Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wees vandaag op de verantwoordelijkheid van allochtone ouders in het zwak presteren van vele jongeren met een migratieachtergrond in het onderwijs, ook van tweede generatie-kinderen. De uitspraken van Crevits lokken vele reacties uit.

Piet Van Avermaet, directeur van het steunpunt Diversiteit & Leren (UGent) noemt de uitspraak “ronduit triest“. “De uitspraken van minister Crevits over het gebrek aan betrokkenheid van allochtone ouders zijn op geen enkel empirisch onderzoek gebaseerd“, verduidelijkt de professor aan Belga.


Van Avermaet voert over dit thema onderzoek in opdracht van Onderwijsminister Crevits en meent uit de interviews die werden afgenomen af te kunnen leiden dat allochtone ouders heel begaan zijn met de resultaten van hun kinderen. “De ouders hebben schrik om hun kinderen te vragen wat in hun agenda staat, omdat ze vrezen zo zelf door de mand te vallen en te moeten toegeven dat ze slecht gepresteerd hebben. Door die ouders nu te culpabiliseren, komen we geen stap verder“, meent de professor.

Volgens Van Avermaet gaat minister Crevits ook de mist in wanneer ze een verband legt tussen de thuistaal en de schoolresultaten. “De minister verwijst naar de Pisa-data, maar dat is het enige onderzoek waarin dat verband wordt gelegd, en dat is daarom nog geen causaal verband.

Minderhedenforum mengt zich

Van Avermaet is niet de enige met kritiek. Ook Wouter Van Bellingen, voorzitter van het Minderhedenforum, reageert geschokt op de verantwoordelijkheidsoproep van Hilde Crevits (CD&V) naar allochtone ouders om zich meer te engageren bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Volgens Van Bellingen zoekt Crevits de polarisatie op en verwijt ze de slachtoffers in de hele kwestie: de allochtonen.

De directeur van het Minderhedenforum, dat de laatste jaren vooral in de media kwam in verband met de discussie rond Zwarte Piet, ziet niet zozeer een gebrekkige kennis van het Nederlands als het probleem, maar eerder de oververtegenwoordiging van jongeren met een migratieachtergrond in het beroepsonderwijs. “De taalvaardigheden worden te weinig ondersteund”, meent Van Bellingen. “Daarom is ook een brede eerste graad nodig, zodat die taalvaardigheden voor alle jongeren gelijkwaardig zijn.

Groen ontgoocheld, N-VA en VB tevreden

Oppositiepartij Groen noemt de uitspraken van Crevits een “vingerwijzing” aan het adres van ouders van leerlingen met een migratieachtergrond en reageert ontgoocheld. “Waar blijft het engagement van de Vlaamse regering?“, vraagt Vlaams parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman zich af. Volgens de oppositiepartij worden taalmoeilijkheden en culturele verschillen door de minister te veel beschouwd als een gebrek aan mogelijkheden of potentieel.

Onderwijsspecialist van N-VA, Vlaams parlementslid Koen Daniëls, is tevreden dat Crevits het probleem erkent dat zich stelt rond de kennis van het Nederlands van allochtone ouders en de gevolgen ervan op school voor hun kinderen.

Als je het Nederlands niet verstaat, wordt het begrijpen in de klas zeer moeilijk en een diploma halen quasi onmogelijk“, meent Daniëls. Ook het Vlaams Belang verzond een persbericht gelijkaardig in toon.

Bent u het eens of oneens met Crevits? Laat het ons weten!

 • danny van cleven

  Alleen links is ontevreden , pamperpolitiek blijft duren .

  • Doordenker

   Hypocriet Links gaat altijd met de pluimen lopen inzake solidariteit en sociaal zijn, terwijl het de rekening daarvoor wel stilletjes doorschuift naar ‘anderen’…

   • Gie Van de Wouwer

    Eindelijk een minister van CD&V-signatuur die de waarheid durft vertellen.
    Zou er dan toch een kentering groeien in het politiek-correct denken?

   • Anka Coppens

    Het ‘politiek correcte denken’ is een oxymoron, een contradictio in terminis.

 • Jan Dehoucke

  En ik die dacht dat de wind van voren krijgen voorbehouden was voor N-VA. Niet dus. Het is natuurlijk wel juist dat o.a. asiel en migratie een van de sterkhouders is van N-VA. Wanneer nu ook CD&V diezelfde toer opgaat moet het toch zijn dat ze wel heel erg de hete adem van N-VA in hun nek voelen. Of hoe gemakkelijk ideologieën en bijhorende standpunten opzij geschoven worden wanneer het electoraat in het gedrang komt.

 • Paul De Block

  Eindelijk iemand die de moed heeft om appél te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de migrantengemeenschap inzake studies. Je kan steunmaatregelen nemen zoveel je wil, de migranten zelf zullen het moeten waarmaken. Uiteraard zijn er mensen in die gemeenschap die hun verantwoordelijkheid opnemen. Maar die worden dan gebruikt als excuus om niets te moeten doen bij degenen waar wél problemen zijn. Een klassieke manier van doen van naïef links. Problemen niet willen zien is een garantie voor een verdere verslechtering van de situatie. Het was te verwachten dat het boegeroep zou komen van degenen die liever hun hoofd in het zand steken, dan de zaken ten gronde aan te pakken.

 • Doordenker

  Het gemiddelde IQ van immigranten uit Afrika ligt maar liefst tussen de 20 en 40 punten lager dan het gemiddelde IQ van de Europese bevolking.
  https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country
  Alle immigranten die niet over een voldoende hoog IQ beschikken om de vaardigheden te kunnen aanleren, die nodig zijn in onze moderne maatschappij, zullen hier dan ook nooit een job vinden en zullen gewoon hier blijven leven op de kap van de belastingbetalers.
  Om dit probleem ‘op te lossen’ zouden wereldvreemde politici natuurlijk kunnen verordenen dat bedrijven bij de aanwerving van personeel ook niet meer zouden mogen discrimineren op basis van vakbekwaamheid en IQ tot natuurlijk… de verwarmingsketels ontploffen, de vonken uit elektrische installaties vliegen ten gevolge van kortsluitingen, de pannen van het dak vallen, enz.
  Welkom in de Europese derde wereld.

  • De Block Paul

   Je moet oppassen met die IQ testen. Die zijn ingebed in onze cultuur en kunnen een verkeerd beeld geven van de competenties van andere culturen. Ik geef een voorbeeld. Er zit nogal wat wiskunde in die testen omdat wij dit belangrijk vinden. Uiteraard zal iemand uit een omgeving waar wiskunde minder relevant is hierop minder goed scoren, maar dat wil niet zeggen dat hij niet in staat is zich daar verder in te bekwamen.

   • Doordenker

    Onze IQ-tests zijn uiteraard gestoeld op wat wij in het Westen belangrijk vinden.
    En de IQ norm, die wij hier hanteren, dient uiteraard ook van toepassing te zijn op mensen die naar hier komen en die hier willen leven en werken.
    Met IQ-tests die gestoeld zijn op wat men bijvoorbeeld in Zimbabwe belangrijk vindt, zal men maar weinig kunnen bijdragen aan onze maatschappij.

   • Jos

    Dus, u vindt de IQ-test een volwaardig wetenschappelijk instrument?

   • Doordenker

    Psychologie en de gebruikte IQ tests zijn geen 100% exacte wetenschap.
    Volstaat 90% volwaardige wetenschap voor U ook? Of bent U van mening dat alle niet exacte wetenschappen zoals psychiatrie, psychologie en sociologie moeten opgedoekt worden?

   • Jos

    Eerder 30%, En Pol & Soc mag zeker opgedoekt worden. en ik onthou dat u andere rassen minderwaardig vindt. Ik laat vanaf nu de rest aan u, we zitten hier niet op café.

   • Doordenker

    Hetgeen U onthoudt klopt niet. Uw realiteitszin blijft duidelijk in gebreke als de realiteit toevallig niet overeenstemt met uw pc wensen.

   • Anka Coppens

    Dus: de Australische aanpak (immigratie van Chinezen en Indiërs met een hoog IQ) is niet beter dan de onze (import van mensen met een laag IQ die ook nog eens een islamitische cultuur hebben)?

   • Jan Hammerbacher

    Het linkse gelijkheidsideaal mag er natuurlijk niet toe leiden dat we de wetenschap onder de mat vegen. Of we het leuk vinden of niet, er zijn nu eenmaal verschillen tussen rassen, en niet enkel op het vlak van IQ (kijk bijvoorbeeld naar sportwedstrijden dan zie je direct dat dit op lichamelijk vlak ook het geval is). Dit is allemaal perfect te verklaren vanuit de natuurlijke selectie. Doorgaans geldt de regel dat volkeren intelligenter zijn naarmate ze in een moeilijker klimaat wonen. Een hogere intelligentie geeft een voordeel om oplossingen te verzinnen om in een hard klimaat te overleven. Joden zijn ook bovengemiddeld intelligent, dat zou dan weer te maken hebben met de decennia oude jodenvervolging, die ook in een selectie op intelligentie resulteerde.

   • Anka Coppens

    In welke “culturen” zijn wiskunde en logica minder belangrijk? En ziet u nu zelf ook niet in dat dat per definitie culturen zullen zijn met een heel lage ontwikkelingsgraad, om de woorden ‘achterlijk’ en ‘primitief’ te vermijden? Indien de politiek correcten nu ook al misprijzen hebben voor wiskunde, wetenschap en techniek, zijn we in het westen nog veel dieper gezonken dan ik kon vermoeden!

  • Jos

   Zoals Paul terecht opmerkt zijn die IQ-tests gestoeld op wat wij in het westen belangrijk vinden. tot in de 20e eeuw waren schedelmetingen (waarbij de ideale maat natuurlijk die van de West-Europeaan was) de norm, daar is men moeten van afstappen. U heeft een nieuwe norm gevonden, proficiat. Kortom, wat u hier schrijft is puur racistisch.
   Waar ik het wél mee eens ben? Als je hier als vijfentwintigjarige aanspoelt en je hebt een volledig andere achtergrond dan houdt het inderdaad waarschijnlijk op en zal je leven op de kap van de anderen.

   • Doordenker

    Het is best mogelijk dat IQ-tests gestoeld zijn op wat wij in het Westen belangrijk vinden. So what?
    De IQ norm, die wij hier hanteren, dient uiteraard ook van toepassing te zijn op mensen die naar hier komen en die hier willen leven en werken.
    Met IQ-tests die gestoeld zijn op wat men bijvoorbeeld in Zimbabwe belangrijk vindt, zal men maar weinig kunnen bijdragen aan onze maatschappij.

   • Jos

    Ik betaal misschien (waarschijnlijk) meer belastingen dan u. daar gaat het trouwens niet over. Het gaat erover dat u een racist bent, maar daar probeert u handig omheen te fietsen. Kijk naar de afwasser van de Noma, een Gambiaan. Is nu mede-eigenaar. Dus het kan wél. Zoals gezegd wil ik trouwens ook geen grote instroom van ongeschoolde anderstaligen. Trouwens, uw fixatie op IQ lijkt me weinig wetenschappelijk, een beetje ziekelijk zelfs.

   • Doordenker

    Op welke objectieve criteria baseert U zich om hier zomaar te verklaren dat ik een ‘racist’ zou zijn en dat ik een weinig wetenschappelijke en een beetje ziekelijke fixatie op IQ zou hebben?

   • Jos

    Op het feit dat u Afrikanen een lager IQ toedicht en hen daarom duidelijk minderwaardig vindt.

   • Doordenker

    Afrikanen hebben inderdaad gemiddeld een (veel) lager IQ dan de gemiddelde Westerlingen en mensen uit het verre-oosten.
    Als je van mening bent dat deze realiteit niet politiek correct is, kun je altijd proberen om Moeder Natuur te dagvaarden,
    Als de realiteit niet klopt met de linkse politiek correcte ideologie, worden de oogkleppen opgezet om de realiteit te ontkennen.

   • Jos

    Gek eigenlijk. Ik ben lid van de N-VA. Dat zal dan ter linkerzijde zijn…
    U bent de aboriginals en de indianen vergeten.

   • Doordenker

    Helemaal niet gek. Binnen de N-VA zullen er ook wel linkse en rechtse strekkingen zijn.
    En als aboriginals en indianen niet opgenomen zijn in de IQ-tests, komt dat niet omdat ik die bevolkingsgroepen zou vergeten zijn. Gelieve U voor de reden te wenden tot diegenen die de test hebben afgenomen.

   • Jos

    U aanziet een IQ-test zo sterk als een wiskundig axioma. Wel, dat is het niet. Daarom zijn er ook verschillende tests (die verschillende resultaten geven). en u noemt zich ‘doordenker’? Ik stel voor dat u eens een test ‘overleven in de brousse’ doet. Wedden dat u lager scoort dan de door u geviseerde mensen? Maar na tien jaar misschien niet meer. Wel, dat is andersom misschien ook het geval; Doordenker, begot.

   • Doordenker

    Ik ga niet naar de brousse, maar zij komen wel naar hier.
    De IQ-tests die aangepast zijn aan het (over)leven in de brousse zijn hier dus niet van tel. De IQ-tests om hier te (over)leven wel.

   • Anka Coppens

    IQ-tests zijn meer dan een eeuw geleden uitgevonden in Europa, en werden al vrij snel ook populair in de leger van de VS (waar men heel snel het verschil opmerkte tussen zwarte en blanke soldaten, minstens één standaarddeviatie). Rond dezelfde tijd werd duidelijk dat op deze ‘Europese’ tests het best gescoord werd door Oost-Aziaten: Chinezen, Japanners en Koreanen hebben gemiddeld een hoger IQ dan autochtone Europeanen of Amerikaanse afstammelingen van Europeanen. Die testes zijn nog altijd wetenschappelijk genoeg om gebruikt te worden bij sollicitatieproeven in de private én de overheidssector. IQ is ook erfelijk. De wetenschap in deze sector ontkennen is misschien politiek correct, maar brengt ons niet verder. In de 21ste eeuw is IQ voor een land dé meest precieze voorspeller van succes op economisch en sociaal vlak. Maar het volstaat om Hong Kong en Haiti te bezoeken om dat in te zien.

   • Doordenker

    Of even te kijken naar het aantal zwarten die al een Nobelprijs gewonnen hebben (met uitzondering van die voor de vrede). Tenzij ik me vergis: nul.

    Of even kijken naar het heel beperkt aantal zwarte astronauten ondanks de positieve discriminatie (affirmative action) door de overheidsorganisatie NASA. De ruimte trekt zich immers van politieke correctheid niets aan. In de ruimte kent men zijn job ofwel gaat men eraan. Zo simpel is dat.

   • Kritische Geest

    En wat zijn de resultaten van die verschillende testen dan wel

    In de jaren zeventig en tachtig werd vastgesteld dat zwarten idd. lager scoorden op precies dezelfde IQ-testen als blanken. De verklaring die gegeven werd door psychologen was dat de test niet volledig neutraal zou zijn.
    IQ wordt overigens gedefinieerd als datgene wat een IQ-test meet. Beetje veel cirkel en ontstellend weinig redenering, maar goed… voor zo veel cirkelredenering moet je met duizend psychologen tezamen congresseren.

    Ik heb nooit gehoord of er een IQ-test bestaat die wel beide ‘types’ mensen rond hetzelfde IQ laat schommelen. Mocht jij daarvan gehoord hebben, Jos, verneem ik het graag.

    Ps: Mocht jij weten wat de resultaten zijn van IQ-metingen bij Chinese ingenieurs, Afrikaans-Amerikaanse Burg. Ingenieurs, Blanke Amerikaanse B. ingenieurs en West Europese Burgies, verneem ik ook dat heel erg graag. Die resultaten moeten er toch zijn lijkt me?

   • Anka Coppens

    Er zijn wel degelijk IQ-tests afgenomen bij Amerikaanse Indianen en bij Australische aboriginals (die laatste scoren samen met de Bosjesmannen uit de Kalahari en de Pygmeeën in Congo en Kameroen het allerlaagst op de hele planeet voor IQ, maar volgens de politieke correctheid is dat allicht niet wetenschappelijk genoeg, en is er ook geen enkele correlatie met de zeer lage sociale en economische ontwikkeling van deze groepen). Wetenschap wordt blijkbaar alleen aanvaard als de uitslagen de ideologie en de vooroordelen ondersteunen.

   • Kritische Geest

    … en ook enkel als wetenschap niet kwetsend is.

   • herman cools

    racist? het woord is niet van toepassing ! het is niet omdat iemand een andere , in dit geval verkeerde, mening heeft dat hij daarom racist is. de man is eerder slecht geïnformeerd. neemt niet weg dat alle theorieën over IQ en moslims niets ter zake doen. Moslims willen en zullen niet integreren, hier niet en ergens anders ook niet DAT is het probleem. Zonder die moedwillige mentaliteit is alles mogelijk. Thomas Sowell in Wealth, Poverty and Politics doet het haarfijn uit de doeken.

 • Pmm Claes

  Wat de minister NU zegt, roep ik al 20 jaar. En ik ben ondertussen 10 jaar op pensioen nan 40 jaar onderwijs.

  • Magda Goossens

   Volledig mee eens, ook na 40 jaar onderwijs. Misschien moeten al die ‘geleerde’ heren eens uit hun ivoren toren komen en een paar jaar les komen geven aan ‘multiculturele’ klassen.

 • Pmm Claes

  … na …

 • Jan Hammerbacher

  De problemen met allochtonen in het onderwijs zijn velerlei:
  – gebrekkige taalkennis, vooral bij de ouders, zoals hierboven al aangegeven;
  – een lerarenkorps dat sterk vervrouwelijkt is, terwijl veel migrantenjongeren in een machocultuur opgevoed worden en dus op vrouwen neerkijken;
  – een lerarenkorps dat te weinig de eigen westerse waarden durft te verdedigen;
  – de opvoeding van, vooral mannelijke, allochtone scholieren die als een soort prinsjes opgevoed worden en niets in de weg gelegd krijgen (hun zussen worden veel strenger aan de leiband gehouden en presteren daardoor doorgaans beter op school);
  – een in karavaanrovermilieu’s onstane godsdienstige achtergrond die een superioriteitsgevoel predikt en eerder aanspoort om van de ongelovigen te stelen dan door studie en hard werk zelf iets op te bouwen.

  • Anka Coppens

   Klopt allemaal. Maar de invloed van de erfelijkheid van intelligentie mag niet onderschat worden. Er is ‘nurture’ én ‘nature’. De mensen die werden geïmporteerd hebben 1/ een gemiddeld lager IQ én 2/ een beschaving die het hen vrijwel onmogelijk maakt om te assimileren in het westen. De multiculturele samenleving was van in het begin gedoemd om te mislukken. Ingevolge deze vergissing krijgen we burgeroorlogen op het moment dat het piramidestelsel van onze welvaartsstaten in elkaar klapt. Dan wordt het de wet van de jungle, en dat kan sneller gaan dan velen vermoeden.

 • Jean-Claude LURKIN

  Het is niet moeilijker dan dat , laat die onbeschaafde en vooral onbeschofte nullen , die niet eens
  in staat zijn om in hun eigen taal (sic) een enigszins verstaanbare conversatie te voeren , waar ze thuis horen , in de brousse , hier is er toch geen eer mee te behalen , integendeel .
  Misschien kan iemand mij het adres bezorgen waar ik mij , eventueel tegen betaling , ook de titel van “professor” kan aanschaffen en tot avermaet van ramp ten eeuwige dage onzin mag uitkramen .

 • Tom Verschueren

  Zeer interessante piste: de relatie tussen de zgn. menswetenschappen en ideologie. Ik heb zelf een tijdje rondgerommeld in dat milieutje, ok er wordt in het beste geval empirisch onderzoek gedaan, maar de vraagstelling is al zo beperkt door ideologogische vooronderstellingen, dat de resultaten enkel de ideologische vooroordelen bevestigen (bv. ik zeg maar iets, allochtonen worden altijd gediscrimineerd).
  Maar de zaak is complexer: hoe stroomt menswetenschappelijke kennis vanuit de menswetenschappen door naar de maatschappij? Menswetenschappers geven een ‘management summary’ van hun onderzoeksbevindingen (mijn ex-bazin: ‘schrijf eens een management summary). Die is een abstractie; zelfs al zijn de verschillen tussen ondergroepsgroepen (bv. autochtonen/allochtone) zeer klein, worden die opgeblazen, bv. ‘Allochtonen meer gediscrimineerd dan autochtonen’. Journalisten, die al niet uitblinken in wetenschappelijk begrip, pikken dit op, en voegen er nog een verdere ideologische lag aan toe, en maken vette koppen, bv. ‘Discriminatie in Vlaanderen wetenschappelijk aangetoond’. En dan komen de politiek-ideologsche critici als kraaien aangevlogen, ook al in vette krantenkoppen, bv. in deze context in De Morgen: ‘Mijn Marokkanse moeder heeft me gevormd tot wie ik ben, Mevr. Crevits’. En er komt weer een niewe ideologsche laag bovenop op het ‘wetenschappelijk onderzoek’.
  Maar wat is in hemelsnaam het statuut van ‘menswetenschap’?. Water kookt op 100 graden, of nu de rooien of de blauwen aan de macht zijn, bij de menswetnschap is dit niet het geval. Als de rooien aan de macht zijn, kookt het water bij 150%, bij de blauwen op 50%, om de metafoor aan te houden.
  Tenslotte: chapeau voor Prof Ruud Koopmans, die heel confronterend materiaal rond islatimitische radicalisering heeft verzameld: “Een deel van de docenten en studenten beschouwt wetenschap als politiek met andere middelen”.

  • Kritische Geest

   Naast de ideologische laag is de gestrengheid bij de beoordeling van de wenselijke studies een pak minder. Causale verbanden bijvoorbeeld hoeven niet zo om een policor aanpak uit te voeren. En rapportering of het werkt hoeft al helemaal niet (100 miljoen voor kansarmen in Vlaams onderwijs bijvoorbeeld werd misbruikt voor het aanzuiveren van achtersallige facturen. ‘Toevallig’ was er geen controlemechanisme.)