Sinds SCEPTR de hervormingsplannen van de Universiteit Gent wereldkundig maakte, zijn ze het gespreksonderwerp bij uitstek in Vlaanderens grootste studentenstad. De nationale media pikten het nieuws al snel op en daardoor wordt het debat nu ook ver buiten de gewoonlijke raden en commissies gevoerd. 

De eindbeslissing wordt door de Raad van Bestuur ten vroegste binnen een jaar genomen en is dus nog ver weg, in tegenstelling tot wat bepaalde massamedia de afgelopen dagen foutief verkondigden. De komende maanden is het uitkijken naar de standpunten van verschillende adviserende raden en commissies.

Gisteren nam de Gentse Studentenraad haar standpunt in op de Algemene Vergadering. De GSR wees de hervormingsplannen unaniem af en stuurt daarmee een sterk signaal naar de Onderwijsraad, die in februari het onderwerp behandelt. Het gewicht dat aan het advies van de studenten zal worden gegeven, is volgens Dylan Couck, onderwijsverantwoordelijke van de Gentse Studentenraad, relatief groot. “Als grootste geleding aan de Universiteit worden de studenten binnen de Onderwijsraad zeker gehoord. De bezorgdheden van de studenten stemmen op zijn minst gedeeltelijk overeen met deze van het bestuur.” Dat de Gentse Studentenraad het standpunt unaniem goedkeurde, is enkel positief voor het gewicht dat aan dit standpunt zal worden toegekend, meent Dylan.

Johannes Weytjens, voorzitter van de Gentse Studentenraad, benadrukt dat de studenten wel bereid zijn om actief mee te denken over andere voorstellen die zijn gedaan om de onderwijskwaliteit aan de UGent te optimaliseren in het voordeel van de studenten.

De Gentse Studentenraad heeft een adviserende rol. Dat wil zeggen dat het standpunt niet-bindend is en de hervormingen nog steeds kunnen plaatsvinden. De UGent heeft nu wel een niet te miskennen signaal te verwerken vooraleer ze de hervorming kan laten plaatsvinden.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/