Volgens een Canadese rechter pleegde een Indiaanse vrouw, die “ik haat blanke mensen” riep alvorens een blanke vrouw in het gezicht te slaan, geen haatmisdrijf.

De aanval zou plots en zonder aanleiding gebeurd zijn. Het slachtoffer, Lydia White, stond buiten een kroeg in Calgary te praten met een andere persoon toen Tamara Crowchief – van inheems-Amerikaanse origine – naar haar toe liep en “ik haat blanke mensen” riep alvorens haar in het gezicht te slaan. Het slachtoffer verloor een tand bij de aanval. Toen de politie Crowchief arresteerde vertelde ze hen dat “de blanke” het op haar “gemunt had”.

Geen haatmisdrijf

Aanklager Karuna Ramakrishnan 12 tot 15 maanden cel te vorderen voor Crowchief omdat de “niet uitgelokte” acties blijk gaven van een haatmisdrijf. Rechter Harry Van Harten was het daar echter volstrekt mee oneens.

“Er zijn geen aanwijzingen over wat de dader bedoelde of dat zij een ideologie aanhangt of uitdraagt die zouden verklaren waarom deze aanslag op dit slachtoffer was gericht”, aldus Van Harten. “Ik ben er niet onomstotelijk van overtuigd dat deze overtreding, zelfs niet gedeeltelijk, ingegeven was door raciale vooroordelen.”

Slachtoffer aangedaan

Het slachtoffer was nog steeds erg aangedaan door het voorval. “Ik word nog steeds boos als ik erover nadenk”, zei White. “Ik begrijp niet waarom deze vrouw dit heeft gedaan. Ik heb haar nooit iets gedaan. Praatte zelfs nooit met haar.”

Crowchief zou op het moment van haar veroordeling al meer dan zes maanden in de cel hebben doorgebracht. Ze kreeg 12 maanden reclassering en moet psychologische en psychiatrische begeleiding krijgen, evenals begeleiding voor drugsmisbruik. Ze werd ook verboden nog alcohol te drinken of naar een bedrijf te gaan dat zich in de verkoop van alcohol specialiseert.