomenheid tegen hen van de traditionele pers, geen andere optie had of heeft dan de digitale kanalen te bespelen en tja, dan moet je de radertjes van Google en co smeren om boven de massa uit te komen, als je de Van Thillo’s geld toestopt krijg je ook advertentieruimte. Die vooringenomenheid blijft hoe hard de partij ook haar best doet traditioneel en salonfähig te worden. Loop even door de resem opiniemakers die de BRT op haar site opvoert of de wijze waarop de ambtenaar-journalisten de feiten framen, enig begrip voor of neutraliteit over de NVA, haar standpunten of kiezers zal je daar nauwelijks of helemaal niet tussen vinden. Bij de schrijvende en gesubsidieerde pers is het niet anders. Die feitelijke constatering houdt dus geenszins in dat ik het in alles met de NVA eens zou zijn of niet walg van het vele belastinggeld dat Di Rupo over de particratie heeft uitgestrooid en waar de NVA de ongewilde maar grootste begunstigde van geworden is.