Begin dit jaar bleek volgens een parlementaire vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang) aan minister Willy Borsus (MR) dat er 22 miljoen euro in 2015 werd uitgegeven aan leeflonen voor erkende vluchtelingen. Deze cijfers blijken achterhaald te zijn. Het werkelijke cijfer dat in 2015 werd uitgegeven aan de post zou boven de 102 miljoen euro liggen, grofweg vijf keer meer dan aanvankelijk gedacht.  

Dat blijkt althans uit het antwoord op een laatste parlementaire vraag van dezelfde Barbara Pas aan dezelfde minister Borsus. In 2015 werd volgens de bevoegde minister Willy Borsus (MR) aan 15.039 erkende vluchtelingen (unieke telling) in ons land een leefloon toegekend, voor een totaal van 102.250.172 euro betoelaagd door de staat. 5.443 personen daarvan betreffen personen die in 2015 werden erkend, en dit voor een overeenkomstig bedrag van 25.708.943 euro.

Ook leefloon voor subsidiair beschermde vluchtelingen

Maar er is meer. Subsidiair beschermde vluchtelingen vallen onder het “subsidiair beschermingsstatuut”. Dat is in de eerste plaats een tijdelijk statuut. Deze mensen vallen buiten de definitie om erkend te worden als vluchteling,  maar hebben
toch nood aan bescherming. Zij vrezen geen individuele vervolging omwille van één van de vervolgingsgronden in de Conventie van Genève, maar kunnen wel aantonen dat ze een algemene geweldsituatie ontvluchten. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning tot het conflict in hun land van herkomst voorbij is. Indien dit na vijf jaar nog aan de gang is, krijgen ze een definitieve vergunning. Maar er is meer. In dat jaar werd ook aan 5.099 personen met een statuut van subsidiair beschermde (unieke telling) financiële steun (equivalent leefloon) toegekend, voor een totaal van 35.145.606 euro betoelaagd door de staat. 1.129 personen daarvan verkregen het betreffende statuut in 2015, en dit voor een overeenkomstig bedrag van 5.009.835 euro.

Vijfvoud

Er werd donderdag aan het Kabinet Borsus om een verklaring gevraagd voor het grote verschil tussen de aanvankelijke cijfers voor 2015 en de uiteindelijke. Men beloofde ons een reactie ten laatste afgelopen vrijdag, maar het kabinet liet na dit te doen.

Gevraagd om een reactie zei Barbara Pas: “Voor ons is het totale eindbedrag van 137 miljoen de essentie. Dus niet alleen de som die gaat naar de erkende vluchtelingen, maar ook nog het bedrag dat ging naar de leeflonen van subsidiair beschermde vluchtelingen. Het verschil tussen het bedrag dat de regering eerst liet weten en het uiteindelijke bedrag, dat bijna het vijfvoud is, duidt de nood van blijvende waakzaamheid aan. En daar moet men de asielzoekers nog bij rekenen die eind 2015 toekwamen, maar nu pas werden erkend. Als we dan zien dat de regering met de handen in het haar op zoek is naar bedragen als 75 miljoen, dan weet men precies niet goed waar zoeken.”

Dit jaar zal volgens een begrotingsontwerp in ons land zo’n 1,3 miljard euro zijn uitgeven voor de opvang van vluchtelingen. Voor 2016 werd een meerkost van 120 miljoen euro voorzien voor leeflonen aan asielzoekers.