Europees Parlement legt Eurokritische partijen bankwaarborg op

0
2182

Naar jaarlijkse gewoonte werd onlangs in het Europees parlement in Brussel zowat 28 miljoen euro uit de begroting van het parlement verdeeld over een 16-tal Europese politieke partijen en hun bijhorende stichtingen. Daarbij één grote nieuwigheid: drie Euro-kritische partijen, waaronder die van UKIP en Nigel Farage, wordt het werken moeilijker gemaakt door een bankwaarborg te eisen die zo hoog moet zijn als de subsidie zelf.

“Eurosceptici hebben nu eenmaal meer de neiging geld te misbruiken”, aldus het groene parlementslid uit Oostenrijk Ulrike Lunacek, dat als lid van het Bureau mee de beslissing nam. Een en ander heeft te maken met het nieuws van vorige maand: UKIP en haar koepelpartij zouden EU-middelen verkeerd besteed hebben. Het lijkt erop dat ze hier nu voor afgestraft worden. “Een politiek geïnspireerde vorm van discriminatie tegen de Euro-kritische oppositie die we voor de rechtbank brengen”, zo reageert één van de getroffen partijen.

Europese koepelpartijen en hun centen

Het Europees parlement bestaat uit verkozenen van nationale politieke partijen, die zich organiseren in politieke fracties. De financiering van de fracties en de nationale partijen komt niet in het gedrang, maar daarnaast geeft het Europees parlement een grote som aan Europese koepelpartijen. De grootste politieke families krijgen het meest: de christendemocratische EPP was in 2016 goed voor 8,6 miljoen euro, de socialisten van PES voor 7,1 miljoen euro. Zo’n koepelpartij vormen is relatief eenvoudig: 7 verkozenen in een nationaal of regionaal parlement in 7 verschillende landen volstaan. En dus hebben ook de ‘kleintjes’ de weg naar deze subsidiebron gevonden: communisten, regionalisten en sinds kort ook diverse bewegingen aan de rechterkant van het politieke spectrum.

Nigel Farage en UKIP ontvangen sinds 2015 een miljoen euro per jaar, Marine Le Pen en co krijgen sinds kort anderhalf miljoen euro, de koepelpartij APF boven het radicale Duitse NPD en het Griekse Gouden Dageraad is goed voor 400.000 euro. Dit jaar zou ook ongeveer 200.000 euro naar een nieuwe anti-abortuspartij gaan, de Coalitie voor Leven en Familie (CLF). Dit leidt tot wrevel bij groene en socialistische parlementsleden, omdat een pak geld zo zou terechtkomen bij partijen die “de Europese waarden niet respecteren”. “Onzin” zo klinkt het het aan de andere kant: “de Europese waarden zijn geen monopolie van links.”

De financiering blijft nu in theorie voor iedereen overeind, maar het Bureau van het parlement heeft besloten om aan de subsidie voor de partij van Farage, de APF en het nieuwe CLF een ingrijpende nieuwe voorwaarde te koppelen. Zij moeten een bankwaarborg voorleggen voor hetzelfde bedrag als hun subsidie. Concreet: om 250.000 euro te ontvangen moet een partij een waarborg van een bank voorleggen, die bevestigt dat de partij cash over 250.000 euro beschikt.

“Onhaalbaar”, zo zegt ons een insider, “de subsidievoorwaarden bepalen dat geld moet uitgegeven worden aan personeel, publicaties en activiteiten; het aanleggen van grote reserves is verboden. De kans dat één van die partijen zo’n bankwaarborg zal krijgen is dus zo goed als onbestaande.” Betekent dit dan het einde van hun werking? We vroegen het aan APF, dat toevallig deze week in Brussel is voor een congres. “Het staat zo goed als vast dat we dit voor het Europees Hof van Justitie gaan aanvechten”, zo klinkt het bij secretaris-generaal Stefan Jacobsson uit Zweden. “Want dit is niets meer dan een brutale discriminatie op basis van politieke overtuiging om de eurokritische oppositie te treffen. En dat pikken we niet.” Afwachten dus.