N-VA ligt al enkele dagen in de clinch met Unia, het voormalige Gelijke Kansencentrum. Nadat eerst Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) stevig kritisch was over het Minderhedenforum, viel ze ook haar federale en kersverse collega bij op federaal niveau, Zuhal Demir. Die laatste viseerde Unia in Het Nieuwsblad op dag één van haar nieuw mandaat. N-VA doet daar nu nog een schepje bovenop: de gehele interfederale structuur van UNIA moet herbekeken worden. Dat zeggen de door N-VA benoemde bestuursleden in Unia in De Standaard.

Na een vervelende paar weken met in de hoofdrol als slechterik Siegfried Bracke (N-VA), kon de N-VA wel wat goeie ‘PR’ gebruiken. En de regeringspartij lijkt daar in te slagen: ze laat haar topvrouwen scoren op een kernthema van de partij: (Vlaamse) identiteit. In een interview met De Standaard delen de vier mensen in de Raad van Bestuur van Unia, benoemd via de Vlaamse regering door de N-VA, de kritiek van minister Homans en staatssecretaris Demir.

De N-VA heeft twee effectieve Unia-bestuursleden, met name rechtenprofessor Matthias Storme en Hedwig Verbeke. Daarnaast zijn rechtenprofessor Boudewijn Bouckaert (ex-LDD) en Inge Moyson de door N-VA benoemde vervangers. Zowel professor Bouckaert als professor Storme staan bekend om hun kritische houding ten opzichte van de antiracisme- en antidiscriminatiewet.

Dubbele standaarden

Unia heeft nog altijd niet de omslag gemaakt naar een objectief, onafhankelijk centrum. Vandaag wordt antisemitisme anders benaderd dan islamofobie, en dat kan niet“, aldus Bouckaert. Het racisme- en discriminatievraagstuk blijkt ook een communautaire angel te bevatten.”Er is wel degelijk sprake van een mentaliteitsprobleem. De Franstaligen lijken soms wel in een bubbel te leven” zegt Storme aan de telefoon.

Foto: Unia. De uitgelekte mail.
Foto: Unia. De uitgelekte mail. Klik om te vergroten.

De mentaliteitsverschillen uiten zich in dubbele interpretatie volgens de jurist. “Er is misschien geen duidelijk becijferd overzicht van een ondermaatse behandeling van anti-blank racisme, waar minister Homans naar verwees, maar er zijn wel concrete voorbeelden van een dubbelzinnige werkwijze. Neem nu de uitgelekte mails van Unia die JoodsActueel publiceerde. Daarin beargumenteert Unia dat er een vrijspraak moet komen in een zaak wegens een gebrek aan bijzonder opzet. Dat klopt in feite, maar in Mechelen zijn wel twee mannen veroordeeld tot een celstraf wegens het aanzetten tot haat. Dit door stickers te plakken met ‘ons socialisme is nationaal’ op. Was er daar wel bijzonder opzet? Dat houdt toch geen steek?

Homans zei eerder dat als een een blonde vrouw met blauwe ogen “wordt uitgescholden voor nazihoer” en klacht indient, de kans onbestaande is dat ze gehoord zal worden door Unia. Dit in tegenstelling tot allochtone klachten.

Nog toekomst voor een interfederaal instituut?

Storme stelt zich ook vragen over het interfederale karakter – waarbij alle niveaus samenwerken – van het instituut Unia. “De huidige structuur was afgesproken voor een periode van vijf jaar. Unia bestaat om dezelfde federale wet te handhaven, maar het is wel duidelijk dat Vlaanderen dat anders zou gaan aanpakken dan zijn Franstalige collega’s“, aldus nog Storme.

Als men zich uitspreekt over de hoofddoekenkwestie en de vrijheid van religie opwerpt ter verdediging van het hoofddeksel, moet men wel beseffen dat men zich bezighoudt met vrijheden in plaats van louter de antiracismewet te handhaven. Als men dat wil doen met de argumentatie dat andere religies bij een hoofddoekverbod gediscrimineerd worden, zeer goed, maar dan moet men ook wel beseffen dat het belemmeren van vrije meningsuiting in andere zaken evengoed discriminatie is. Dan discrimineer je bepaalde meningsgroepen. Het is net deze hypocrisie die de Franstaligen niet inzien.” De jurist sluit af met te stellen dat het tijd wordt om de hele structuur waarbij de verschillende bestuursniveaus samenwerken te herzien.

Kritiek op N-VA

De andere partijen zijn het lang niet eens met de kritiek van N-VA. Regeringspartner Open Vld zei bij monde van Vlaams fractieleider Bart Somers dat Unia “fouten maakt door te veel te polariseren“, maar dat Homans wel heel kort door de bocht gaat. De linkse oppositie gaat een stuk verder. Groen zegt dat N-VA zelf hypocriet is en sp.a verkondigt dat N-VA gewoon het Vlaams Belang kopieert. Die laatste partij is dan weer helemaal niet overtuigd van de demarche van N-VA. “Sorry, echt wel te veel eer voor N-VA, want Vlaams Belang wil afschaffing” zegt oud-voorzitter Gerolf Annemans op Twitter.

Ook Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang Chris Janssens sluit zich aan bij die kritiek. Hij wijst erop dat reeds ten tijde van het 70-puntenplan de afschaffing van het CGKR (de oude benaming van Unia) opgenomen stond in het programma van het Vlaams Blok. Volgens Janssens is dit nog steeds de enige juiste oplossing. Gevraagd hoe men dat dan kan aanpakken, aangezien Europa het bestaan van zo’n organisatie oplegt, vertelt Janssens dat we niet zomaar slaafs Europa hoeven te volgen. Volgens de rechtse Limburger is de gecoördineerde N-VA-aanval op Unia een rookgordijn om de slechte reclame van afgelopen weken te doen verdwijnen.

Janssens zegt nog dit te willen bewijzen door middel van een decreetsvoorstel dat er toe dient om Vlaanderen terug te trekken uit de interfederale structuur van Unia. “Zo moet N-VA kleur bekennen“, besluit Janssens.

 • Anka Coppens

  Als er “geen duidelijke becijfering” bestaat van het antiblanke (of antichristelijke, antiwesterse, anti-Europese) racisme in dit land, dan is dit enkel het gevolg van het feit dat Unia dit racisme niet belangrijk vindt. Hun einddoel is immers een niet-blank, niet-christelijk en niet-westers Europa. Dat dan in de feiten geen Europa meer zal zijn, maar een grondgebied dat behoort tot de derde wereld, een soort van noordelijke Maghreb.

  • Jan V

   Multicultuur en cultuurrelativisme verbrokkelen de nationale homogeniteit, op dewelke democratie en sociale zekerheid zijn geënt. Beiden zijn in gevaar.

 • 方腾波

  Sorry Mijnheer Storme. Too little, too late. Je had al veel eerder, veel duidelijker naar buiten moeten komen met rechtlijnige standpunten. Excuses zijn nu te laat.