Onderzoekers van het Royal Institute of International Affairs, beter bekend onder de naam Chatham House, hebben in tien landen van de Europese Unie een peiling gehouden betreffende de meningen van het electoraat rond moslimmigratie. De studie stelt vast dat er net als in de VS een duidelijk ongenoegen leeft met het huidige migratiebeleid.

De studie zelf werd uitgevoerd tussen 12 december 2016 en 11 januari 2017. De peiling ligt in het verlengde van eerdere ondervragingen zoals de Pew-peiling uit 2016. De timing van deze peiling is echter interessant vanwege de sterke polarisatie rond president Trump zijn migratieban in de VS en de favorieten van de aankomende verkiezingen in verschillende Europese lidstaten.

De peiling heeft plaats gevonden in Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Polen en België. De algemene cijfers tonen dat van de meer dan 10.000 ondervraagden meer dan helft (55 procent) tegen verdere migratie van moslims gekant is. 25 procent gaf aan geen mening hierover te hebben en 20 procent is het niet eens met een migratiestop voor moslims. In 8 van de 10 landen is een meerderheid voor de immigratiestop. Enkel in Spanje en het Verenigd Koninkrijk is het merendeel van de gepeilde kiezers het niet eens met deze maatregel. In geen enkel land is er meer dan een derde van de bevraagde stemgerechtigden tegen het voorstel om een einde te maken aan moslimimmigratie. Polen is de grootste voorstander met meer dan 70 procent van de kiezers die achter dit voorstel staan. Hierop volgen Oostenrijk, België (met maar liefst 64%), Hongarije en Frankrijk.

Stopwens hangt samen met asielcrisis en terreur, niet moslimpopulatie

Als we dieper in de cijfers gaan kijken zien we dat er gemiddeld 38 procent het “met klem” eens zijn over het invoeren van een immigratiestop van moslims. Met uitzondering van Polen zien we eveneens dat de intensiteit van het al dan niet verlangen naar deze stop samengaat met de mate waarin een land meer of minder te maken heeft gehad met de migratiecrisis of terroristische aanvallen de afgelopen jaren. Wel dient opgemerkt te worden dat correlatie niet per se een oorzakelijk verband betekent.

Wat eveneens interessant is, is dat er geen overeenkomst is tussen de omvang van de moslimpopulatie en het bevolkingspercentage dat voor of tegen de immigratiestop. We zien bovendien dat daar waar er meer steun is voor dit voorstel nieuwe partijen ontstaan zijn die een groot deel van deze kiezers aan hun electoraat hebben kunnen toevoegen.

Generatie, scholing en woonplaats, niet geslacht maken verschil

We zien voornamelijk een verschil tussen de generaties en de scholingsgraad. Zo zijn de meerderheid van de jongeren tegen een immigratiestop, is er meer verdeeldheid binnen de categorie 30 tot 44 jarigen en zijn diegene ouder dan 45 jaar veelal voor een immigratiestop. Wie een universitaire opleiding gelopen heeft is veelal tegen de immigratiestop voor moslims.

Het valt eveneens op te merken dat er een licht verschil is tussen kosmopolieten en mensen die buiten de stad wonen. Zowel in stad als op het platteland is de meerderheid voorstander van de stop maar zien we wel een licht verschil in percentages. De stedeling is meer geneigd tegen de immigratiestop te zijn. Toch is in elke categorie is minimum 44 procent voorstander van de immigratiestop. Inzake geslacht is er geen groot verschil te bemerken.

‘Left-behind voters’

Het grote verschil is te bemerken bij diegenen die de middelen hadden om zich aan te passen aan de snelle globalisering van de laatste decennia en het andere onderdeel van het electoraat die dit niet kon. Van de mensen die niet gelukkig zijn met hun positie, de zogenaamde ‘left-behind voters’ zijn zo’n 65 procent voorstander van een immigratiestop. Hierbij zitten mensen die zowel links als rechts zijn. Een gelijkaardig iets kon men vaststellen bij het fenomeen-Trump en de Brexit: links-rechts was minder van tel en de stem van de arbeidersklasse was noodzakelijk.

 • Sven Boone

  Van mij mogen ze de berekening eens maken van wat het opnemen van deze migranten kost.
  Dat men dat geld dan bij die landen die ijveren voor migratiestop gaat halen, en dit gebruikt om de migranten hun thuis situatie te verbeteren.
  Op het gebied van water, landbouw en huisvesting (bescherming van elementen).
  Oh dat is waar, het westen koopt daar alles van voeding op omdat het daar goedkoper produceren is dan hier zal niet lukken dus.
  Peace

  • Paul Cock

   Het is maar al te waar meneer Boone. De echte onvermogende vluchtelingen zitten te verkommeren in slechte omstandigheden in kampen in ontwikkelingslanden. Met het geld dat we hier uitgeven aan die opportunistische “vluchtelingen” (die vaak uit veilige landen komen), zouden we véél meer mensen kunnen helpen die in de ontwikkelingslamden zitten.

  • Kiryi

   Gemakkelijk te bepalen. De laagste 50% inkomens dragen maar 6.4% bij van de totale belastingen. Vermits de overgrote meerderheid van deze migranten ‘onvermogend’ is, betalen ze niets. Meer nog, in 2014 en 2015 kregen ze geld terug van de Belgische overheid zelfs wanneer ze geen belasting hadden betaald. Men mag dus redelijkerwijs aannemen dat het economisch belang van deze migranten zich situeert rond de 0.0% (indien men geen rekening houdt met de ‘zwarte’ of ‘grijze’ economie!)

 • De Block Paul

  Het hangt er van af. Je hebt mensen in de moslimwereld die favoriet zijn van onze Westerse samenleving, puur omwille van onze vrijheden en ondanks onze tekortkomingen en complexiteit, waar zij wel degelijk van op de hoogte zijn. Anderen komen hier puur omwille van economische overwegingen en ja ook omwille van veiligheid. Geen enkele van de laatste categorie heeft enig idee waar ze terecht komen. Een aartsmoeilijke opdracht om deze laatsten te integreren in onze samenleving. We kunnen een gelimiteerde groep begeleiden bij hun integratie. Maar niet onbeperkt.

 • Paul Cock

  Ik had graag de correlatie tussen mate de “politiek correcte” indoctinatie en de resultaten gezien. Dit zou het afwijkende resultaat van de Polen kunnen verklaren.

 • Doordenker

  A Justified Intolerance of Islam

  Opposition to Islam is no different than opposition to communism, or fascism, or any other belief system that seeks to control human conduct.
  Every human being on Earth has basic human rights — the unalienable rights to life, liberty, and property — and every belief system with principles that violate these rights is unjust.
  In short, anti-communism, anti-fascism, and anti-Islam are the logical, fact-based positions for every rational person seeking justice, whether in America or anywhere else in the world.
  Progressives, though, insist that opposition to Islam is based on fear, or hate, or both.
  Again, this is nonsense. Opposition to Islam is based on knowledge, not fear or hate.
  Ultimately, claiming that people who oppose Islam are “Islamophobic” is as ridiculous as claiming that people who oppose Marxism and Nazism are “Marxophobic” and “Nazophobic.”

  http://www.americanthinker.com/articles/2017/02/a_justified_intolerance_of_islam.html