Wanneer je als EU-burger binnen de EU reist of werkt bestaat er Europese regelgeving die bepaalt onder welk sociale zekerheidsstelsel je valt en wie dus verantwoordelijk is voor onder andere de terugbetaling van ziektekosten.

Voor landen buiten de EU geldt dit systeem niet. België heeft echter met een tiental landen bilaterale verdragen. Deze maken het mogelijk voor inwoners van deze landen om toegang te hebben tot geneeskundige zorg in België. De kosten voor de sociale zekerheid worden dan later teruggevorderd van het land in kwestie. Er bestaan echter significante verschillen in de terugbetalingen. Dat blijkt uit cijfers van minister Maggie De Block (Open Vld) die Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) opvroeg.

Stijgende vorderingen

De cijfers die de minister van sociale zaken en volksgezondheid vrij gaf, lopen van 2010-2015 en gaan over 10 landen uit vooral de Balkan en Noord-Afrika. Een eerste opvallende vaststelling is dat de bedragen die België terugvordert met bijna 60 procent gestegen zijn sinds 2010 (van 254.000 euro tot 405.000 euro in 2015). Ook loopt de betaling niet altijd vlot. Tot nu toe heeft Macedonië nog niets terugbetaald en ook andere landen zoals Turkije en Tunesië hebben nog openstaande schulden bij België. Minister De Block wijst er op dat er in de verdragen geen terugbetalingstermijn is opgenomen.

Marokko en Kosovo betalen niets

Opvallender zijn echter de cijfers voor Marokko en Kosovo. Van deze landen vordert België niets terug. “Wellicht is overeengekomen dat ons land alle kosten draagt. In dat geval hoeft er niets terugbetaald te worden. Ik vraag mij echter af of zo’n systeem geen aanzuigeffect creëert op Marokkanen en Kosovaren om naar België te komen voor medische verzorging. Misschien is het tijd om de bilaterale overeenkomsten opnieuw tegen het licht te houden?”, aldus Raskin. “Het moet op zijn minst mogelijk zijn om de uitgegeven bedragen terug te vorderen, maar het toevoegen van termijnen voor de terugbetalingen lijkt mij ook te overwegen”. Hij voegt hieraan toe dat hij de minister hierover zal ondervragen.

3 REACTIES