Einde november kon u op de pier van Blankenberge veel opsteken over de Blauwe Cluster, en dat heeft niks te maken met Open Vld of staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld), die daar plichtbewust opdook. De Blauwe Cluster is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en wetenschappelijke instellingen om de kansen van de Noordzee voor onze economie uit te tekenen. De Blauwe Cluster heeft een interessant vaderschap dat draait rond de familie Pauli.

Toon Pauli, Gunter Pauli en Laurenz-Frederik Pauli zijn Vlamingen in de wereld. Toon is de vader van Gunter en diens zoon is Laurenz-Frederik. Toon Pauli stierf in 2015, op zijn 90, na een politiek, zakelijk en maatschappelijk avontuurlijk leven. ‘Blauwe Economie‘ (uit 2012) is het laatste grote boek van Gunter Pauli en sloeg een piket in het kamp van de milieu-optimisten. Dat lange essay over een weg tussen de groene en de rode milieupolitiek, sluit aan bij het anti-declinisme van een Matt Ridley en zijn fameuze boek ‘The Rational Optimist‘. Kort samengevat: het leven wordt van jaar tot jaar beter, en dat in een steeds sneller tempo. De grotere voedselhoeveelheid, meer geld en een langer leven werden verworven; kindersterfte, ziekteplagen en geweld dalen.

Gunter Pauli is Antwerpenaar, studeerde economie bij de jezuïeten van de Scheldestad, was ooit kandidaat-opvolger van Hugo Schiltz (toen nog Volksunie), legde de basis voor een Europese groepering van dienstenondernemingen (ESIF), organiseerde een Mozartjaar – want de Wener was ooit op bezoek in onze contreien -, hervormde de Europese vereniging van economische journalisten, leidde de fabriek voor ecologische wasmiddelen Ecover in Malle (die met het groendak) en stichtte in 1994 Zeri – Zero Emissions and Research Institute – dat de wereld bestrooit met ecologische en marktvriendelijke vondsten. Laurenz-Frederik Pauli is adviseur van ZERI. Gunter Pauli woont reeds jaren in Tokio maar vliegtuigen zijn een tweede thuis voor hem.

Wie over de groene politiek, de natuur, de slimme economie iets zinnigs wil weten, kan niet voorbij aan zijn boeken. Blauwe Economie is zijn recept voor een betere wereld. Versies in 35 talen gingen de Nederlandse vertaling van Blue Economy vooraf. Blauwe Economie laveert pragmatisch tussen de staatsinterventies die eigen zijn aan de rode economie, en de groene economie die niet vooruit geraakt zonder toelagen, toelagen, toelagen. Blauwe Economie is kleinschalig en denkt ‘out of the box’.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/