Vier jaar geleden richtte ondergetekende de Facebookpagina ‘Linkse Indoctrinatie op mijn Universiteit‘ op.  De aanleiding daarvan was een docent rechten die anti-EU mensen liever dood zag gaan. Het lijkt erop dat het fenomeen nog steeds actueel is nu de Universiteit van Amsterdam maar liefst 375.000 euro per jaar zal gaan uitgeven aan het ‘universitaire diversiteitsbeleid’…

Dit was geen toevallige uitglijder maar een symptoom van een ernstigere kwaal. Een dominantie van linkse mensen en ideeën op onze hogescholen en universiteiten, vooral in de sociale wetenschappen. De bewijzen voor deze claim zijn er in overvloed: van verplichte vleesloze maandagen in universitaire kantines, tot aan warme truiendagen bedoeld om energie te besparen. Van anti-Trump protesten tot aan universitaire medewerkers die het kraken van hun eigen werkplek steunen…

Maar de grootste overwinning die links heeft behaald aan de universiteiten is zonder twijfel de nieuw aangekondigde ‘Diversity Officer‘ aan de Universiteit van Amsterdam. In de nasleep van de Maagdenhuisbezetting van 2015 werden de krakers en vandalen beloond met een onderzoek naar Diversiteit ter waarde van 200.000 euro. Deze week kondigde de UvA dus aan een zogenaamde Diversity Officer aan te stellen, hetgeen voor een totaal budget van het ‘universitaire diversiteitsbeleid’ van bijna 400.000 euro zal zorgen.

Politiek wordt wakker

Het goede nieuws is dat de politiek in Nederland eindelijk wakker lijkt te worden. Tweede Kamerleden Pieter Duisenberg en Karin Straus van de VVD dienden vorige maand een verzoek in voor onderzoek naar wetenschappelijke onafhankelijkheid en vrijheid in Nederland. Ze willen weten of die onafhankelijkheid en vrijheid in de wetenschappen nog bestaat. Recente schandalen over onder meer UvA-onderzoekers met IS-sympathieën werden aangehaald als motivatie.

Die motie luidt als volgt: “Overwegende dat in het buitenland discussies worden gevoerd, over homogeniteit, zelfcensuur en gebrek aan de wetenschap, overwegende dat er altijd plek moet zijn voor het vrije woord, gedreven door de waarheidsvinding en dat de wetenschap nooit gehinderd mag worden door morele of politieke meningen, verzoekt de regering om een nader advies te vragen aan de KNAW of zelfcensuur en beperking van diversiteit perspectieven een rol spelen, en dat ten alle tijden het vrije woord binnen de wetenschappelijke waarheidsvinding de ruimte zou moeten krijgen.” 

Wilde, tegenstrijdige reacties

De reactie van PvdA-minister van Onderwijs Jet Bussemaker spreekt boekdelen. Zij reageerde op deze neutrale motie door wild om zich heen te slaan in verdediging van wat zij ziet als de vrijheid van de wetenschappen. “Als ik de motie op de letter lees dan zou je kunnen zeggen dat het een vanzelfsprekende motie is, maar hij wordt wel in een context geformuleerd waar Duisenberg ook eerder in het debat heel expliciet de wetenschap gebrek aan diversiteit verweet. Hij zei daarbij dat er een glazen plafond zou zijn binnen de wetenschappelijke wereld voor bepaalde politieke opvattingen.[…] Ik vind dat de overheid zich nooit moet bemoeien met de politieke voorkeuren van onderzoekers of wie dan ook. Laten wij die vrijheid van wetenschap koesteren.” 

Minister Bussemaker wil geen onderzoek naar wetenschappelijke zelfcensuur want ze is tegen bemoeienis van de politiek in de wetenschap. Maar diezelfde Bussemaker eiste een paar weken eerder wel dat er 100 vrouwelijke hoogleraren worden aangesteld. Een onderzoek naar diversiteit in opvattingen aan de Universiteit wordt afgewezen door onze minister maar diversiteit in termen van geslacht wordt door Bussemaker aan Universiteiten opgelegd. In welke van deze twee gevallen is er meer sprake van politieke bemoeienis?

De motie van Duisenberg is aangenomen door steun van VVD, PVV, CDA, SGP en VNL, Tegengestemd is er door PvdA, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Op basis van de laatste peiling van Maurice de Hond hebben deze partijen aangevuld met Forum voor Democratie ook na 15 maart een meerderheid in de Tweede Kamer. Het presenteert een unieke kans voor rechtse en liberale partijen om onze wetenschap te redden van de heersende linkse dominantie. Mijn Facebookpagina behandelt ook gevallen van ‘Linkse Indoctrinatie in Vlaanderen’: welke Vlaamse politicus volgt het Nederlandse voorbeeld van Duisenberg?