In de Amerikaanse staat Wisconsin is de hertelling van de stemmen van de presidentsverkiezingen van verleden maand aan de gang. In Michigan werd de hertelling echter stopgezet, terwijl ze in Pennsylvania nooit in gang kwam. Vermoedelijk blijft in alle drie de Amerikaanse staten Donald Trump wel degelijk de winnaar van de presidentsverkiezingen, en komt zijn meerderheid in het kiescollege niet in gevaar.

Wisconsin, Michigan en Pennsylvania zijn de drie staten waar de voorsprong van Donald Trump op Hillary Clinton het kleinst was. Samen vaardigen ze genoeg kiesmannen af naar het Amerikaanse kiescollege om de meerderheid van Donald Trump te kunnen ombuigen in een meerderheid voor Hillary Clinton. Voorwaarde is wel dat alle drie de staten hun stemmen hertellen, en tot de conclusie komen dat Hillary Clinton in alle drie de staten de winnaar van de verkiezingen was.

Pennsylvania

Eerste probleem is dat de hertellingen in Pennsylvania nog steeds niet gestart zijn. Aanvankelijk slaagde de presidentskandidate van de Amerikaanse Groenen, Jill Stein, er niet in voldoende geld in te zamelen om een aanvraag tot hertelling in te kunnen dienen. Toch duwde ze door, en maandag zal rechter Paul Diamond een oordeel vellen over een eventuele hertelling. Een dag later reeds, op dinsdag, moet de staat Pennsylvania het verkiezingsresultaat echter al officieel bevestigen.

Een hertelling is dus praktisch niet meer haalbaar, en rechter Paul Diamond verweet Jill Stein al roekeloos gedrag, omdat ze een volle maand, helemaal tot de laatste dag, wachtte om een verzoek tot hertelling in te dienen. De rechter voelt zich dan ook met de rug tegen de muur geduwd door de groene kandidate. Verwacht wordt dat er geen hertelling komt, en dat Donald Trump wel degelijk uitgeroepen zal worden tot winnaar van de verkiezingen in Pennsylvania.

Michigan

In Michigan kwam de hertelling aanvankelijk wel op gang, maar werd ze na enkele dagen reeds stopgezet. De federale rechter Mark A. Goldsmith, die aanvankelijk de hertelling bevolen had, trok op woensdag zijn uitspraak terug. Reden hiervoor is dat volgens hem Jill Stein geen benadeelde partij is, omdat ze met amper één procent van de stemmen onmogelijk als winnaar uit de bus zou kunnen komen na een hertelling van de stemmen. Ook in Michigan wordt dus verwacht dat het oorspronkelijke resultaat bevestigd zal worden, en Donald Trump uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen.

Wisconsin

Foto: Shutterstock. Detroit, MI/USA: 6 december, 2016; Vrijwilligers registreren zich om de hertellingen te overzien die aangevraagd waren door presidentskandidate Jill Stein (Groene Partij).
Foto: Shutterstock. Detroit, MI/USA: 6 december, 2016; Vrijwilligers registreren zich om de hertellingen te overzien die aangevraagd waren door presidentskandidate Jill Stein (Groene Partij).

In Wisconsin is de hertelling wel aan de gang, en werden ondertussen al bijna negentig procent van de stemmen herteld. Voorlopige stand is een netto verschil van +1.322 stemmen. 560 van deze stemmen gaan naar Donald Trump, terwijl Hillary Clinton er 609 bijwon (en Jill Stein zelf 63). Daarmee maakt Hillary Clinton weliswaar een klein beetje achterstand goed, maar moeten er in de resterende tien procent toch wel bijzonder grote afwijkingen vastgesteld worden om de totale achterstand van 22.177 stemmen nog te kunnen goedmaken. Ook hier ziet het er dus naar uit dat Donald Trump winnaar blijft.

Maat voor niets

Daarmee dreigen de hertellingen opgeëist door de groene presidentskandidate Jill Stein vooral een dure grap te worden. In Pennsylvania en in Michigan gingen neit door en de hertelling in Wisconsin ten slotte blijkt vooral de oorspronkelijke resultaten te zullen bevestigen. Netto resultaat: veel aandacht voor Jill Stein in de bevriende media, maar verder weinig nieuws. Donald Trump zal immers op 19 december 2016 wel degelijk door een ruime meerderheid in het kiescollege verkozen worden tot de vijfenveerstigste president van de Verenigde Staten, conform de presidentsverkiezingen van 8 november 2016.

UPDATE 13/12/2016:

De hertellingen zijn nu afgelopen in de staat Wisconsin. De hertelling leverde minder dan 1.800 stemmen meer op in vergelijking met de eerste telling. Van die extra stemmen kreeg Trump er 844 bij, en Clinton 713. Dat wil zeggen dat Trump een nettowinst boekte van 131 stemmen. Ook de beweringen van Jill Stein – dat de kiesresultaten via hacking zouden gemanipuleerd zijn – werden niet bewezen.

2 REACTIES

  1. Eigenlijk een mirakel dat Trump gewonnen is, als je beseft dat in de VS op vele plekken je geen foto-ID nodig hebt om een stem geldig uit te brengen. Dit wordt zo in stand gehouden vooral door Democratische lobbygroepen, aangezien er zo grote aantallen illegale hispanics voor de Democraten kunnen stemmen (zie ook: project Veritas). Echt hypocriet dat diezelfde linkse machiavellisten dan beginnen te fantaseren over “Russisch hacken” en “gesjoemel bij stemmen”.