Binnen veertien dagen starten in het Vlaams Parlement de besprekingen over het kiesdecreet. Bijna alle partijen willen van de gelegenheid gebruik maken om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven. N-VA echter, ziet als enige meerderheidspartij weinig heil in het voorstel. Dat bericht Belga

Het voorstel om jongeren stemrecht te geven in de lokale verkiezingen, zou in principe met een wisselmeerderheid kunnen worden aangenomen. Oppositiepartijen sp.a en Groen, zijn het idee immers genegen. Ondanks dat de uitbreiding van het stemrecht volgens CD&V belangrijk is voor het “democratisch draagvlak”, willen CD&V en Open Vld hier niet van weten. Voor de partijen zit er bijgevolg niets anders op dan de N-VA te overtuigen.

Jong N-VA en Vlaams Belang Jongeren zijn tegen

Ook onder jongerenpartijen bestaat er een groot draagvlak voor de uitbreiding van het stemrecht naar zestienjarigen voor de lokale verkiezingen. Slechts twee jongerenpartijen, namelijk Jong N-VA en de Vlaams Belang Jongeren, zijn het idee niet genegen. Voor Tomas Roggeman, voorzitter van Jong N-VA, blijft achttien jaar de meest aangewezen leeftijd. Dit omdat je – althans volgens Roggeman – op die leeftijd over al je rechten en plichten beschikt.

Verder waarschuwt de Jong N-VA-voorzitter nog voor het stelselmatig verlagen van de leeftijdsgrens. “Steeds meer rechten en plichten worden naar de leeftijd van zestien getrokken, ik denk dat we daar bedachtzaam mee moeten omgaan. Anders zijn we de meerderjarigheid de facto aan het uithollen”, aldus de voorzitter van Jong N-VA.

Staat Jong N-VA te veel onder invloed van de partijtop?

CD&V denkt echter dat Roggeman onder invloed van de partijtop staat. Zo begrijpt Michel Doomst, Vlaams parlementslid voor CD&V, niet “dat Roggeman daar als enige tussen die andere jongeren kan gaan zitten en dit signaal geeft”.

Volgens de christendemocraat moet je “als je een grote volkspartij wil zijn, […] toch luisteren naar wat er beweegt”. In de uitbreiding van het stemrecht, ziet CD&V een versterking van de ‘democratisch draagvlak’ in Vlaanderen.

Woensdag opperde Jong N-VA nog om een enquête onder jongeren te organiseren. Zo hoopt de jongerenafdeling te weten te komen of er werkelijk zo’n grote vraag om stemrecht is onder de zestienjarigen. Volgens Marius Meremans, Vlaams parlementslid voor N-VA, geeft een dergelijke enquête het debat tenminste een wetenschappelijke basis. Zo geeft parlementslid aan dat hij veel contact heeft met jongeren, maar nog steeds wacht op de grote vraag naar stemrecht. Volgens Meremans “leeft dat niet bij hen”. 

Bart Somers, Vlaams parlementslid voor Open Vld, vindt dit paradoxaal. “De jongeren mogen dan één keer stemmen. Over het feit of ze al dan niet willen stemmen. Bovendien, ook aan vrouwen of arbeiders is destijds nooit gevraagd of ze stemrecht wilden. We maken geen rechten afhankelijk van een bevraging”. Verder haalt het liberaal parlementslid nog aan dat de N-VA zelf zestienjarigen ronselde voor de ondertekening van de aanvraag van het Gentse referendum. Somers hoopt dan ook dat de N-VA zich alsnog ‘bezint’.

 • Oscar

  Aangezien onze kinderen, kleinkinderen en zelfs kinderen die nog niet zijn geboren in de eerste plaats zullen moeten opdraaien voor de schulden gemaakt door onze generatie en veroorzaakt door onbezonnen kiesgedrag ( een domme luie profiteur heeft nu eenmaal evenzeer stemrecht en opkomstplicht als een verstandige, eerlijke werker- sommige politiekers hebben dat al jaren in de mot, en bevechten elkaar om te vissen in die overbevolkte vijver-) is het niet meer dan billijk dat die kinderen en kleinkinderen een stem krijgen. Aangezien deze jongeren uiteraard nog niet stembekwaam zijn zou dit stemrecht kunnen worden ingevuld, dat van de zonen door de vaders, en dat van de dochters door hun moeder. Misschien zal dan meer toekomstgericht worden geregeerd.

  • Jos

   Dus, als ik zes zonen heb krijg ik zes stemmen? Ik denk dat een bepaalde groep zeer content zou zijn.

   • Oscar

    Ja, Jos, maar met een koppeling aan het verlies van burgerrechten bij een ernstig veroordeling veroordeling, zowel voor de correctionele als voor de jeugdrechtbank. Criminelen hebben hier veel te veel rechten. Daarenboven zorgen die 7 % moslims hier voor meer dan 50% van onze gevangenispopulatie. En een gedetineerde kost van 160 à 200 euro per dag aan de belastingbetaler.
    In ieder geval ; die snelbelgwet is een miskleun van jewelste.Ook bij links beginnen ze dat toe te geven. Wel tegen hun goesting

 • Paul Helsen

  Jongeren zijn gemakkelijk te beïnvloeden door zowel de media als door hun leerkrachten. Moest ik als 16-jarige stemrecht gehad hebben, ik zou ongetwijfeld extreemlinks gestemd hebben. Het is pas enkele jaren later dat men een juister inzicht krijgt en fake van realisme kan onderscheiden.