Bild heeft data vrijgegeven over gearresteerde uiterst linkse activisten in Berlijn. Tussen 2009 en 2013 werden in de Duitse hoofdstad 1.523 linkse gewelddaden geregistreerd, dat is dubbel zoveel als in de periode tussen 2003 en 2008. Uit de data blijkt ook dat de doorsnee linkse gewelddoener mannelijk is, tussen de 21 en de 24 jaar oud en nog bij de ouders woont.

De Duitse krant Bild kon data bemachtigen over linksradicale geweldenaren die werden opgepakt in Berlijn. Dit over een tijdspanne van verschillende jaren. Wat blijkt? Het aantal linkse geregistreerde geweldsdaden is gestegen. In de periode van 2009 tot 2013 werden er in totaal 1.523 linkse geweldsdaden vastgesteld. Dat is dubbel zoveel als van 2003 tot 2008.“De meeste politiek gemotiveerde gewelddaden komen vanwege de linkse scène”, zegt deelstaatsenator Frank Henkel (CDU).

Single, veelal werkloos en wonend bij de mama

Uit het onderzoek door Bild zijn ook andere gegevens ontbloot die een inzicht geven in het demografisch profiel van de typische linkse geweldenaar in Berlijn.

Het blijkt voornamelijk om mannelijke daders te gaan. Van de 873 verdachten die werd geïdentificeerd is 84 procent man. Ook is de jeugd oververtegenwoordigd. 72 procent is tussen 18 en 29 jaar oud. Relationeel bevinden de daders en verdachten zich tevens niet bij de meest gelukkigen. 9 op 10 gaf mee vrijgezel te zijn. Professioneel zit het ook niet mee: 1 op 3 is werkloos. Tot slot woont 92 percent van de opgepakte amokmakers nog bij de ouders.

Linkse gewelddaden Berlijn redelijk specifiek

De meeste geweldsdaden zijn in een klein aantal categorieën te plaatsen. 95 percent van de incidenten betreft ordeverstoring, slagen en verwondingen, brandstichting of verzet tegen ordehandhavers.

Meer dan de helft van de misdrijven waren gerelateerd aan demonstraties. 59 procent was gericht tegen mensen. Bij het tegen personen gericht geweld werden vier op de vijf keren agenten geviseerd. Rechtsextremisten vormen de volgende grote groep slachtoffers in die categorie. Zij waren in 15 procent van de gevallen ontvangers van politiek gemotiveerd geweld. De brandstichting betreft voornamelijk wagens.