Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stuurde een brief naar de gemeenten met verduidelijkingen over onder andere het verblijfsrecht van kinderen. “Schandalig. Er wordt een onzekere situatie veroorzaakt voor het kind”, menen vzw Cire en de Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard De Vos. Volgens directeur van DVZ Freddy Roosemont zijn de uitspraken onterecht en gaat het om een “heksenjacht”.

In de krant Le Soir verscheen een aanklacht van vzw Cire en de Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard De Vos. Beiden trekken aan de alarmbel over een document dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) naar de gemeenten had gestuurd. In de brief staan richtlijnen over het verblijfsrecht van kinderen. Volgens Cire en De Vos zijn deze richtlijnen “schandalig” en zorgen ze voor “een situatie van onzekerheid voor het kind”.

Ook federaal migratiecentrum Myria uit haar bezorgdheid. Directeur François De Smet liet aan de Soir weten dat er zal worden nagegaan of de informatie die informatiefiche die aan de gemeenten werd toegezonden verenigbaar is met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De brief werd naar verluidt al in maart verspreid. Hij heeft als doel te verduidelijken aan de gemeenten wat ze moeten doen als er een kind geboren wordt met buitenlandse ouders. De informatiefiche bepaalt zo bijvoorbeeld dat in het geval dat één van de ouders illegaal in België verblijft, er een procedure van gezinshereniging opgestart moet worden.

Onterecht

Dienst Vreemdelingenzaken vindt de kritiek echter onterecht. Directeur Roosemont wijst erop dat de informatiefiche enkel en alleen bedoeld is om te kunnen harmoniseren hoe de gemeenten tewerk gaan.

Wanneer ouders legaal in België verblijven, krijgt het kind steeds het statuut van de ouder die zich in de meest gunstige positie bevindt, legt Roosemont uit. In het geval van één illegaal verblijvende ouder is de procedure van gezinshereniging dus aangewezen. “Men moet dan met ons contact opnemen om te kijken hoe het kind kan worden ingeschreven”, verduidelijkt Roosemont. “Men maakt daar een drama van, maar het gaat er enkel over het bepalen van het correcte statuut.”

Heksenjacht

De situatie waarbij een kind het land moet verlaten tijdens de lopende procedure van gezinshereniging is niet aan de orde volgens Roosemont. Voor de illegaal verblijvende ouder is dit wel een mogelijkheid, maar dat staat volgens de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken al jaren in de wetgeving. “We hebben het bericht aan de gemeenten gemaakt in het belang van het kind”, aldus Roosemont.