De privésector mag voortaan hoofddoeken verbieden op de werkvloer. Indien gesluierde moslima’s geen gehoor geven aan de richtlijn van hun overste, mogen zij ontslaan worden. Dat besliste althans het Europees Hof voor Justitie vandaag. Zolang een algemeen verbod duidelijk staat omschreven in het bedrijfsreglement, oordeelt het Hof dat discriminatie niet aan de orde is.

“Een interne regel van een onderneming die het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt, vormt geen directe discriminatie”, aldus het Hof. Het langverwachte arrest komt er naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Franse en Belgische Hoven van Cassatie. Die vroegen de hoogste rechtsinstantie van de Europese Unie om een duidelijke interpretatie van de discriminatierichtlijnen omdat in beide landen al jarenlang een zaak loopt waarbij moslima’s hun ontslag wegens het dragen van een hoofddoek betwisten voor de rechtbank.

De eerste zaak betreft Samira Achbita, een moslima die in 2003 in dienst trad als receptioniste voor G4S. Toen Achbita werd aangenomen huldigde G4S een ongeschreven regel waarbij het werknemers verboden was om uiterlijke tekens van politieke, filosofische of religieuze aard te veruitwendigen op de werkvloer. Achbita botste met de directie van G4S als ze in april 2006 meedeelde voortaan gesluierd te willen werken. De directie gaf echter meteen mee dat dit indruiste tegen de vooropgestelde neutraliteit van G4S, waarop Samira Achbita zich ziek meldde. In juni 2006 veranderde de raad van bestuur van G4S het arbeidsreglement door er een uitdrukkelijk verbod op religieuze tekens in te vervatten. Aangezien Achbita volhardde in de manifestatie van haar geloof op de werkvloer, besloot G4S om haar te ontslaan.

Samira Achbita besloot vervolgens om haar ontslag aan te vechten voor de rechtbank. Uiteindelijk werd de zaak aanhangig gemaakt bij het Hof van Cassatie, om dan finaal op het bord van het Europees Hof voor Justitie terecht te komen. In haar advies over de Belgische zaak stipuleerde advocaat-generaal Juliane Kokott vorig jaar al dat de anti-discriminatierichtlijn an sich niet geschonden werd door G4S.  Wel is er sprake van indirecte discriminatie, maar die is uitzonderlijk toegelaten omdat het voor bedrijven legitiem is om de neutraliteit van hun werknemers te eisen.

Vandaag volgt het Hof het advies van Kokott. In haar redenering verwijst het Hof naar de interne regel van G4S, die zonder onderscheid geldt voor alle levensovertuigingen. “Bijgevolg creëert een dergelijke interne regel geen verschil in behandeling dat rechtstreeks is gebaseerd op godsdienst of overtuiging, in de zin van de richtlijn.” Het bedrijfsverbod impliceert dus geen directe discriminatie, maar wel geoorloofde indirecte discriminatie die “dient objectief te worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, zoals het nastreven (…) van een beleid van politieke, filosofische en religieuze neutraliteit”

Het Hof besliste tegelijk over de gelijksoortige zaak die Asma Bougnaoui aanspande voor de Franse nationale rechter. Opvallend echter is dat de advocaat-generaal in dit geval adviseerde dat de vrijheid van ondernemen de facto ondergeschikt is aan godsdienstvrijheid van de werkneemster.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) noemt het arrest een “mijlpaal” en toont zichzelf tevreden met de rechtszekerheid die bedrijven en werknemers nu wordt geboden. “Dit kader moet nu actief en ondubbelzinnig door Unia worden uitgedragen,” voegde de staatssecretaris er nog aan toe.

 • Kritische Geest

  Het hof deelt geeft Unia een spreekwoordelijke draai rond de oren. Unia vond het blijkbaar normaal dat vanuit de islam een voorrecht kon opgeëist worden voor religieuze uiterlijkheden.

  …voorrechten waarvoor de linkerzijde decennia heeft gevochten om die af te schaffen….

 • Doordenker

  “I am all for giving Muslims the same rights they give Jews, infidels, gays and women in their countries.” – John Brittingham.

 • Jean-Claude LURKIN

  De nagel op de kop mister Brittingham , als de nog in de 16de eeuw levende mosSSims dat tenminste zelf zouden kunnen en/of willen begrijpen .