Het wetgevend comité van de Amerikaanse deelstaat Louisiana heeft een voorstel geformuleerd om stadsbesturen te doen ophouden met het verwijderen van monumenten, die herinneren aan de Confedereerde Staten van Amerika, de staat die zich afscheidde tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog en sterk met slavernij in verband wordt gebracht. De tegenstand van zwarte vertegenwoordigers, die de nota ‘verdelend’ en ‘beledigend’ noemden, kon niet verhinderen dat een ruime meerderheid pro stemde.

Na meer dan twee uur van gepassioneerde toespraken, die bijna uitsluitend kwamen uit het kamp van de tegenstanders van de nota, steunden de wetgevers in het ‘Louisiana House’ een voorstel dat als doel heeft stedelijke besturen af te doen zien van het verwijderen van monumenten die de Confederatie gedenken. Vijfenzestig vertegenwoordigers stemden voor het voorstel, eenendertig stemden tegen. Overigens bleken partijgrenzen overschreden: verschillende blanke Democraten stemden voor het behoud van het patrimonium, terwijl sommige Republikeinen tegen het voorstel stemden.

Verontwaardiging

Na de stemming verlieten alle Afro-Amerikaanse vertegenwoordigers, die allen tegen het voorstel hadden gestemd, het Huis. De Afro-Amerikaanse democraat Ted James uit hoofdstad Baton Rouge noemde de nota “het ergste” dat hij zag voorkomen sinds zijn verkiezing in 2011. Verder verklaarde hij: “Racisme heeft weer kansen door deze thematiek weer op te brengen. Stem tegen, omdat het het juiste ding is om te doen en ons te laten voelen dat ook wij een verleden hebben.” 

#LLBC stood strong today

A post shared by Edward "Ted" James (@edwardtedjames) on

Het standpunt doet denken aan de visie van tegenstanders van monumenten voor Leopold II in ons land. Een paar maanden geleden kwam ook protest tegen standbeelden van de Belgische vorst in de aandacht.

Verantwoording

Republikein Thomas Carmody, die met het voorstel op de proppen kwam, beweerde echter dat hij het verwijderen van monumenten niet moeilijker wil maken, maar dat via stemming lokale bewoners moeten kunnen beslissen over het lot van de monumenten. Volgens hem is het niet aan bestuursraden of schoolbesturen om te beslissen wat wel of niet gepast is. Mensen vroegen er volgens hem ook naar: “We zouden tenminste de mogelijkheid willen hebben om te stemmen over de standbeelden. In essentie behoren ze tot het publiek en dat publiek, zijn wij.”

De nota, die aan de Amerikaanse senaat zal worden voorgelegd, zal het onmogelijk maken plakkaten, standbeelden of andere monumenten die een historisch figuur of feit gedenken te verwijderen. Alleen wanneer een meerderheid van de lokale bevolking voor de verwijdering is, mogen de monumenten weggehaald worden.