(#IkSteun)Theo in het nauw gedreven

17
2491

Het gaat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) niet voor de wind. Nadat eerder de rechtszaak tegen het Syrische gezin inzake een verblijfsvisum werd verloren in het Hof van Beroep, legt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nu een verbod op om een Afghaans gezin terug naar Duitsland te sturen. Het gezin was Europa binnengekomen via dat land en had er daarom volgens het Dublinakkoord ook asiel moeten aanvragen.

De gaten in Dublin

Het Verdrag van Dublin, of correcter de Dublinverordening, legt op dat de Europese lidstaat die de asielzoeker aan de grens van de Schengenzone heeft toegelaten, verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Maar het akkoord is moeilijk af te dwingen. Heel wat asielzoekers trachten registratie in hun land van aankomst te ontlopen en reizen door tot de verkozen bestemming (bijv. België, Zweden…) om daar asiel aan te kunnen vragen zonder ‘langs start te passeren’.

Daarnaast zijn er ook juridische obstakels, zoals het geval is in het laatste dossier waarmee Theo Francken in het nieuws mee is. Een Afghaans gezin (een vrouw met vijf kinderen) mag in die zaak niet worden teruggestuurd naar Duitsland, waar het gezin was aangekomen. Dit was de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken en conform met de bepalingen van Dublin. Dublin legt op dat de asielaanvraag in het land van aankomst moet worden afgehandeld. De Raad van Vreemdelingenbetwistingen stak daar echter een stokje voor. Omdat in Duitsland de opvangdiensten overspoeld worden, is een menswaardige opvang niet gegarandeerd, aldus de bevoegde rechter. De rechter volgt daarmee de redenering van Sakhi Mir-Baz, de advocaat van het gezin. Mir-Baz is aangesloten bij Hendrixkx & Schryvers. In tegenstelling tot het advocatenkantoor van het Syrische gezin, Progress Lawyers Network, heeft dit kantoor geen gepolitiseerde opdracht of imago.

Op Twitter en elders reageerde Francken al fel. Hij verdedigde daarbij ook meermaals de dienst die onder hem ressorteert: de Dienst Vreemdelingenzaken.

Afghanistan

De moeder en vijf kinderen zijn afkomstig uit Afghanistan, een gekwelde regio op de aardbol. Sinds ‘Operation Enduring Freedom‘ – de Amerikaanse interventie in Afghanistan na 9/11 – op zijn einde liep, zijn het hoogdagen voor fundamentalistische rebellen ginder. Voornamelijk voor de Taliban en het jongere IS. Hoewel het Afghaanse leger nog heel wat ondersteuning krijgt van o.a. de VS zijn de regeringstroepen dun gespreid en is er brede angst dat het Afghaans leger door uitputting zou kunnen imploderen. Wanneer er een offensief wordt ondernomen door de rebellen worden de beste regeringstroepen in allerijl gemobiliseerd en richting de ‘hot zone’ gestuurd, maar de overheid is onvoldoende in staat om het land in zijn geheel onder controle houden.

Momenteel zijn heel wat regio’s in het land onder controle/invloed van de Taliban of IS. In het noord-oosten van het land is Kunduz bezet gebied en in het noord-westen is bijna het hele grensgebied met Turkmenistan onveilig. Daar komt bij dat de hele middenstrook van het land tussen Farah en Chost onder controle of sterke invloed staat van de Taliban of IS. Bijgevolg zou het hele land wel eens opnieuw kunnen vallen aan een Talibanheerschappij net zoals de situatie in Afghanistan voor 9/11.

Toch is het nog niet zo ver en behoudt de Afghaanse regering nog heel wat steden en gebieden onder controle en in (relatieve) veiligheid. De hoofdstad Kaboel, maar ook het zuidelijke Kandahar en bijna geheel de regio daarrond vallen daaronder. Dat blijft relatief gezien zelfs Kaboel geregeld aanslagen ondervindt.

Om asiel te verkrijgen moet men zich bevinden “in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt.”

De veiligheidssituatie in Afghanistan, in november. http://www.understandingwar.org
De veiligheidssituatie in Afghanistan, in november. http://www.understandingwar.org

#IkBlijfTheoSteunen?

Mogelijk is dit een nieuw vervolg op de visumrel, waarin de staatssecretaris en bij extensie de hele regering Michel nog verder worden uitgespeeld tegenover de rechterlijke macht. Afgelopen weken zagen we dit conflict evolueren (of gestuurd worden) in een regelrechte populariteitswedstrijd, uitgevochten op de sociale media. N-VA lanceerde daarbij de redelijk populaire hashtag #IkSteunTheo. Het is duidelijk dat de N-VA de goedkeuring zoekt van de bevolking (en de kiezer) voor haar regeringsbeleid, waar ze dat niet kreeg van de “wereldvreemde rechters”.

Het valt dan ook te verwachten dat bij nieuwe hoofdstukken in hetzelfde boek de houding van de N-VA niet zal wijzigen en men ook dit verder zal uitspelen om shares, retweets en stemmen te winnen. Het valt af te wachten hoelang de coalitiepartners dit spel leuk zullen blijven vinden. Voor Open Vld is het, opnieuw, een kwestie van gemiste aandacht ten voordele van de N-VA (en Open Vld heeft dringend een eigen narratief en meer ‘exposure‘ nodig). Voor CD&V botst de – voor sommigen – strenge positie van Francken met haar nieuw aangemeten profiel: dat van een warme, sociale en inclusieve partij. #IkBlijfTheoSteunen?

 • Jan VDS

  sceptr verliest meer en meer de objectiviteit waar auteur zich zo op beriep in andere media. Het is wel duidelijk aan het worden dat het extreem-nationalisme dient. Spijtig, een echt objectieve website zou bruikbaar zijn in het huidige medialandschap. Maar aan een extreem-nationalistische website? Nee, dient enkel de politici en hun postjes. Ongetwijfeld worden zij volop gesteund door nva en mogelijks VB. Misschien zelfs met sponsering?

  • Thomas Cato

   Kan je de feitelijke onwaarheden in dit artikel even oplijsten voor lezertjes die ze niet meteen zien? Idem voor aanwijzingen over concrete steun of sponsoring vanwege NVA of VB. Kritiek werkt het beste als ze onderbouwd is.

   • Jan VDS

    1/ niet de hele regering Michel aangezien het een beslissing van TF en zijn bevoegde dienst was.
    2/ afghaanse gebieden die “veilig zijn” vernoemd door auteur worden bij dienst buitenlandse zaken tegengesproken met zelfs bomaanslagen, ook tegen burgers, in Kaboel. En zijn er géén veilige provincies meer.

    3/ bij gerechtelijke uitspraken moet minister/staatssecretaris of zijn partij niet de goedkeuring aan het volk te vragen. Hij moet de wet uitvoeren. Dat is zijn jobomschrijving. Indien zijn eigen diensten nalaat om een degelijke motivatie voor een uitwijzing op te maken, of enige informatie in te winnen bij het land waarnaar uitgewezen word, dan is HIJZELF de uiteindelijke nalatige. De schuld dan steken op de rechters is gewoonweg kleinzielig. En vooral: hij doet op dat moment precies hetzelfde waar hij de rechters van beschuldigd (politiek voeren terwijl hijzelf rechtspraak doet volgens zijn eigen partijpolitieke overtuiging)

    4/ De actie van NVA ivm de steun voor theo “redelijk populair” noemen, maar tevens zedig zwijgen over het eventueel gebruiken van valse accounts of clickfarms. Objectief gesproken zou dit wel vermeld kunnen worden, eventueel met vragen hieromtrent. Nu word het onomstotelijk als redelijk populair bestempeld.

    5/ voor kritiek over steun van nva: een gedeelte van de artikels worden geschreven door nva verkozenen of werkzaam bij nva. Dit betreffen geen opinies, maar artikels. Toch word bij hun biografie nergens vermeld dat zij werkzaam zijn of verkozene zijn bij nva. Dat is feitelijke steun geven EN krijgen aan/van nva om hun eigen partijstandpunten als journalistiek te bestempelen.
    5/ bij VB het ik vermeld “mogelijks”. En bij sponsoring heb ik een vraagteken geplaatst.

   • Thomas Cato

    Ik wil best geloven dat medewerkers bij Sceptr vaak een andere ideologische achtergrond hebben dan bvb. die van De Morgen. Maar uit je antwoord leid ik toch ook af dat het qua feitelijke onwaarheden en gebrek aan streven naar objectiviteit in dit artikel heel goed meevalt. De enige 2 die je aanhaalt (de vermeende veilgheid van Afghanistan en de populariteit van de Theo campagne) lijken ook meer een kwestie van inschatting en appreciatie, afhankelijk van de bronnen die je gelooft, dan echt keiharde weerleggingen. Het was interessanter geweest als je daar dieper op in was gegaan. En de intentieprocessen achterwege liet.

   • Jan VDS

    Tja, u mag best geloven dat mensen die actief (beroepsmatig of vrije tijd) met een ideologie werken objectiever zijn dan actieve journalisten. Nochtans maakt u daar ook al een intentieproces van bvb de medewerkers van De Morgen. U mag blijkbaar wel intentieprocessen maken, maar mensen die uw mening delen niet. Is dat niet een beetje hypocriet zijn?

   • Jos

    Dit antwoord slaat als een tang op een varken. Verklaar aub die eerste zin van u eens? Wat u daar verklaart heeft Thomas helemaal niet gezegd. Waar heeft hij gezegd dat ze ‘objectiever’ zijn? En waarom zouden ‘actieve journalisten’ de objectiviteit in pacht hebben? Geldt dat dan ook voor de journalisten van ’t Pallieterke of van de Passe-Partout (zaliger)?

   • Jan VDS

    Jos, misschien lezen?

   • Thomas Cato

    Euh, ik maak helemaal geen intentieprocessen. Net het omgekeerde, Ik wijs er op dat je ook met een sterke overtuiging toch objectieve journalistiek kan bedrijven. Ongeacht of dat nu een rechtse of een linkse is. Het is natuurlijk niet iedereen gegeven, en sommige professionele journalisten uit de mainstream media gaan harder & vaker in de fout dan sommige “amateurs”. Overigens heb ik hier nergens de vergelijking met de medewerkers van De Morgen gemaakt. Misschien moet je eens lezen wat er staat voor je begint te typen 😉

  • JSW

   Kan u van enig punt in uw opinie enig bewijs of aanwijzing geven meneer VDS, wat is in bovenstaande artikel extreem nationalistisch ? Indien u gewoon visceraal anti NV-A bent (inclusief al haar standpunten en kiezers) dan kan u toch altijd terecht bij de BRT of de mainstream pers om u in uw “objectiviteit” te steunen ? Die worden bovendien door ons allemaal verplicht gesponsord. Indien u een onverdacht linkse website wil kan u ook terecht bij Apache, die zal in elke andere zin wel over populisme en fascisme kwelen, Voor zover ik kan zien beschrijft de auteur hier gewoon wat achtergronden van een politieke machtsstrijd tussen rechterlijke en andere machten en hoe naar zijn verwachting de diverse politieke partijen zich daarin zullen positioneren. Maar ik begrijp u wel, denk ik, de framing van feiten gebeurt nu eenmaal via het woordgebruik en indien u alles wat rechts van de PVDA staat extreeem vindt dan mag dat natuurlijk.

   • FreePeach

    Jan VDS is de linkse huistrol van sceptr. Doe geen moeite… Elk degelijk forum dat enigszins conservatief is heeft er een. Eigenlijk is de aanwezigheid van zo’n trol een compliment!

   • Paul De Block

    Ja, eigenlijk zouden er meer van deze mensen moeten meelezen en mee argumenteren. Graag met ter zake doende argumenten. Het is nooit goed als je één klok hoort luiden. Ik vind ook dat Jos overdrijft. In dit artikel wordt voor en tegen wel degelijk vermeld. Dus Jos, ik sluit me aan bij vorige reageerders. Maar in ieder geval, wat mij betreft, welkom op dit forum. Discussiëren onder gelijkgezinden is maar saai. Maak er het beste van. En zorg voor een open en eerlijk debat.

   • Jos

    Uh? Ik heb in dit verband nog niet gereageerd?

   • Jan VDS

    Nee Freepeach, ik ben geen linkse huistrol. Eigenlijk heb ik nog nooit links gestemd. Sceptr gaf zichzelf in andere media aan als “objectief”, maar van objectiviteit vind ik weinig terug als de meerderheid van de artikels geschreven worden door mensen die banden hebben met / of betaald worden door 1 bepaalde partij. U hebt natuurlijk het recht op uw partijblaadje, maar aub, ga dan niet luidkeels verkondigen dat je “objectief” bent. Dat jij niet zelfstandig kan nadenken hoeft niet te betekenen dat iedereen een partijblaadje nodig heeft om zijn eigen mening te kunnen volgen.

   • Kritische Geest

    Tegenwoordig lijkt niemand nog links te zijn. Het is regelmatig zin nummero één in een reactie. Nu ja, de reguliere Vlaamse pers, ttz, de journalisten, geven ruiterlijk toe in meerderheid links te zijn. Sommige exemplaren in die pers steunden zelfs linkse propagandisten zoals curieus. Zelfs nadat ze op hun nummer waren gezet na de Ketnetband-hysterie. De discussie werd zelfs hilarisch toen er een ingewikkelde uitleg kwam over journalisten al dan niet van de nieuwsdienst en presentatoren. Dus die mogen wel belastinggeld versmossen aan de sossen?

    Een beetje weerwerk in de zee van linkse penséé unique zal de Vlaming goed doen.

   • andre

    jsw het is beter die jan vds links te laten liggen ik denk dat het een extreem linkse volksverader is

   • Jan VDS

    André, dat jij iemand die niet uw mening deelt “volksverrader” noemt zegt eigenlijk meer over uw extreme houding dan over mijn eigen mening.

 • Peter Demasure

  Of het nu om de volksunie, het blok of de NVA gaat, een Vlaamsnationale partij lijkt altijd beter in het fulmineren dan in het regeren. Tegen de PS, tegen de rechters en met een voorzitter die langs de kant staat, nu en dan ook tegen het beleid waarvan zij deel uitmaakt, ja dan is de NVA op haar best. En vriend of vijand zal het hier wel mee eens zijn: hoewel het speelveld zeer klein is, weet NVA het optimaal te benutten. Daarom zie ik de NVA de volgende verkiezingen niet fundamenteel achteruit gaan