Een kinderopvang van Stad Aalst genaamd ‘Oogappel’ dient al een poos geen varkensvlees meer op. Deze beslissing werd gemaakt nadat men te veel moeite moest doen om alternatieve maaltijden te voorzien voor de vele moslimpeuters. De onthulling komt er nadat enkele ontzette personeelsleden hun beklag deden bij het Vlaams Belang, dat de feiten openbaar maakte. Dat brengt HLN.

De stadsopvang heeft een flink aantal moslimpeuters te gast. En dat laat zich merken in het voedselaanbod. Na een aantal keer extraroutineuze moeite te doen om alternatieve maaltijden aan te bieden wanneer varkensvlees op het menu stond, had het opvangbestuur beslist om dan maar over te gaan tot het volledig bannen van varkensvlees in de opvang. Dit zonder medeweten van de bevoegde schepen van Kinderopvang Iwein De Koninck (CD&V).

“Onbegrijpelijk”

De schepen ontkende de berichten aanvankelijk nadat gemeenteraadslid Michel van Brempt (Vlaams Belang) de bal liet rollen door de informatie op sociale media te plaatsen. Dit nadat enkele personeelsleden de praktijken kwamen melden bij het gemeenteraadslid. Maar na nader onderzoek zag de schepen in dat de informatie wel degelijk klopte: “De leiding van het kinderdagverblijf heeft op eigen houtje gehandeld zonder ons medeweten. Omdat er zoveel moslims zijn in de kinderopvang vond zij het niet meer nodig om varkensvlees te serveren. Onbegrijpelijk natuurlijk dat over zo een gevoelige zaak geen overleg is met de oversten. De maatregel is bij deze stante pede ingetrokken”, vertelt schepen De Koninck.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe lang de praktijk al gaande is in Oogappel. De Koninck heeft een onderzoek bevolen binnen de stadsoverheid om dat uit te klaren. Toch kan het niet over een heel lange periode gaan, want de leidinggevende persoon die varken schrapte uit het aanbod, is verantwoordelijke in een andere opvang en verving enkele maanden een zieke collega in Oogappel.

“What’s next? Feestdagen schrappen?”

De persoon die de bal liet rollen door de informatie op sociale media te zetten is Aalsters gemeenteraadslid Michel van Brempt van het Vlaams Belang. Deze foetert over de onwetendheid van de bevoegde schepen in het dossier: “Personeelsleden zijn het mij komen vertellen. Natuurlijk klopt het. Ze vallen daar allemaal uit de lucht en dat is eigenlijk nog het strafste: dat schepen Iwein De Koninck (CD&V) van niks weet”.

Van Brempt is niet te spreken over de teruggedraaide beslissing.  “Dit kan niet. We mogen onze beschaving niet opgeven, voor niemand. Als je geen varkensvlees lust, eet het dan niet, maar varkensvlees afschaffen kan niet. […] Als we toegeven op varkensvlees, what’s next? Schaffen we de feestdagen dan misschien beter ook maar af?”, vraagt van Brempt nog aan HLN.

Eerder nog kwam het kinderdagverblijf ook al in het oog van de storm toen in 2014 drugs op de werkvloer was gevonden. Dit door toedoen van een stagiair. Ook was er vroeger dit jaar een kind dat vast kwam te zitten met het hoofd en bevrijd moest worden.

De islamitische voedselvoorschriften bepalen dat eten niet afkomstig mag zijn van of in contact zijn geweest met varkens (zoals algemeen bekend). Eveneens uit den boze: honden, apen, slangen, insecten, amfibieën zoals krokodillen en kikkers, ezels, bepaalde zeewezens… Om effectief ‘halal’ te zijn moeten dieren die niet tot bovenstaande soorten behoren ook volgens de correcte rituelen worden geslacht.

 • Jantje

  En zo sluipt overal de Islam binnen… langs achterpoortjes. Met op termijn gewenning en als pervers neveneffect dat elke poging tot terugdraaien “intolerantie” zal genoemd worden

 • Victor

  En weer een schepen van CD&V die ” van niets weet. ” Heeft Zumal Demir dan toch gelijk dat CD&V een migrantenpartij is ?

 • Kritische Geest

  En ik weiger onverdoofd geslacht vlees te eten. Wie is ook akkoord?

  Totdat op het moment dat alle dieren verdoofd geslacht worden, zal ik vegetariër zijn.

  • Jos

   Eigenlijk geef je daarmee toe, toch? Waarschijnlijk moet je wel vegetariër zijn voor de rest van je leven.
   Ik zou er eerder voor pleiten op de verpakking te zetten dat het vlees halal is geslacht, dan kunnen we het laten liggen.

   • Kritische Geest

    .. via de Boerenbond trap je CD&V op de tenen.

   • Oscar

    Inderdaad ; de consument heeft het recht te weten of een dier al dan niet verdoofd werd geslacht, net zoals hij het recht heeft de samenstelling en de condimenten te kennen van het product dat hij eet en drinkt. Anderzijds is het helemaal niet nodig als vegetariër te leven; moslims eten geen varkens of paarden. Bijgevolg worden die diersoorten zonder uitzondering verdoofd geslacht.

 • Jean-Claude LURKIN

  Ze hebben groot gelijk , wij eten toch ook geen apenvlees . Wie eet nu zijn eigen voorouders op?

 • Jan Hammerbacher

  Krokodillevlees is ook haram en dus verboden. Goed nieuws voor de wetstraat, want daar zit het vol oude krokodillen.