Stijgt uw brutopensioen? Dan hoeft u niet langer te vrezen dat u netto minder zal gaan krijgen. Dat gevaar, bekend als de ‘pensioenval’, wordt weggewerkt met een technische correctie door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De correctie is ook van toepassing op invaliditeits- en ziekteuitkeringen. Dat meldt de minister via een persmededeling.

Van Overtveldt heeft fiat gekregen van de ministerraad om het pensioensysteem bij te sturen. De maatregel maakt deel uit van het voorontwerp van wet genaamd ‘diverse fiscale bepalingen’. De technische correctie zorgt ervoor dat belastingplichtigen die louter een pensioen of invaliditeits- of ziekteuitkeringen trekken niet netto minder kunnen overhouden door het progressief belastingstelsel (ook wel gekend als ‘pensioenval’).

Pensioenval

“Zolang je in ons land minder dan 15.570 euro pensioen per jaar verdient èn geen andere inkomsten hebt, hoef je geen belastingen te betalen. Je bruto pensioen is dan je netto pensioen. Maar zodra je die 15.570 euro/jaar overstijgt, of wanneer je een bijkomend inkomen hebt (bijverdienste, huurgelden…), ontstaan er allerhande rare effecten en beland je in de zogenaamde pensioenval. Dan kan een paar euro extra inkomen betekenen dat je 500 euro meer belastingen betaalt en dus netto minder overhoudt”, verduidelijkte Dominique Vanhove, fiscaal expert bij PwC in februari nog aan HLN.

In het aanslagjaar 2016 werd de berekening van bijkomende vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens reeds gewijzigd om te vermijden dat een verhoging van het pensioen of ziekte-uitkering zou leiden tot minder netto-inkomen na belasting. Dit bereikte echter het vooropgestelde doel niet, communiceert het kabinet van Van Overtveldt.

Pensioenhervorming

Vanaf aanslagjaar 2018 wil de regering daarom de berekening van de bijkomende vermindering aanpassen voor belastingplichtigen die uitsluitend een pensioen, vervangingsinkomen of een wettelijke ziekte- of invaliditeitsuitkering genieten. Zo zal voor de betrokkenen een hoger bruto inkomen niet langer kunnen leiden tot een lager netto inkomen na belastingen.

Begin deze maand lanceerde Open Vld nog een voorstel waardoor langdurig werklozen minder pensioen zouden gaan trekken. Dit nadat de casus van ‘Virginie’ en ‘Caroline’ duidelijk maakte dat iemand die slechts kort werkte als werknemer meer pensioen kan trekken als iemand die lang werkte als zelfstandige.

Werklozen die meer pensioen krijgen dan zelfstandigen? Onaanva...

Een werkloze die een hoger pensioen krijgt dan een zelfstandige? Onaanvaardbaar! Wie werkt, moet altijd meer overhouden dan wie niet werkt. Op het loonbriefje en in het pensioen. Dat is rechtvaardigheid!Deel als je het eens bent.

Geplaatst door Vincent Van Quickenborne op donderdag 27 april 2017

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil in de toekomst ook een nieuwe pensioenberekening maken op basis van alle vijfenveertig werkjaren. Voorheen werden de jaren van ziekte en/of werkloosheid geteld als de laatste lonen, de hoogste dus. Eind maart waarschuwde de pensioenadministratie er nog voor dat hierdoor één op de vijf mensen een kleiner pensioen zal gaan krijgen.