Men heeft op zaterdag een groep van ongeveer 25 asielzoekers van het festivalterrein van Sfinks Mixed in Boechout gezet. Ze zouden daar meisjes hebben lastiggevallen. Twee meisjes hebben intussen een klacht ingediend bij de politie.

Bij monde van de festivalorganisatie gaat het om een ”geïsoleerd incident”. De overgrote meerderheid van de bezoekers zou volgens de organisatie niks gemerkt hebben, wel hebben enkele bezoekers aan de opzichters van het festival gemeld dat ze ”ongewenste aanrakingen” hebben gezien. Er zijn ook al meldingen van soortgelijke incidenten geweest in omliggende politiezones.

Festivalorganisatie: ”geïsoleerd incident”

”Enkele bezoekers hebben aan de opzichters van het festival gemeld dat ze ‘ongewenste aanrakingen’ hadden gezien door een groep jongemannen. Onze mensen hebben daarop meteen ingegrepen en de jonge mannen uit de tent […] gezet”, zegt Dirk Depover van de raad van bestuur van Sfinks.

Volgens Depover is er toen beslist om hen te vragen het festivalterrein te verlaten en het verder aan de politie over te laten. Er zijn toen twee van de betrokkenen opgepakt omdat ze zich daartegen verzet hebben.

Volgens de festivalorganisatie was de verwijdering van de asielzoekers een preventieve maatregel. Volgens Depover gaat het om een geïsoleerd incident dat bij een festival met 30.000 bezoekers moeilijk uit te sluiten valt.

Soortgelijke incidenten in de regio

Twee meisjes hebben intussen een klacht ingediend voor aanranding van de eerbaarheid. Alle asielzoekers zijn geïdentificeerd door de politie, zij gaan onderzoeken wie van hen verantwoordelijk is voor het gedrag. Vanuit verschillende asielcentra uit de regio zijn zij afgezakt naar Sfinks. Op zondag zijn er geen incidenten meer gemeld.

Aanvankelijk diende niemand klacht in, maar vandaag hebben zich dus toch twee meisjes gemeld. Er waren volgens de politie al eerder soortgelijke incidenten in de regio. ”We waren vooraf al op onze hoede, omdat korpsen van omliggende politiezones al gewag hadden gemaakt van soortgelijke incidenten op andere evenementen”, zegt Johan Wonnink van de politiezone Minos.

Ook in het buitenland zijn er de laatste jaren meerdere gelijkaardige incidenten met asielzoekers geweest. Het gaat vooral om Zweden en Duitsland, net die twee landen voeren een uiterst genereus asielbeleid.