Immigratie-deskundige Jan van de Beek ging in een interview met Algemeen Dagblad (AD) dieper in rond het immigratievraagstuk. Na jarenlang onderzoek naar de kosten van immigratie komt van de Beek tot de conclusie dat Nederland massa-immigratie moet stoppen om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden.

Als wiskundige en antropoloog doet Van de Beek al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. De Nederlandse wetenschapper kwam tot de constatatie dat het thema bijzonder gevoelig ligt in de academische wereld. “Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen. Mijn stelling is dan ook: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar”.

Dat het onderzek aan de Universiteit van Amsterdam niet in goede aarde viel kan van de Beek weinig deren. “De meeste collega’s willen bijvoorbeeld niet dat je dingen blootlegt die extreem-rechts in de kaart kunnen spelen of waarmee ‘slachtoffers’ -want zo worden immigranten gezien- kunnen worden gestigmatiseerd. Ze vonden mij een harde man”, aldus van de Beek in het interview met AD.

Haatmails

De immigratie-deskundige kreeg haatmails van collega’s. Volgens van de Beek bekijken velen van hen de feiten door een morele lens. “In hun wereld ben je links, of je houdt je mond”, zegt van de Beek. Zijn onderzoek werd verschillende keren tegengewerkt.

“Veel studenten voelen zich ook niet meer thuis op de universiteit. Er is daar zoveel verbaal geweld tegen andersdenkenden. Vooral tegen christenen en mensen die bijvoorbeeld kritisch zijn op de EU en, zoals ik, zichzelf beschouwen als vaderlandslievend. En je moet tegenwoordig wel een plaat voor je kop hebben om antropologie te studeren. Ik had het met sommige docenten ook echt aan de stok. Ik kom uit een arbeidersmilieu en heb de neiging de dingen wat direct te zeggen”, aldus van de Beek.

“Tientallen miljoenen Afrikanen willen naar Europa komen. Als je die mensen allemaal toelaat, zoals D66 en GroenLinks willen – die geen bovengrens stellen aan het aantal vluchtelingen -, dan stort de verzorgingsstaat in. En dat kan in korte tijd gebeuren. We zien het aantal asielzoekers dat in de bijstand terecht komt nu al snel stijgen. Het aantal bijstandsgerechtigde autochtonen en niet-westerse immigranten is extreem uit verhouding. Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse”, waarschuwt van de Beek in het interview met AD.

“Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte II is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW. Voor die mensen betaalt de staat immers tot aan hun dood”, berekent van de Beek.

Immoreel

Van de Beek vindt de mensen die zijn onderzoek immoreel vinden zélf immoreel. “Ik vind mensen die pleiten voor immigratie zonder bovengrens echt slecht. Zij verkwanselen de belangen van de Nederlanders met de minste inkomens en de minste macht. Die staan al onder druk van de robotisering en de globalisering. En wat doen ze? Ze zeggen: joh, derdewereldmensen, kom erbij en concurreer met de Nederlandse onderklasse. Die politiek correcte mensen gaan moedwillig voorbij aan het feit dat elke euro maar één keer uitgegeven kan worden en dat je elke keer de afweging moet maken: hoe solidair wil je als overheid zijn met je eigen burgers en met de rest van de wereld?”, aldus van de Beek.

De oplossing

De immigratie-deskundige heeft ook nagedacht over structurele oplossingen. Die betekenen een grondige breuk met het huidige beleid van heel wat Europese landen. “We moeten heel beperkt vluchtelingen binnenlaten: bijvoorbeeld alleen christenen en jezidi’s, die massaal worden afgeslacht. Desnoods leasen we gebieden buiten Europa waar we oorlogsvluchtelingen onderbrengen en bescherming bieden. We moeten vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan de migranten uit die regio’s: ga terug, je komt er niet in. En we moeten stoppen met hun thuislanden militair te destabiliseren”.

 • Anti HeRoi

  Met cijfers kan je goochelen dus ik weet niet hoe betrouwbaar het volgende is dat ik zeg, maar ik zat eens te denken aan wat een mens kost aan de staat en wat hij opbrengt binnen het huidige systeem. Denk maar aan school, ziekenzorg, infrastructuur,… en ik heb sterk mijn twijfels als een immigrant en zelfs een laag geschoolde werknemer netto geld opbrengt in vorm van belastingen. Ben zo 2 Nederlandse studies, 1 van de BBC (VK) en 1 uit Zweden tegengekomen die aantoonde dat een immigrant jaarlijks netto geld kost aan de overheid. Cijfers tonen dat vrouwen vaak niet werken, hoeveelheid kinderen, kijk maar naar Antwerpen waar de helft van allochtone herkomst is, dat wilt zeggen dubbel capaciteit scholen en leerkrachten en extra werkmiddelen voor de zwakkere, de kost van migratie ligt ontzettend hoog. Er zou eens goede onderzoeksjournalistiek moeten komen om te bereken als migratie netto geld opbrengt of ons geld kost.
  Het is dan ook beangstigend om uitspraken van mensen als Giles Merritt actief met Friends of Europe te horen als: We hebben nood aan migranten om de vergrijzing en daling van de autochtone bevolking tegen te gaan om de pensioenen te betalen maar ook om economische groei te creëren en de kunnen concurreren met andere grote economieën. De denkwijze dat de mens in teken van de economie staat vind ik zeer gevaarlijk, de economie moet in teken van de mens staan. Immigratie puur uit economische overwegingen voor de 1% rijker te maken terwijl de migranten netto geld kosten is een vernietiging van onze maatschappij en het uitroeien van de Europese burger. Probleem is dat je deze bezorgdheid niet mag aankaarten zonder in het rechtse hoekje geduwd te worden.
  Een oplossing zou zijn om in Noord-Afrika groene, ecologische, een moderne wereldstad te bouwen. Westerse bedrijven hebben expertise, het creëert veel jobs, en immigranten kunnen in hun eigen continent een beter leven opbouwen. Deze nieuwe steden fungeren als een mini staat met eigen belastingen, grenzen om immigratie te controleren en sociale zekerheid. Inkomsten worden gebruikt om een tweede stad te bouwen, en zo verspreid zich dat. Want huidige ontwikkelingssamenwerking heeft weinig opgebracht. Haalbaar? Wel China is er in geslaagd om (spook)steden te bouwen.

 • Jean-Claude LURKIN

  Van de Beek mag dan nog zo veel onderzoek doen naar de kosten van immigratie , als wetenschapper zou hij toch moeten weten dat hij de juiste bedragen die deze rottigheid ons
  kost nooit te weten zal komen en dat hem al zijn opzoekwerk om ons eventueel correct te informeren zeker niet in dank zal worden afgenomen . De meester-oplichters die deze daglicht schuwende operatie uitvoeren , en er vooral voor zorgen dat ze er zelf zeker niet slechter van worden , integendeel , zullen niet nalaten er ALLES aan te doen om te voorkomen dat de waarheid boven komt , zo kennen we nu eenmaal deze (vooral linkse) liegende en bedriegende politieke zakkenvullers en hun kompanen . Dat al dat tuig dat met de goedkeuring en de daadwerkelijke hulp van de overheid hier binnen gehaald wordt niet van plan is om ooit een poot uit te steken of één eurocent belastingen te betalen , maar liefst zijn leven lang op kosten van anderen die wel werken en bijdragen aan de welvaart van apenland belgië , wil blijven parasiteren zeg je natuurlijk beter niet . Ook dat je hier zelfs een pensioen kan KRIJGEN zonder ooit één uur gewerkt te hebben (inclusief een weduwepensioen voor elk van je vier of meer wijven) of zelfs kindergeld voor een onbeperkt aantal kinderen in een of ander (meestal onbestaand) dorp ergens ver van hier in een moSSlimland laat je liever onvermeld . Dat de boel op termijn onbetaalbaar wordt zal hen een zorg zijn en dat de mensen van hier die wel hun leven lang gewerkt hebben er uiteindelijk het slachtoffer van zullen zijn interesseert hun nog minder . En politiekers en hun bereidheid kennende om OM HET EVEN WAT voor te stellen en uit te voeren als mogelijke oplossing vrees ik dat we , vooral als autochtonen , de beste jaren al en tijdje gehad hebben .

 • Het probleem zit ‘em denk ik meer in het feit dat te veel mensen denken dat het beter zou zijn als iedereen even straatarm zou zijn en er geen inkomensongelijkheid zou zijn.

  Ik vind het huidige beleid ronduit crimineel. De werkende Nederlander mag krom liggen onder de belastingdruk, en het geld gaat vervolgens niet naar de eigen ouderen en zwakken. Diefstal!

  Het sociale contract zou moeten betekenen dat we voor elkaar zorgen, en vooral de ouderen en zwakkeren. Maar dat werkt natuurlijk niet als de overheid “elkaar” gewoon even herdefinieert als “de hele wereldbevolking”.

  Ik heb eens uitgerekend hoeveel belasting ik nu eigenlijk effectief betaalde als ondernemer tot het punt dat ik met pensioen ging:

  De vennootschapsbelasting, werkgeverspremies, en dan over hetzelfde geld waar eerder al vennootschapsbelasting over betaald was nog een keer inkomstenbelasting en/of dividendbelasting en werknemerspremies.

  En dan heb je het geld uit je bedrijf en eindelijk privé in de zak, maar je bent zeker nog niet klaar, bij lange na niet.

  Van het geld dat je overhoud en waar op dat punt dus al 3x belasting over geheven is (geen dubbele belastingen, m’n reet!) “mag” je de provincie betalen, wegenbelasting, waterschapsbelasting, energiebelasting (waaruit je energiekosten voor een heel groot deel bestaan), accijns op brandstof.

  En dan ook nog de gemeentelijke belastingen: onroerende zaakbelasting, forensenbelasting, parkeerbelasting (terwijl wegenbelasting al betaald is), hondenbelasting, rioolheffing.

  En dan kan je als je iets koopt ook nog eens 21% (wat net over de 1/5e is) aftikken.

  Uiteindelijk gaat 93 cent van elke hele Euro naar de overheid. En nadat de Euro is uitgegeven begint de hele riedel opnieuw met dezelfde Euro.

  Denk daar eens over na: 93% effectieve belastingdruk.

  Mensen hebben het niet zo in de gaten omdat het allerlei verschillende belastingen zijn op verschillende niveaus, maar de overheid pikt veruit het meeste geld in dat er wordt verdiend.

  En heel veel daarvan wordt zonder dat de burgers daar ooit naar gevraagd zijn uitgegeven aan zaken waar de burger nooit iets aan heeft (of zelfs tegen de belangen van de burger in gaat!).

  Ik vind het een klein wonder dat ze dat zo voor elkaar gekregen hebben.