Dyab Abou Jahjah, de Libanees-Belgische columnist bij De Standaard is ontslagen op maandag 9 januari. Dit gebeurde daags na een controversiële tweet van Jahjah die de recente aanslag in Israël verdedigde. Volgens De Standaard was dit een brug te ver. In de tweet stelt Jahjah dat “soldaten aanvallen in bezet gebied geen terrorisme is maar een verzetsdaad”. Volgens De Standaard is dit een oproep tot geweld.

Jahjah zorgde wel vaker voor controverse in het Nederlandstalige (media)landschap. Zo zorgde zijn uitgesproken profiel voor heel wat heisa vorig jaar bij zijn aanwerving bij de Nederlandse uitgeverij De Bezige Bij. NRC publiceerde in dat zelfde jaar een spotprent over hem als wolf in schapenvacht/varksensvel (maar trok deze later terug).

Jahjah’s activisme kent een lang afgelopen pad. Zo richtte hij de extremistische AEL (Arabisch Europese Liga) op dat met een islamitisch/etnisch gekleurd en stevig links programma naar de kiezer trok samen met de communistische PVDA onder de naam Resist.

Jahjah is bekend als een voorvechter van Palestijnse onafhankelijkheid tegenover Israël en kreeg daarbij al verschillende malen het verwijt een antisemiet te zijn van Joodse en andere organisaties. Naar eigen zeggen heeft hij ook militaire training ontvangen van Hezbollah in Libanon. Dat is een paramilitaire organisatie in Libanon die ageert tegen de staat van Israël. Heel wat landen in het Westen classificeren die groep als terroristisch. Er circuleert ook geregeld een foto van Jahjah die poseert met een Kalasjnikovwapen (dat in het Midden-Oosten veel gebruikt wordt).

Jahjah ontving zijn Belgisch staatsburgerschap na een kort huwelijk met een Belgische. Zijn ex-vrouw heeft later nog een rechtszaak ingediend (die onsuccesvol bleef) tegen de Belgisch-Arabische activist. Ze stelde dat hij haar had opgelicht om aan papieren te komen.

Het is afwachten of de omstreden tweet Jahjah ook repercussies bij De Bezige Bij zal opleveren.

 • Chris Impens

  De titel “Krijg de zak” is een wens, maar die is ondertussen in vervulling gegaan.

 • Dat men een salonrevolutionair en randdebiel als JahJah uberhaupt een platform aanbiedt in onze media is zowiezo al een brug te ver. Bij de Standaard zijn ze alvast al tot hun zinnen gekomen.

 • Anka Coppens

  Onvoldoende om opnieuw een abonnement te nemen op dit politiek-correcte schrijfsel. Hoe gek moet je zijn om zo’n geweldverheerlijkende islamofiele oproerkraaier een column te geven? De Standaard is (opnieuw?) een collaboratiekrant geworden.

 • Benny Libbrecht

  Dhr. Karel Verhoeven is een lafaard. Dit is iemand die beweert dat “De kiezer die op Donald Trump of op Marine Le Pen stemt, gewoon “ongerust is” en dat het populisme (wat in wezen anti-politiek is) “wel degelijk een project” heeft. Zie http://www.standaard.be/cnt/dmf20161227_02647528
  Dus een dergelijk destructief project krijgt een schouderklopje van Dhr Verhoeven. Maar wanneer de Palestijnen een project hebben – namelijk om een stukje van hun eigen land terug te krijgen van een bezetter, die voortdurend nog meer en meer afknaagt van hun land en zich aan geen enkele formele afspraak houdt, dan treft dhr Verhoeven in een uitspraak van Jahjah eindelijk de langgezochte aanleiding om van die tegenstem af te geraken. En zo iemand is dan hoofdredacteur van De Standaard. Bah.

  De Standaard nam hier alleen maar een typisch rechts-nationalistische beslissing. Met rechtvaardigheid heeft dit helemaal niets te maken. De durf om een tegenstem te laten weerklinken is gewoon afgesleten onder de druk van het oprukkende identiteits-nationalisme. Meer valt daar m.i. niet over te zeggen.

  • Jan Hammerbacher

   Het Heilig Land behoort minstens in even grote mate aan de Joden als aan de Palestijnen. Joden wonen al duizenden jaren in die regio waardoor het heel problematisch is ze als “bezetters” te gaan betitelen. Bovendien zijn het steeds de Palestijnen geweest die, vanuit een religieus superioriteitsgevoel, zich verzet hebben tegen de multiculture verrijking van hun cultuur door het Jodendom. Zodanig zelfs dat ze massaal voor een terroristische organisatie als Hamas hebben gekozen. Daarmee vergeleken vind ik Israel een oase van democratie, een verademing in een fanatiek en autoritair Midden-Oosten.

   • Jos

    Komaan man. Israel is ontstaan door het schuldgevoel van het Westen na de ‘zuiveringen’ in de tweede wereldoorlog. Kan u me zeggen hoeveel Joden in die regio woonden in, pakweg 1850? Waren het er meer dan honderd? Ik dacht het niet. Dat Joden daar gaan wonen, geen probleem. dat ze hun gebied uitbreiden op basis van het Oude Testament? Vindt u zelf niet dat dat er een beetje over gaat?

   • Jan Hammerbacher

    U vraagt, wij draaien. Cijfers voor heel Israel heb ik niet gevonden, dat land bestond toen immers nog niet, maar in 1851 vond er in de stad Jerusalem blijkbaar een volkstelling plaats, uitgevoerd door het Ottomaanse rijk. Resultaat: 5580 Joden, 12286 Moslims en 7488 Christenen. Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Jewish_population_comparisons. Dus toch beduidend meer dan een paar honderd.

   • Jan Hammerbacher

    Het is ook een mooie illustratie van hoe het midden-oosten de laatste eeuw systematisch zijn religieuze minderheden verloren heeft. De Joden naar Israel, en de Christenen naar Europa (de weinige achterblijvers worden het slachtoffer van genadeloze islamitische vervolging, en heus niet alleen in Syrië). Overigens, als Vlaams-Nationalist vind ik dat historische aanspraken op grondgebied wel degelijk rechtsgeldig zijn. Die linkse “de wereld is van iedereen”-mentaliteit daar doe ik niet aan mee.

   • Jos

    Gek eigenlijk. Ik ben eerder orangist. Ik vind echter niet dat aanspraken op grondgebied mogen gebaseerd zijn op de bijbel (in deze eigenlijk het oude testament). Neemt niet weg dat ik de islam niet als godsdienst maar als verwerpelijk politiek instrument beschouw, dat is dan weer iets anders.

   • Benny Libbrecht

    “een mooie illustratie van hoe het midden-oosten de laatste eeuw systematisch zijn religieuze minderheden verloren heeft” — Een typische uitspraak van iemand die alleen Joden en Christenen echt “religieus” vindt. Alsof het lokale volgsgeloof eender waar ter wereld (maar in het bijzonder in het Palestina van voor de Zionistische bezetting) voor a-religieus moet doorgaan.

    “Genadeloze islamitische vervolging” — over welke eeuw ben je hier bezig? Zeker niet de tijd van de Kruistochten. En al helemaal niet het Palestina van voor de Zionistische inval in het land, om het tot het hunne te maken.

    “als Vlaams-Nationalist vind ik dat historische aanspraken op grondgebied wel degelijk rechtsgeldig zijn” — De mening van een Vlaams-Nationalist heeft in die hoedanigheid geen enkele legitimiteit. Laat dat maar aan de historici over. Trouwens er zijn ook nationalisten die vinden dat Israel zou moeten erkennen dat ze een imperialistische macht zijn, dat zou al een mooi begin zijn in termen van de waarheid eerlijker onder ogen te zien in plaats van aan de hypocriete mythe van “dit was een leeg land” vast te houden.

    “Die linkse ‘de wereld is van iedereen’-mentaliteit daar doe ik niet aan mee”. — Je hebt het hier over linksen van het emotionele type zonder een duidelijk plan. Misschien mag ik er u op wijzen dat linksen zoals Noam Chomsky enerzijds aan de rechtvaardige eis vasthouden om Palestijnen een land-uit-één-stuk terug te geven dat op zijn minst bestuurbaar, zonder daarbij het recht van Joden op een land te ontkennen. Het gaat niet aan om 3 verspreide, onbestuurbare lappen grond voor de neus van de Palestijnen te houden, waarvan hele stukken ondertussen almaar verder werden afgeknaagd door de voortgaande ‘settlements’. Israel behoorde zich te houden aan de Geneva accoorden, de Taba akkoorden enz. maar zei weigeren simpelweg om datgene te doen waar de hele wereld op zit te wachten: de Palestijnen zoals afgesproken een stuk van hun eigen land terug te geven, OF (alternatief) Palestijnen (die wezenlijk hetzelfde volk zijn) te aanvaarden als burgers van Israel en dus ophouden een apartheids-staat te wezen.

    Niets in dit alles is simpel na alles wat er gebeurd is, maar het gekwelde rechtvaardigheidsgevoel van de Palestijnen zal nooit verdwijnen – zo werkt de wereld immers niet. Die laatste zin (over die linkse ‘de wereld is van iedereen’-mentaliteit) is tamelijk hypocriet. Het is goedkoop om eventjes langs je nationalistische neus weg te zeggen “daar doe ik niet aan mee”, maar in wezen heb je daar ook helemaal niets over te zeggen – zeker niet in naam van de mensen die de grond van hun vaderen hebben weten ontnemen door de bezetter. Voor hen geldt, dat hun zwaar onrecht werd aangedaan. Dat gebeurde uiteraard al met vele volken – bijv. de Indianen in Amerika. Dat laatste was echter eeuwen geleden. Israel was een zeer recente daad van ultiem imperialisme, opgezet door “studeerkamergeleerden” uit het Westen (America, Europa) die nu niet meer in staat blijken het onrecht weer goed te maken – en dus houden nationalisten gemakshalve maar vast aan de mythe dat de Joden een soort van uitverkoren volk zijn dat het “recht” had om die ‘Palestijnen’ te verdrijven – sterker nog: die Palestijnen bestonden niet eens (de mythe van het lege land). Prachtig toch, dat nationalisme. En dan maar de draak steken met “links”, alsof alle linkse denken slechts bestaat uit romantisch gebazel.

   • Jan Hammerbacher

    De islamitisch vervolging waarover ik het heb is de genocide op Jezidi’s, Joden en Christenen die zich op dit eigenste moment plaatsvind in de hele islamitische wereld. Niet iets uit een ver verleden zoals de Kruistochten (laat díe maar aan historici over), maar iets wat zich nu onder onze neus afspeelt terwijl de hele wereld liever wegkijkt. Mijn mening, legitiem of niet, is dat ieder volk aanspraak kan maken op het grondgebied waar hun voorvaderen woonden, en dat geldt evenzeer voor het Joodse volk. Er is een ononderbroken continuë Joodse aanwezigheid in dat gebied sinds de bijbelse tijd, en hoewel ik me bewust ben dat slechts een minderheid van de Israeli’s van Arabische afkomst is verandert dat ten gronde niets aan de zaak. Ik vind het dan ook problematisch om Israel als een imperialistische macht te bestempelen.

   • Benny Libbrecht

    Je bent fout geinformeerd en dus niet realistisch. Ieder normaal geinformeerd mens weet dat de grootste moslimbevolgingen zich bevinden in Indonesia and India. Nochtans zijn dat democratieen en leven die gigantische moslimbevolkingen overwegend in vrede met niet-moslims, heel anders dan in de typische ‘olie-landen’ onder bewind van Moslim-dictators die in stand werden en worden gehouden door het westen omwille van de olie – daar vinden we de echte ‘outbreaks’ van geweld. Toch heb jij het zonder blikken of blozen over een genocide die plaatsvindt “in de hele islamitische wereld”. Uw getuigenis hierover is derhalve duidelijk vertekend en onbetrouwbaar. Ik heb zelf niets uitstaans met Islamitisch geloof, toch zie ik een heel ander beeld dan wat jij schetst.

    Verder hebben Pew and Gallup opiniepeilingen aangetoond dat ongeveer 7 procent van ’s werelds 1.3 à 1.4 miljard Moslims een zekere sympathy vertonen voor de Jihad. Dat gaat dus over ongeveer 100 miljoen Moslims. En van deze 100 miljoen blijkt in de praktijk tot dusverre dat slechts een paar duizend daadwerkelijk overgaan tot geweld. Laten we in extremis zelfs stellen dat pakweg 40 of 50.000 misschien willen overgaan tot geweld. Of zelfs 100.000. De “hele Islamitische wereld” die jij als genocidaal aanwijst, dat gaat over ongeveer 1.300.000.000 Moslims. Dat is wel heel iets anders. Nogmaals, je doet alsof je de feiten opsomt. Maar er bestaat niet zoiets als het recht om uw feiten fout te hebben. Uw analyse (of wat daarvoor door moet gaan) is pertinent onjuist.

   • Jan Hammerbacher

    Ik heb de feiten fout? Feit 1: 44% van de moslims is fundamentalistisch. Bron: onderzoek van prof. Ruud Koopmans van het Duitse WZB. Feit 2: 20,4% van onze eigen moslims heeft sympathie voor IS. Bron: “Humo’s grote islam-enquete” van 11 oktober 2016. Dat maar een beperkt percentage daarvan bereid is om geweld te gebruiken stelt mij allesbehalve gerust. De meeste Duitsers die in de jaren 30 op oom snorremans stemden waren ook brave huisvaders die geen kat kwaad deden. Als we het dan toch over genocide hebben: de stichter van de Islam was een genocidair (o.a. de uitroeiing van de Joodse Banu-Qhoraizastam in 627) en zijn sprookjesboek staat vol genocidaire uitspraken tov Joden en Christenen (8:12, 9:5 + nog tientallen andere). Zolang de 1300000000 Moslims op deze planeet daar niet uitdrukkelijk afstand van nemen blijf ik ze wantrouwen. In Indonesië zijn verscheidene gewelddadige islamitische terreurgroepen actief en wat het vredelievende India betreft, betwijfel ik of de 250000 hindoes die door moslims in 1990 uit Kasjmir verjaagd werden uw mening zouden delen. Om maar één feit te vernoemen. Op de vervolging van Christenen wil ik hier en nu niet verder ingaan, daar is een overdaad aan bewijs voor te vinden. Als u op dat vlak negationist wil zijn is dat uw zaak.

   • Benny Libbrecht

    Jan Hammerbacher schreef: “Joden wonen al duizenden jaren in die regio” — Pardon? De Joden zijn hetzelfde volk als de Palestijnen, als je tenminste niet klakkeloos-letterlijk het Mozes-verhaal voor lief neemt. In diverse overkoepelende archeologische studies is duidelijk gebleken dat daar geen ‘grond voor is’ (pardon the pun) – het meest bekende werk is allicht dat van Israel Finkelstein & Neil Asher: “The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origins of Its Sacred Texts”. Die verhalen waren overigens niet eens bedoeld om letterlijk te worden genomen. Overal ter wereld wordt een culturele identiteit gevormd op basis van oude verhalen die herwerkt worden en een epische inhoud krijgen. Dat is geen schande, zo werkt cultuur nu eenmaal. Een schande is, wanneer men dat niet geweten wil hebben. Mistens een deel van de Israeliers waren native Kanaanieten, wellicht werden ze vervoegd door migranten uit het Zuiden maar hoe dan ook spreken we hier over sterk verwante volken, wat overigens ook blijkt tot op vandaag, er is helemaal niet zoveel verschil tussen Palestijnen en ‘Israelieten’. Het grote verschil is eerder tussen mensen die uit het Midden-Oosten stammen en Zionisten die met hun imperialistische insteek (en gesteund door Christenen die maar al te graag de Joden naar Israel zien wegtrekken – we noemen dit verkapt antisemitisme) inderdaad vaak sterk afwijken qua mentaliteit ten opzichte van de typisch Midden-Oosterse mentaliteit die we zowel bij inheemse ‘Israelieten’ als bij Palestijnen treffen.

    De Palestijnen die destijds de bergen introkken om zich te onttrekken aan de onderdrukkende heersers/pachters van het laagland hebben hun eigen religie ontwikkeld enz. maar daarmee zijn ze absoluut geen “nieuw volk” geworden, laat staan een volk dat daar al “duizenden jaren” leefde voordat “de Palestijnen” (sic) daar aankwamen. Deze mythologie heeft geen historische grondslag in de archeologische vondsten en moet bijgevolg als achterhaald worden beschouwd. Palestijnen zijn absoluut geen minderwaardig volk, en de imperialistisch-Zionistische inval in het land was in wezen een misdaad tegen eigen mensen.

 • Bart Dewil

  De Standaard is in deze duidelijk
  hypocriet. Toen ze Abou Jahjah aantrokken als columnist, wisten ze heel
  goed welk vlees ze in de kuip hadden. Wat er nu gebeurt is slechts een
  kwestie van tijd. Ik vond het nooit een probleem dat De Standaard
  columns plaatste van Abou Jahjah (vrijheid van meningsuiting voor
  iedereen, ook voor Abou Jahjah), het probleem ligt voor mij eerder in
  het feit dat de krant geen columns of opiniestukken plaatst van bvb
  Vlaams Belangers. Voor mij moet men bij het plaatsen van een
  column/opiniestuk niet kijken naar wie het schrijft, maar wel wat erin
  staat (het mag niet strijdig zijn met de wet bvb). Daarom, beste
  Standaard, wel columns/opiniestukken van Abou Jahjah en daarnaast ook
  columns/opinistukken van rechtse, conservatieve politici; ook Vlaams
  Belangers. Geen cordon mediatique, voor niemand!!!

 • Paul De Block

  Ook extreme gedachten moeten kunnen. Maar oproepen tot geweld en oorlog, wat Abu Jahjah doet, kan echt niet. Als Bart De Wever een feitelijke vaststelling doet van de beslotenheid van een bepaalde groep, is het kot te klein. Oproepen tot oorlog mag blijkbaar wel. Naïef links heeft het Noorden verloren. Er is een professor die de uitspraken van Jahjah verdedigt. Wel, hij kan ook de spreekbuis van Wilders worden, dat is van hetzelfde niveau.

 • Coen Vanderstede

  Jahjah is een vreemde figuur. Hij werp zich op als voorvechter van de Maghrebijnse gemeenschap, maar is zelf een Levantijn. Bijna alle moslims in West-Europa zijn soennieten en toch wordt deze atheïstische sji’iet als hun vertegenwoordiger beschouwd door de msm. Hij is met een smoes het land binnengekomen, maar wordt niet buitengezet. Er zijn heel wat andere geweest. Het verschil tussen de taalkwaliteit in zijn columns versus die op zijn website en zijn gesproken Nederlands is bijzonder frappant. De man maakt Vlamingen uit voor alles wat slecht is en schuwt geen leugens maar wordt nooit tegengesproken door establishmentsjournalisten. Hij deed één keer mee aan verkiezingen, maar dat werd een regelrechte flop. Toch beschouwen the powers that be als iemand met een achterban. Ra ra ra.

 • Marc Uytdewilgen

  Krant “De Standaard” , vroeger een kwaliteitskrant, pro Vlaams en katholiek met AVVK als embleem, nu in de handen van linkse anti Vlaams en pro moslim fanatici ! Quasi metamorfose, dat kan nogal tellen. Zou je je kunnen voorstellen dat ’t Pallieterke’ veranderde in het weekblad van de PVDA? Wel zo drastische ommezwaai is met de krant “De Standaard” gebeurd…