N-VA wil een burgerschapsexamen voor elke nieuwkomer. Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) werkt hiervoor een wetsvoorstel uit. Het voorstel komt er ter vervanging van het aanvankelijk idee om de dubbele nationaliteit af te schaffen. Dat was afgelopen zomer een voorstel van toenmalig Kamerlid Zuhal Demir (N-VA). Dat staat te lezen in de Gazet Van Antwerpen.

Sarah Smeyers deed het opvolgwerk over de kwestie van Demir, die voorheen Kamerlid was, maar thans actief is als Staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Demir volgde Elke Sleurs op die dan weer op haar beurt Siegfried Bracke verving als N-VA-lijsttrekker in Gent na de Telenet-affaire.

Demir had afgelopen zomer verkondigd dat ze wou onderzoeken of en hoe de dubbele nationaliteit kon worden afgeschaft. Dit in nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije en de daaropvolgende rellen in Beringen. Demir klaagde toen aan dat de relschoppers tot de tweede of derde generatie behoren, maar wel twee nationaliteiten genieten.

Maar het afschaffen blijkt nu niet mogelijk te zijn. “Lukt juridisch niet“, aldus Smeyers. In de plaats wil de N-VA dan het verschaffen van de Belgische nationaliteit moeilijker maken. “Elk land heeft zijn eigen nationaliteitsregels. Wat we wel kunnen doen, is de nationaliteitswet in België verstrengen. We willen daaraan een burgerschapsexamen koppelen over onze waarden en normen, over de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat we elkaar bijvoorbeeld een hand geven. Wie Belg wil worden kan daar dan een cursus voor volgen, ofwel hier ofwel in het buitenland. Dit geldt voor iedereen die Belg wil worden, ook voor asielzoekers.”

Wat is dat in feite, dubbele nationaliteit?

Er is sprake van dubbele nationaliteit wanneer een natuurlijke persoon burger is van twee verschillende staten. Dit is mogelijk omdat men op verschillende manieren burger kan worden van een land en men niet altijd zijn oorspronkelijk burgerschap verliest bij de winst van een ander. Bij burgerschap horen allerlei rechten en plichten die een reden kunnen zijn voor een individu om te kiezen voor meerdere nationaliteiten (rechten) of voor een staat om het toe te laten (plichten). Landen als Libië, Syrië en Marokko (maar niet Turkije) verbieden zelfs het afstaan van hun nationaliteit. In België daarentegen is het pas sinds 2008 mogelijk om de Belgische nationaliteit te accumuleren met een andere. Daarvoor verloor je dus de Belgische nationaliteit op het moment dat je een andere verwierf.

  • Jan Hammerbacher

    Een cursus en een examen. Ja, dat gaat alle problemen oplossen natuurlijk.

  • danny van cleven

    Dit is het probleem niet willen zien.

  • Doordenker

    Dus uiteindelijk blijft men de dubbele nationaliteit gewoon behouden…