Twitter-volgers zijn nog lang geen kiezers. En dat is in Nederland meer nog het geval dan in België, omdat Nederland geen stemplicht kent. Toch is het opvallend dat Geert Wilders op z’n eentje meer Twitter-volgers heeft dan alle Nederlandse partijen samen. En als de Twitter-gebruikers die wel Geert Wilders, maar geen van de Nederlandse partijen volgen woensdag naar de stembus trekken om op hem te stemmen, dan is de PVV nu reeds zeker van minstens elf zetels in de volgende Tweede Kamer.

Let in de paragraaf hierboven echter op het zorgvuldig gebruik van de termen ‘alle Nederlandse partijen’, ‘PVV’ en “Geert Wilders’. De PVV is immers de enige Nederlandse partij die op Twitter geen partij-account heeft. Anderzijds heet de account van Geert Wilders wel @geertwilderspvv. De PVV is dan ook het buitenbeentje in de Nederlandse politiek: Geert Wilders, dat is de PVV, en de PVV, dat is toch vooral Geert Wilders.

Geert Wilders ≟ PVV

Voor het gemak hebben we in de onderstaande analyse een gelijkheidsteken geplaatst tussen Geert Wilders en de PVV. Helemaal correct is dat niet, maar we observeren even goed dat de leiders van de andere partijen, zoals Mark Rutte of Jesse Klaver, niet beduidend veel meer of minder volgers hebben dan hun partij. De vereenzelviging tussen Geert Wilders en de PVV maakt het gelijkheidsteken trouwens nog minder problematisch dan bij de anderen het geval zou geweest zijn.

Wat meteen opvalt in de figuur hierboven: Geert Wilders steekt torenhoog boven de andere partijen uit. Hij is zelfs meer dan zes keer groter dan de tweede Nederlandse partij op Twitter, de VVD. En als we alleen maar kijken naar de Twitter-gebruikers die slechts één Nederlandse partij volgen, dan is Geert Wilders meer dan twintig keer groter dan de VVD of enige andere partij. Dat is een behoorlijk sterke prestatie.

Buitenlandse volgers van Geert Wilders?

Die sterke vertegenwoordiging doet echter meteen ook de vraag rijzen wie de volgers zijn van Geert Wilders. Zijn dat bijvoorbeeld wel allemaal Nederlanders, of trekt Geert Wilders door zijn naambekendheid ook een grote groep buitenlanders aan? We hebben geprobeerd het te onderzoeken, en we vermoeden dat Geert Wilders inderdaad relatief meer buitenlandse volgers heeft dan de anderen. Maar over meer dan maximaal een kwart zou dat volgens onze schattingen toch niet gaan.

Waar komen de elf zetels uit de titel vandaan? Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 kwamen ongeveer driekwart van de Nederlandse kiezers opdagen. Dat leverde toen een kiesdeler van 62.829 stemmen op. Delen we de 691.533 exclusieve volgers van Geert Wilders door die kiesdeler, dan komen we op 11 zetels uit. Stel echter dat slechts driekwart van hen stemgerechtigde Nederlanders zijn, en dat van hen dan nog eens slechts driekwart gaat stemmen, dan zijn dat nog altijd 388.987 kiezers. Gedeeld door de kiesdeler van hierboven vertegenwoordigt levert dat ruim zes zetels in de Tweede Kamer op. Een indrukwekkend aantal vergeleken met de opiniepeilingen, die de PVV in totaal op 20 à 24 zetels plaatsen.

Waar zijn GroenLinks en CDA?

Kijken we toch ook even naar de andere partijen. VVD, D66 en PvdA doen het redelijk goed. Maar zowel CDA als GroenLinks hebben op Twitter een relatief kleine aanhang vergeleken met de opiniepeilingen. Opmerkelijk: de christen-democraten van CD&V kennen in Vlaanderen precies hetzelfde probleem als de CDA in Nederland. Maar van een partij als GroenLinks, die zich toch een hip en modern imago wil aanmeten, had men beter kunnen verwachten.

Anderzijds valt de bijzonder goede score van GeenPeil op. De partij is op Twitter groter dan SP en CDA. Gemeten aan het aantal exclusieve volgers is ze zelfs groter dan PvdA en D66. In de opiniepeilingen komt de partij echter niet eens voor. Betekent dit dat GeenPeil vooral een internetfenomeen is, dat verder weinig of geen stemmen haalt? Of wordt GeenPeil dé verrassing van komende woensdag?

Andere partijen die het naar verhouding slecht doen zijn ChristenUnie, SGP en 50PLUS. Maar gezien hun ideologische achtergrond en hun kiezersprofiel is dat in hun geval geen verrassing.

VVD, D66 en PvdA

Welke andere partij volgt men, als men bijvoorbeeld VVD volgt? We hebben de analyse gemaakt, en daaruit blijkt in het bijzonder dat VVD, D66 en PvdA over een gemeenschappelijk basis schijnen te beschikken. GroenLinks deelt vooral volgers met D66 en PvdA, maar opvallend: toch ook VVD. Of zijn dit VVD’ers die ook GroenLinks volgen, of gewoon mensen met een algemeen ruime interesse in de Nederlandse politiek? Ook SP en CDA hebben veel volgers die de andere grote partijen volgen.

Waarschijnlijk is het geen verrassing dat als een volger van GeenPeil een andere partij volgt, dat in de eerste plaats Geert Wilders is, en daarna Forum voor Democratie en Voor Nederland. Ook bij de andere kleine partijen staat Geert Wilders steeds vooraan, met uitzondering voor SGP, waar ChristenUnie toch net nog iets populairder is dan Geert Wilders. Voor partijen als Forum voor Democratie en Voor Nederland is dat uiteraard geen verrassing. Iets merkwaardiger is dat Geert Wilders ook op één staat bij de Piratenpartij, ChristenUnie en 50PLUS.

Maar dat Geert Wilders ook goed scoort bij de volgers van DENK en Artikel 1 is opmerkelijk. Anderzijds volstaat het natuurlijk dat een promille van de volgers van Geert Wilders voor het amusement één van de kleine partijtjes volgt, om Geert Wilders meteen al op nummer één te plaatsen onder hun volgers. Ook de Twitter-gebruikers met een brede politieke interesse, die vijf of meer politieke partijen volgen, zijn voor deze kleine partijtjes een beduidende component. Zoals de figuur hieronder aantoont, volgen negen Twitter-gebruikers zelfs alle zeventien Nederlandse politieke partijen die we onderzocht hebben.

  • De Block Paul

    Wilders, het Vlaams Belang in Nederland. Alhoewel, er zijn verschillen. Problemen aankaarten, ja. Maar je moet er voor zorgen dat je boodschap overkomt bij je mogelijke partners. En eerlijk gezegd, geen van beiden kan dit. De lange tenen van naïef links hoeven niet ontzien te worden en enige redelijkheid mag wel aan de dag gelegd worden. Ook naïef links zal uiteindelijk moeten inzien dat het met migratie niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Dat respect voor onze seculiere maatschappij en ja waarom niet onze normen en waarden écht wel moeten opgebracht worden. Blijkbaar vindt naïef links onze normen en waarden enkel van toepassing op onszelf, maar niet voor migranten. Dat is verkeerd.