Op donderdag 24 november heeft een ruime meerderheid in het Europees Parlement voor een resolutie gestemd om de toetredingsgesprekken met Turkije op te schorten.

Sinds de poging tot staatsgreep in het land, worden er duizenden mensen opgesloten in de gevangenis, inclusief parlementsleden en journalisten. Mediabedrijven moeten de deuren sluiten en zakenlui worden onteigend. Dan zijn er ook nog vragen over de toestanden in gevangenissen en of al de verdachten ook een recht op een eerlijk proces zullen krijgen. Kortom, het lijkt of er een heksenjacht aan de gang is op iedereen die enigszins verbonden is met de controversiële beweging van Gülen, die zelf in ballingschap is in de Verenigde Staten.

Turkey draws Western condemnation over arrest of Kurdish lawmakers
Tegen deze achtergrond heeft het Europees Parlement geoordeeld dat het beter is om de toetredingsgesprekken met Turkije op te schorten tot de mensenrechtensituatie in het land verbetert.  Concreet moeten de disproportionele maatregelen zoals de massadetentie stoppen voordat er weer gepraat kan worden over lidmaatschap.

Een rode lijn die Turkije volgens leden van het Europees Parlement niet mag overschrijden zijn de Turkse plannen om de doodstraf terug in te voeren. Het vermoeden is dat Turkije dit wil gebruiken om definitief af te rekenen met de gearresteerde coupplegers en/of politieke tegenstanders. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt alleszins een retroactieve strafverzwaring. Indien Turkije de doodstraf alsnog zou goedkeuren zet het zichzelf uit het toetredingsproces van de EU.

Eer aan zichzelf houden?

De kans is groot de Turkije de eer aan zichzelf gaat houden. De regering-Erdogan maakte plannen bekend om een referendum te houden over een mogelijk Turks lidmaatschap tot de EU.

De resolutie heeft politieke betekenis, maar is niet bindend. In deze fase heeft het Europees Parlement nog niets te zeggen over de toetreding. Het is de Europese Commissie of een derde van de lidstaten om gehoor te geven aan de resolutie van het EP. Ze kunnen ook de resolutie naast zich neer leggen maar wel voorwaarden opleggen aan Turkije voor de toekomstige gesprekken.

De regering-Erdogan heeft in een reactie alvast gedreigd om het vluchtelingenakkoord met de EU op te zeggen en duizenden vluchtelingen door te laten naar de EU.