De voorbije dagen berichtten verschillende nieuwskanalen dat uit cijfers blijkt dat de haven van Antwerpen de grootste invoerhaven van cocaïne in Europa zou zijn. Door de grotere invoerhoeveelheden zou de prijs van cocaïne met meer dan 25 procent gedaald zijn.

De haven valt buiten de bevoegdheid van de stad Antwerpen, waar burgemeester Bart De Wever al geruime tijd een nul-tolerantiebeleid voert met betrekking tot drugsdelicten. Niet zonder succes. Zo blijkt uit de analyse van de veiligheidsstatistieken van vorig jaar kan echter worden afgeleid dat de zogeheten ‘war on drugs’ van De Wever zijn vruchten afwerpt in de stad.

“Factoren inherent aan de haven leiden tot de slechtere cijfers”

Helaas blijkt de Antwerpse haven nu dus met zware drugscriminaliteit te kampen hebben. De haven van Antwerpen is de tweede grootste haven in Europa, na die van Rotterdam. In Rotterdam worden voornamelijk vloeibare goederen toegeleverd, terwijl er in Antwerpen voornamelijk containers toekomen. Die containers lenen zich uitstekend tot het binnensmokkelen van grote hoeveelheden drugs.

Bovendien vormt de haven van Antwerpen een rechtstreekse verbinding met de Verenigde Staten van Amerika. Het lijkt er dus op dat het vooral factoren inherent aan de haven zelf zijn die tot de stijgende cijfers aanleiding geven. Aan de inzet van de veiligheidsdiensten ligt het in elk geval niet. Zij vingen vorig jaar een recordhoeveelheid drugs in de haven.

Het zijn de diensten van de Federale Gerechtelijke Politie die zich bezighouden met het opsporen van drugtrafiek van deze omvang. Antwerpen beschikt daarbij over een gedecentraliseerde afdeling. De haven zelf wordt dan weer gecontroleerd door de douane, die onder de bevoegdheid valt van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Zijn kabinet was niet bereikbaar voor commentaar.